Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1905

Brussel, 12 december 2007

2010 uitgeroepen tot het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

De Europese Commissie heeft vandaag 2010 uitgeroepen tot het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. De 17 miljoen euro kostende campagne moet de inzet van de EU om een beslissende rol te spelen bij de uitbanning van armoede in 2010 kracht bijzetten.

"De bestrijding van armoede en sociale uitsluiting is een van de hoofddoelstellingen van de EU en onze gemeenschappelijke aanpak is steeds een belangrijke factor geweest bij de aansturing en ondersteuning van maatregelen in de lidstaten," aldus Vladimír Špidla, commissaris voor Werkgelegenheid en sociale zaken. "Tijdens het Europees Jaar wordt deze aanpak voortgezet met een nog intensiever voorlichting over het verwoestende effect van armoede op het dagelijks bestaan van zo veel Europeanen."

Momenteel lopen 78 miljoen mensen in de EU – ofwel 16% van de bevolking – het gevaar om tot armoede te vervallen.

Het Europees Jaar in 2010 richt zich op de burgers van de EU en alle publieke, sociale en economische betrokkenen. De vier specifieke doelstellingen ervan zijn:

  • erkenning van het recht van mensen die zich in een situatie van armoede en sociale uitsluiting bevinden, op een waardig leven en volwaardige rol in de samenleving;
  • een grotere gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beleid op het gebied van de sociale integratie, met het accent op ieders verantwoordelijkheid bij de bestrijding van armoede en marginalisering;
  • een op grotere cohesie gerichte samenleving, waarin er geen twijfel aan bestaat dat iedereen profijt heeft bij de uitbanning van de armoede;
  • inzet van alle betrokkenen, omdat voor echte vooruitgang een initiatief op de lange termijn nodig is, waarbij alle bestuursniveaus zijn betrokken.

Uit recente gegevens van Eurobarometer blijkt dat Europeanen armoede als een wijdverbreid probleem zien. In de hele EU geloven de burgers dat 1 op de 3 mensen (29%) in armoede leeft en dat 1 op de 10 extreem arm is. Een gedeelte van de bevolking van alle lidstaten gaat gebukt onder uitsluiting en achterstelling en heeft dikwijls maar in beperkte mate toegang tot basisvoorzieningen. In de EU loopt 19% van de kinderen het risico om arm te worden en 1 op de 10 kinderen woont in een huishouden waar niemand werkt.

Solidariteit is een van de waarden van de Europese Unie. De Europese samenlevings- en welzijnsmodellen zijn gebaseerd op de gedachte dat niets mensen mag belemmeren om profijt te trekken van en bij te dragen tot economische en sociale vooruitgang. De bevordering van de sociale integratie in de Europese Unie is van groot belang voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europese Unie, namelijk duurzame economische groei, meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang.

Het Europese proces voor sociale bescherming en sociale integratie steunt de lidstaten door middel van een open coördinatiemethode bij hun streven naar een grotere sociale samenhang in Europa. En gedurende de periode 2007-2013 vloeit er 75 miljard euro uit het Europees Sociaal Fonds naar de lidstaten en de regio's.

Het Europees Jaar in 2010 valt samen met de afsluiting van de tienjarige EU-strategie voor groei en banen. De tijdens het Europees Jaar ondernomen activiteiten zijn een bevestiging van de oorspronkelijke politieke toezegging van de EU aan het begin van de Lissabonstrategie in 2000 om een beslissende rol te spelen bij de uitbanning van de armoede in 2010. Met het Europees Jaar wordt ook het initiatief genomen tot een in de Sociale Agenda 2005-2010 aangekondigd proces.

In 2007 heeft de EU het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen gevierd. En 2008 wordt het Europees Jaar van de interculturele dialoog.

Verdere informatie
Voorstel voor een besluit inzake het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010):

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_en.pdf
een werkdocument van de diensten van de Commissie – bijlage bij het voorstel – effectbeoordeling.

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_2_en.pdf
A more cohesive society for a stronger Europe / The European process for social protection and social inclusion:


http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm Special Euro barometer 279 - Poverty and exclusion - September 2007 (What the European citizens think about poverty and exclusion):


http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2007 (Key figures):

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/66&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en


Side Bar