Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1915

Βρυξέλλες, 12 Δεκέμβριος 2007

Καταναλωτές: Νέοι κανόνες διαφήμισης της EE καταπολεμούν την παραπλανητική διαφήμιση και τις επιθετικές πολιτικές πώλησης

Μόλις δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα σαρωτικοί νέοι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραπλανητικής διαφήμισης και των επιθετικών πολιτικών πώλησης - περιλαμβανομένης της απαγόρευσης των απατηλών «δωρεάν» προσφορών και της απαγόρευσης της διαφήμισης μέσω «άσκησης συνεχούς πίεσης» (άμεση εξώθηση) παιδιών στο Internet θα ισχύσουν από (12 Δεκεμβρίου 2007) στην ΕΕ. Οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν μέρος εκτεταμένης μαύρης λίστας συστημάτων που έχουν απαγορευτεί από τη νέα οδηγία για τις αθέμιτες πρακτικές (ΑΕΠ)-στοχεύοντας ιδιαίτερα μια «ανέντιμη δωδεκάδα» ορισμένων από τις πλέον καταχρηστικές πρακτικές, ξεκινώντας από τις διαφημίσεις-δολώματα, μέχρι τα συστήματα πυραμίδων, τις έμμεσες διαφημίσεις και τους ψευδείς ισχυρισμούς περί θεραπείας προβλημάτων υγείας που χρησιμοποιούνται κατά των καταναλωτών. Η οδηγία ΑΕΠ ενισχύει σημαντικά τα υφιστάμενα πρότυπα ΕΕ περί παραπλανητικής διαφήμισης και θεσπίζει νέα πρότυπα ΕΕ κατά των επιθετικών εμπορικών πρακτικών - που καλύπτουν την παρενόχληση, τον καταναγκασμό και την υπερβολική επιρροή. Η οδηγία στοχεύει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και του επιχειρηματικού κόσμου στην ενιαία αγορά ώστε να μπορούν να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα των διασυνοριακών αγορών. Μέχρι σήμερα μόνο 14 κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει την οδηγία. Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες κατά κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη εκδόσει εθνικούς κανόνες.

Η κυρία Meglena Kuneva, αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για θέματα καταναλωτή, δήλωσε: «Οι αθέμιτες πρακτικές εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές και στρεβλώνουν τις ανταγωνιστικές αγορές. Στην ενιαία αγορά της Ευρώπης δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χώρος για εμπόρους που πιέζουν, παρενοχλούν ή παραπλανούν τους ανθρώπους, κυρίως τα Χριστούγεννα την πιο έντονη περίοδο αγορών όλου του έτους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρώπη αναλαμβάνει την πρωτοπορία· αυτοί είναι ορισμένοι από τους αυστηρότερους κανόνες στον κόσμο όσον αφορά την πολιτική παραπλάνησης και την άσκηση πίεσης κατά την πώληση».

Οι νέοι κανόνες

Υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία στη νέα οδηγία:

 • Μια γενική ρήτρα: μια μακράς πνοής γενική ρήτρα που καθορίζει τις πρακτικές που είναι αθέμιτες και ως εκ τούτου απαγορευμένες.
 • Οι παραπλανητικές πρακτικές (πράξεις και παραλείψεις) και οι θετικές πρακτικές - οι δύο κυριότερες κατηγορίες αθέμιτων εμπορικών πρακτικών - καθορίζονται με λεπτομέρειες .
 • Ρήτρες ασφάλειας για ευάλωτες ομάδες καταναλωτών: η οδηγία περιέχει διατάξεις που αποσκοπούν στην πρόληψη της εκμετάλλευσης των ευαίσθητων ομάδων καταναλωτών.
 • Μαύρη λίστα: εκτεταμένη μαύρη λίστα απαγορευμένων πρακτικών σε κάθε περίπτωση.

Η «ανέντιμη δωδεκάδα» – ο Μαύρη λίστα

Η μαύρη λίστα περιλαμβάνει πάνω από 30 συστήματα που σε κάθε περίπτωση θεωρούνται αθέμιτα. Σ' αυτή τη λίστα περιλαμβάνεται μια «ανέντιμη δωδεκάδα» συστημάτων που είναι πασίγνωστο ότι ζημιώνουν τον καταναλωτή:

 • 1. Διαφήμιση-δόλωμα: παραπλανεί τον καταναλωτή για να αγοράσει από μια επιχείρηση διαφημίζοντας ένα προϊόν σε πολύ χαμηλή τιμή χωρίς να διαθέτει εύλογο απόθεμα.
 • 2. Απατηλές «δωρεάν» προσφορές: δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση δωρεάν προσφορών περιγράφοντας το προϊόν ως "δωρεάν", "χωρίς επιβάρυνση" ή παρόμοιο, αν ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει άλλη πληρωμή πλην του αναπόφευκτου κόστους για την απάντηση στην εμπορική πρακτική και για την παραλαβή ή την παράδοση του αντικειμένου.
 • 3. Άμεση εξώθηση παιδιών για αγορά διαφημιζομένων προϊόντων όπως «αγοράστε το βιβλίο τώρα» ή για άσκηση συνεχούς πίεσης στους γονείς τους ή σε άλλους ενήλικους, για να τους αγοράσουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα. «Η Αλίκη και το μαγικό βιβλίο του Φόντι βγήκε σε βίντεο-ζήτησε από τη μαμά σου να σου το αγοράσει από το κοντινότερο μαγαζί». Η άμεση εξώθηση παιδιών απαγορεύεται από την τηλεόραση και η μαύρη λίστα επεκτείνει την απαγόρευση σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και κυρίως στη διαφήμιση μέσω internet.
 • 4. Ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με θεραπευτικές ιδιότητες - από αλλεργίες μέχρι απώλεια μαλλιών και απώλεια βάρους.
 • 5. Έμμεση διαφήμιση: η χρήση αρθρογραφίας στα μέσα ενημέρωσης για την προώθηση προϊόντος όπου ο έμπορος έχει καταβάλει το αντίτιμο της προώθησης χωρίς αυτό να γίνεται σαφές στον καταναλωτή.
 • 6. Συστήματα πυραμίδων: προώθηση ενός πυραμιδωτού συστήματος , όπου ο καταναλωτής θεωρεί ότι μπορεί να έχει όφελος κυρίως με την εισαγωγή άλλων καταναλωτών στο σύστημα παρά με την πώληση ή την κατανάλωση των προϊόντων.
 • 7. Δώρα: δημιουργία της εσφαλμένης εντύπωσης ότι ο καταναλωτής κέρδισε κάποιο δώρο χωρίς να υπάρχει τέτοιο δώρο ή όταν οι ενέργειες απόκτησης του δώρου υπόκεινται σε πληρωμή χρημάτων ή στην επιβάρυνση του καταναλωτή με κάποια δαπάνη.
 • 8. Παραπλανητική εντύπωση ως προς τα δικαιώματα του καταναλωτή: Παρουσίαση των δικαιωμάτων που παρέχει ο νόμος στον καταναλωτή ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εμπόρου.
 • 9. Περιορισμένης διάρκειας προσφορές: Εσφαλμένη δήλωση ότι το προϊόν θα είναι διαθέσιμο για μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην έχουν οι καταναλωτές τη δυνατότητα να προβούν σε μια συνειδητή επιλογή.
 • 10. Γλώσσα παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση: ανάληψη της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών στους καταναλωτές μετά την πώληση και διάθεση αυτής της υπηρεσίας μόνο σε άλλη γλώσσα χωρίς να έχει αναφερθεί αυτό σαφώς στον καταναλωτή προτού δεσμευθεί να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή.
 • 11. Παροχή μη παραγγελθέντων: απαίτηση άμεσης ή μεταγενέστερης πληρωμής ή επιστροφής ή φύλαξης για προϊόντα που έχει προμηθεύσει ο έμπορος αλλά δεν έχουν παραγγελθεί από τον καταναλωτή.
 • 12. Πανευρωπαϊκές εγγυήσεις που δημιουργούν την εσφαλμένη εντύπωση ότι η μετά την πώληση εξυπηρέτηση αναφορικά με ένα προϊόν παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου όπου έγινε η πώληση του προϊόντος».

« Δωρεάν» θα πρέπει να σημαίνει δωρεάν – παρουσίαση περίπτωσης

Τον Σεπτέμβριο του 2007, ο κ. Folcini από την Ιταλία γράφτηκε σε έναν ιστοχώρο για μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρατήρησε ένα μικρό πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης του internet που ανέφερε πέντε δωρεάν γραπτά μηνύματα ημερησίως. Έκανε κλικ σ' αυτό και αμέσως μεταφέρθηκε σε μια άλλη σελίδα που έγραφε και πάλι, με κεφαλαία γράμματα, 5 ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΠΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ. Ακολούθησε τις οδηγίες και το δεύτερο κείμενο τον πληροφόρησε ότι είχε ήδη εγγραφεί και ότι η επιβάρυνση για την υπηρεσία ήταν 3 € εβδομαδιαίως. Επέστρεψε για να ελέγξει τον ιστοχώρο και παρατήρησε ότι πραγματικά αναγραφόταν με μικροσκοπικά γράμματα ότι επρόκειτο για υπηρεσία επί πληρωμή.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_en.pdf


Side Bar