Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1905

Bruselj, 12. decembra 2007

Leto 2010 bo evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti

Evropska komisija je danes določila leto 2010 za evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. EU s kampanjo v vrednosti 17 milijonov EUR potrjuje svojo zavezo, da bo odločilno vplivala na izkoreninjenje revščine do leta 2010.

„Boj proti revščini in socialni izključenosti je eden osrednjih ciljev EU, naš skupni pristop pa je pomembno orodje za usmerjanje in podpiranje ukrepov v državah članicah,“ je dejal komisar za socialne zadeve Vladimír Špidla. „Z evropskim letom 2010 bomo boj še okrepili z ozaveščanjem javnosti o tem, kako revščina še vedno otežuje vsakdanje življenje mnogih Evropejcev.“

Revščina trenutno grozi 78 milijonom ljudi v EU, kar predstavlja 16 % prebivalcev.

Cilj evropskega leta 2010 je doseči državljane EU in vse javne, družbene in gospodarske zainteresirane strani. Štirje glavni cilji evropskega leta 2010 so:

  • priznavanje pravice revnim in socialno izključenim do dostojnega življenja in popolne vključenosti v družbo;
  • krepitev občutka, da politika družbenega vključevanja pripada vsem, pri čemer se poudarja odgovornost vsakega posameznika pri odpravljanju revščine in marginalizacije;
  • bolj povezana družba, v kateri nihče ne dvomi, da izkoreninjenje revščine koristi družbi v celoti;
  • vsi akterji morajo prevzeti svoj del odgovornosti, saj so za dejanski napredek potrebna dolgoročna prizadevanja na vseh ravneh upravljanja.

Podatki iz nedavne raziskave Eurobarometer kažejo, da Evropejci revščino dojemajo kot razširjen problem. Državljani po vsej EU menijo, da je v njihovi okolici revna približno ena od treh oseb (29 %) in da ena od desetih oseb živi v skrajni revščini. V vseh državah članicah je del prebivalcev izključenih in prikrajšanih, pogosto pa imajo omejen dostop do osnovnih storitev. Revščina grozi 19 odstotkom otrok po vsej EU, en otrok od desetih pa živi v gospodinjstvu, v katerem noben član ni zaposlen.

Solidarnost je bistvo Evropske unije. Osnovni cilj evropskih družbenih in socialnih modelov je, da se ljudem ne sme preprečiti, da bi prispevali h gospodarskemu in družbenemu napredku ter imeli od njega koristi. Gradnja bolj vključujoče Evrope je bistvenega pomena pri doseganju ciljev Evropske unije, in sicer trajnostne gospodarske rasti, več in boljših delovnih mest ter večje socialne kohezije.

Evropski proces za socialno zaščito in socialno vključenost je z odprto metodo usklajevanja v podporo državam članicam pri njihovih prizadevanjih za večjo socialno kohezijo v Evropi. V obdobju 2007-2013 bo iz Evropskega socialnega sklada med države članice in regije razdeljenih približno 75 milijard EUR.

V evropskem letu 2010 se bo zaključila tudi desetletna strategija EU za rast in delovna mesta. Ukrepi v okviru tega evropskega leta bodo potrdili politično zavezo EU ob začetku lizbonske strategije leta 2000, da bo do leta 2010 odločilno vplivala na izkoreninjenje revščine. Z evropskim letom se začenja tudi proces, ki je bil napovedan v socialni agendi 2005-2010.

Leto 2007 je bilo evropsko leto enakih možnosti za vse, leto 2008 pa bo evropsko leto medkulturnega dialoga.

Nadaljnje informacije
Predlog sklepa o evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti 2010:

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_en.pdf
Delovni dokument služb Komisije – priloga k predlogu – ocena učinka:

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_2_en.pdf
Bolj povezana družba za močnejšo Evropo / Evropski proces za socialno zaščito in socialno vključenost:

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm.
Posebna številka Eurobarometra 279 – Revščina in izključenost – september 2007 (Kaj evropski državljani menijo o revščini in izključenosti):

http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/studies_en.htm.
Skupno poročilo o socialni zaščiti in socialni vključenosti za leto 2007 (ključni podatki):

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/66&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en.


Side Bar