Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1905

Bruxelles, 12 decembrie 2007

2010 va fi Anul european al luptei împotriva sărăciei și a excluderii sociale

Astăzi, Comisia Europeană a declarat anul 2010 „An european al luptei împotriva sărăciei și a excluderii sociale”. Campania de 17 milioane de euro urmărește reafirmarea angajamentului UE de a avea, până în 2010, o contribuție decisivă la eradicarea sărăciei.

„Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale reprezintă unul dintre obiectivele centrale ale UE, iar abordarea noastră comună a constituit un instrument important pentru orientarea și sprijinirea acțiunii în statele membre”, a afirmat comisarul european pentru afaceri sociale Vladimír Špidla. Anul European va întreprinde și mai multe acțiuni prin contribuția la conștientizarea publică a modului în care sărăcia continuă să afecteze existența de zi cu zi a unui număr atât de mare de europeni”.

În UE, 78 de milioane de persoane – reprezentând 16% din populație – sunt amenințate în prezent de sărăcie.

Anul european 2010 are ca scop sensibilizarea cetățenilor UE și a tuturor părților interesate din sectorul public, social și economic. Cele patru obiective specifice ale sale constau în:

  • recunoașterea dreptului persoanelor care trăiesc în condiții de sărăcie și excludere socială de a fi tratate cu demnitate și de a-și asuma un rol deplin în societate;
  • o creștere privind proprietatea publică asupra politicilor de incluziune socială, punând accentul pe responsabilitatea fiecăruia de a aborda problema sărăciei și a marginalizării;
  • o societate mai coerentă, în care nimeni nu se îndoiește că societatea în ansamblul ei are de câștigat ca urmare a eradicării sărăciei;
  • angajamentul tuturor părților implicate, deoarece un progres real necesită un efort de lungă durată și implică toate nivelurile de guvernanță.

Conform unui sondaj Eurobarometru recent, europenii consideră sărăcia o problemă larg răspândită. Pe teritoriul UE, cetățenii sunt de părere că, în zona în care locuiesc, 1 persoană din 3 (29%) trăiește în sărăcie și că 1 persoană din 10 trăiește în condiții de sărăcie extremă. În toate statele membre, o parte a populației este victima excluderii și a privării, confruntându-se frecvent cu un acces limitat la serviciile de bază. 19% dintre copii sunt expuși riscului sărăciei pe tot teritoriul UE și 1 copil din 10 trăiește în familii în care nimeni nu are un loc de muncă.

Solidaritatea reprezintă o trăsătură emblematică a Uniunii Europene. Faptul că cetățenii nu ar trebui împiedicați să beneficieze de progresul economic si social, precum și să contribuie la acesta, constituie un scop intrinsec al modelelor europene privind societatea și bunăstarea. Construirea unei Europe mai cuprinzătoare este vitală pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind creșterea economică durabilă, ameliorarea calitativă și cantitativă a locurilor de muncă și o mai mare coeziune socială.

Procesul european privind protecția socială și incluziunea socială sprijină statele membre în efortul lor de a asigura o mai bună coeziune socială în Europa, prin intermediul unei metodei deschise de coordonare. Totodată, în perioada 2007-2013, aproximativ 75 de miliarde de euro vor fi distribuite statelor membre sau regiunilor acestora, din Fondul Social European.

Anul european 2010 va coincide cu încheierea strategiei UE pe 10 ani pentru creștere și locuri de muncă. Acțiunile întreprinse în cursul Anului european vor reafirma angajamentul politic inițial al UE exprimat cu ocazia lansării Strategiei de la Lisabona, în 2000, de a avea „o contribuție decisivă la eradicarea sărăciei” până în 2010. Anul european lansează totodată un proces care a fost anunțat în cadrul Agendei sociale 2005-2010.

În 2007, UE a sărbătorit Anul european al egalității de șanse pentru toți. 2008 va fi Anul european al dialogului intercultural.

Informații suplimentare
Propunere de decizie privind Anul european al luptei împotriva sărăciei și a excluderii sociale (2010):

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_en.pdf
Document de lucru al serviciilor comisiei – Anexă la propunere – Evaluarea impactului.

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_2_en.pdf
O societate mai coerentă pentru o Europă mai puternică / Procesul european privind protecția socială și incluziunea socială:


http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm Eurobarometru special nr. 279 – Sărăcie și excludere – septembrie 2007 (Ce cred cetățenii europeni despre sărăcie și excludere):

http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/studies_en.htm
Raport comun privind protecția socială și incluziunea socială 2007 (cifre-cheie):

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/66&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en


Side Bar