Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

IP/07/1895

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2007

Περιβάλλον: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο ΕΚ όσον αφορά την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν σήμερα σε δεύτερη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, τροπολογίες που επισφραγίζουν τη συμφωνία την οποία διαπραγματεύθηκε πρόσφατα η Πορτογαλική Προεδρία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συμφωνία αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση και των δύο θεσμικών οργάνων για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και προβλέπει, για πρώτη φορά, τη θέσπιση δεσμευτικών προτύπων για τα λεπτά σωματίδια PM2.5.

Ο αρμόδιος για το Περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε σχετικά: «Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον και την υγεία των Ευρωπαίων. Χαίρομαι λοιπόν διότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα αφορά το πρόβλημα αυτό και προβλέπει τη έγκαιρη θέσπιση φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών προτύπων για τη ρύπανση από τα λεπτά σωματίδια PM2.5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελεί ένα από τα καίριας σημασίας μέτρα της θεματικής στρατηγικής για την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2005 (IP/05/1170). Η στρατηγική αυτή τάσσει φιλόδοξους, οικονομικώς συμφέροντες στόχους για τη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου και της ποιότητας του περιβάλλοντος στο χρονικό διάστημα έως το 2020.

Το κείμενο που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο είναι το αποτέλεσμα συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στο κείμενο αυτό συγχωνεύονται τέσσερις οδηγίες και μία απόφαση του Συμβουλίου σε μία ενιαία οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων επικεντρώθηκαν κυρίως στη θέσπιση προτύπων και στον καθορισμό χρονοδιαγράμματος για τα λεπτά σωματίδια τα οποία, μαζί με τα αδρότερα σωματίδια που είναι γνωστά ως PM10 και αποτελούν ήδη αντικείμενο νομοθετικών ρυθμίσεων, συγκαταλέγονται στους πλέον επικίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία ρύπους.

Μείωση των συγκεντρώσεων λεπτών σωματιδίων

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν, στις αστικές περιοχές, τα επίπεδα έκθεσης σε λεπτά σωματίδια PM2.5 κατά 20% κατά μέσο όρο μέχρι το 2020, με βάση τα επίπεδα έκθεσης του 2010. Η τελική συμφωνία προβλέπει πρόσθετο όρο, σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να μειώσουν τα επίπεδα έκθεσης κάτω των 20 μικρογραμμαρίων/m³ στις εν λόγω περιοχές μέχρι το 2015.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν στο σύνολο της επικράτειάς τους την οριακή τιμή PM2.5, η οποία καθορίζεται σε 25 μικρογραμμάρια/m³. Η τιμή αυτή πρέπει να έχει επιτευχθεί μέχρι το 2015 ή, εφόσον είναι δυνατόν, μέχρι το 2010.

Ευελιξία όσον αφορά την τήρηση των προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

Η νέα οδηγία δεν μεταβάλλει τα υφιστάμενα πρότυπα για την ποιότητα του αέρα, αλλά παρέχει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την τήρηση ορισμένων εκ των προτύπων αυτών σε περιοχές στις οποίες η τήρησή τους είναι προβληματική. Πράγματι, η τήρηση των οριακών τιμών για τα σωματίδια PM10 αποδεικνύεται δυσχερής για τα 26 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, στα οποία οι τιμές των εν λόγω σωματιδίων υπερβαίνουν τα όρια, τουλάχιστον σε ένα μέρος της επικράτειάς τους. Το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει ότι οι προθεσμίες για τη συμμόρφωση με τα εν λόγω πρότυπα είναι δυνατόν να παραταθούν για μία τριετία κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της οδηγίας (δηλ. στα μέσα του 2011), υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται πλήρως η σχετική κοινοτική νομοθεσία, για παράδειγμα στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου της ρύπανσης (ΟΠΕΡ, βλ. MEMO/07/441) και ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης αυτής. Η οδηγία προβλέπει κατάλογο των μέτρων που πρέπει να εξεταστούν.

Τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μεγάλη σημασία για την αποτελεσματική μείωση των εκπομπών. Μετά την έγκρισή της από το Συμβούλιο, η νέα οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενη από δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη μελέτη και τη θέσπιση περαιτέρω μέτρων, όπως προβλέπεται στη θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η οδηγία θα πρέπει να επανεξεταστεί μέχρι το 2013.


Side Bar