Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1862

Bruselj, 5. decembra 2007

Komisija: Poročilo Računskega sodišča poudarja potrebo po reformi nadzora ribištva

Evropska komisija je danes pozdravila poročilo Računskega sodišča o zbiranju podatkov, nadzoru in izvrševanju zakonodaje v okviru skupne ribiške politike (SRP). Komisija si je za prednostno nalogo v svojem delovnem programu za leto 2008 že zastavila revizijo pravnega okvira glede nadzora SRP, v poročilu Računskega sodišča pa je le še poudarjena potreba po obširni reformi politike nadzora v okviru SRP. Sodišče je na teh področjih izvedlo obširno revizijo, ki je poleg lastnih dejavnosti Komisije zajemala tudi način, kako organi za upravljanje ribištva izvajajo pravila SRP v šestih državah članicah (na Danskem, v Franciji, Italiji, na Nizozemskem, v Španiji in Združenem kraljestvu). Mehanizmi nadzora, zbiranja podatkov in izvrševanja zakonodaje v okviru SRP se v državah članicah izvajajo na ravni EU. Sodišče je na teh področjih ugotovilo veliko pomanjkljivosti, ki so po njegovem mnenju zadosten razlog za ogrozitev dobrega delovanja politike upravljanja ribištva, ki temelji na omejitvah ulova. Komisija se popolnoma strinja s sklepi Sodišča, ki potrjujejo njeno stališče, da reforma SRP v letu 2002 na teh področjih ni bila dovolj temeljita. Predlagala je že zakonodajo, ki naj bi rešila nekatere težave, ki jih je izpostavilo Sodišče, zlasti na področju zbiranja podatkov. Zdaj želi sodelovati z državami članicami in vsemi zainteresiranimi, da bi našla rešitve za nerešena vprašanja in zagotovila, da SRP zagotovi resnično trajnostni okvir za evropsko ribištvo.

Joe Borg, evropski komisar za ribištvo in pomorske zadeve, je izjavil: „Poročilo Računskega sodišča je prišlo ob kritičnem trenutku. Komisija namerava predložiti novo uredbo o nadzoru ribištva v drugi polovici leta 2008. Večina sklepov Sodišča se skoraj popolnoma ujema z našo analizo. Komisija bo zdaj sodelovala z državami članicami v Svetu in vsemi zainteresiranimi, da bo na podlagi sklepov Sodišča zasnovala dobro delujoč okvir nadzora SRP.“

Reforma SRP v letu 2002 je bila narejena zaradi potrebe po posodobitvi in okrepitvi regulativnega okvira, da bi bil resnično ustrezen. Komisija je od tedaj predstavila več predlogov na posebnih področjih, ki jih je obravnavalo Računsko sodišče. Nekatere tehnične težave z zbiranjem in upravljanjem podatkov, ki so bile poudarjene v poročilu, so bile obravnavane v nedavno sprejeti uredbi o sistemih elektronskega poročanja. Zavezanost Komisije vzpostavitvi ustreznih orodij nadzora in izvrševanja je prikazana v nedavno sprejeti uredbi o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu, ki posplošuje načelo nadzora „od mreže na krožnik“.

Računsko sodišče je za pregled izbralo posebna področja zbiranja podatkov, nadzora in izvrševanja zakonodaje v okviru SRP, ker jih je opredelilo kot bistvene za ustrezno delovanje katere koli politike upravljanja ribištva, ki temelji na omejitvah ulova.

Sodišče je sklenilo:

  • podatki o ribolovu, ki so bili zbrani v državah članicah, so nezanesljivi in nepopolni ter niso primerna podlaga za določitev celotnega dovoljenega ulova (TAC) in kvot;
  • nacionalni postopki nadzora za odkrivanje in preprečevanje kršitev so neučinkoviti ter
  • kazni, ki jih nacionalni organi izrečejo v primeru kršitev, niso dovolj hude, da bi bile odvračilne.

Sodišče tudi poudarja, da Komisija nima pooblastil, da izvajala pravočasen in prepričljiv pritisk na države članice, kadar te ne spoštujejo obveznosti SRP. Nima tudi sredstev za učinkovito preverjanje podatkov držav članic ali ocenitev njihovega opravljanja nadzora.

Sodišče zaključuje, da je brez ustreznega zbiranja podatkov, nadzora in izvrševanja nemogoče uresničevati učinkovito politiko, ki temelji na omejitvah ulova.

Komisija v glavnem podpira sklepe poročila, ki se večinoma ujemajo z njeno analizo pomanjkljivosti SRP na teh področjih. Mnogo pomanjkljivosti, ki jih je Sodišče ugotovilo v poročilu, bi bilo lahko odpravljenih, če bi Komisija imela zadosti pooblastil za učinkovito delovanje na teh področjih.

Sodišče tudi trdi, da zaradi prekomerne zmogljivosti flot prihaja do prelova in nezadostnega poročanja, ter tudi obžaluje, da so po reformi SRP za zmanjšanje zmogljivosti odgovorne države članice. Komisija verjame, da so spodbude za zmanjšanje prekomerne zmogljivosti v obliki finančne podpore za načrte razgradnje zagotovljene na ravni EU in da se je prejšnja politika nadzora ribiških zmogljivosti izkazala za neučinkovito.

Revizija uredbe o nadzoru SRP je v letu 2008 načrtovana kot prednostna in Komisija bo tudi v prihodnosti razmišljala, kako naj nadaljuje reformo iz leta 2002.


Side Bar