Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1843

Bruselj, 5. decembra 2007

Za krepitev evropske sosedske politike so potrebna dodatna prizadevanja

EU si mora nadalje prizadevati za uresničitev predlogov, oblikovanih za krepitev evropske sosedske politike (ESP). Komisarka za zunanje odnose in evropsko sosedsko politiko, Benita Ferrero-Waldner, v novem sporočilu pojasnjuje, katere ukrepe morajo države članice in Komisija sprejeti, zlasti na področjih trgovine, mobilnosti in reševanja „zamrznjenih“ konfliktov v sosedstvu EU. Za leto 2008 so predvideni številni ukrepi za krepitev sektorskih reform v sosednjih državah. Dodatno sporočilo spomladi bo obravnavalo uspešnost partneric v sosedstvu in vsebovalo poročila o napredku za posamezne države.

Komisarka Ferrero-Waldner je povedala: „Zdaj smo v fazi izvajanja sosedske politike. To je skupna pobuda in izvajanje zahteva ukrepanje tako EU kot tudi njenih sosed. V današnjem sporočilu je opredeljeno, na katerih področjih so potrebna dodatna prizadevanja Komisije in držav članic za zagotovitev, da se obljube, dane našim partnericam, spoštujejo in da so pobude za reformo, ki smo jo ponudili, konkretne, verodostojne in ustrezajo njihovim potrebam.“

Sporočilo določa naslednje cilje za leto 2008 in pozneje:

  • Večja politična zavezanost krepitvi gospodarskega povezovanja in izboljšanju dostopa do trga. Sporočilo poziva države članice, naj podprejo trenutna pogajanja na področju kmetijstva, zlasti pri omejevanju števila proizvodov, izključenih iz popolne liberalizacije.
  • Olajšanje zakonitih kratkotrajnih potovanj ter bolj ambiciozen dolgoročnejši razvoj pri obvladovanju migracije. Komisija poziva Svet in Evropski parlament, naj sprejmeta njen „paket“ na področju vizumov iz leta 2006 in v celoti izkoristita možnosti v okviru obstoječih pravil za olajšanje potovanj.
  • Nadaljnje sodelovanje s partnericami ESP pri reševanju „zamrznjenih“ konfliktov, pri čemer naj bi bili uporabljeni vsi instrumenti, ki jih ima EU na voljo, za stabilizacijo konfliktnih in pokonfliktnih območij.
  • Okrepljena podpora EU za sektorske reforme držav partneric na področjih, kot so energetika, podnebne spremembe, ribištvo, promet, pomorska politika, raziskave, informacijska družba, izobraževanje, zaposlovanje in socialna politika.

Nekateri ukrepi, predlagani v sporočilu za krepitev ESP, so že bili izvedeni:

  • Komisija se je danes odločila, da bo prevzela obveznosti s prvo dodelitvijo sredstev v višini 50 milijonov EUR Skladu za spodbujanje naložb v sosedstvo do konca tega leta. Nekatere države članice so že nakazale, da nameravajo prispevati v Sklad. Sklad bo začel delovati v začetku leta 2008.
  • Prve dodelitve so bile izvedene v okviru nove podpore za upravljanje, ki zagotavlja dodatno pomoč državam partnericam, ki so najbolj napredovale pri uresničevanju prednostnih nalog na področju upravljanja v svojih akcijskih načrtih. Prva prejemnika sta Maroko (28 milijonov EUR) in Ukrajina (22 milijonov EUR).
  • Razvila se je sinergija Črnega morja za zagotovitev regionalne razsežnosti za vzhodno sosedstvo.
  • Z Izraelom, Marokom in Ukrajino potekajo pogajanja, da se sosedam omogoči sodelovanje v programih in agencijah EU. Skorajšen podpis protokola z Izraelom bo slednjemu omogočil, da postane prva partnerica ESP v sodelovanju pri programu za konkurenčnost in inovacije.
  • Evropska sosedska politika, tj. partnerstvo za reformo s sosednjimi državami na jugu in vzhodu, je že prinesla vidne in konkretne rezultate[1]. Omogočila je znatno poglobitev odnosov Unije z nekaterimi njenimi bližnjimi sosedami (ponudba EU je namenjena Alžiriji, Armeniji, Azerbajdžanu, Belorusiji, Egiptu, Gruziji, Izraelu, Jordaniji, Libanonu, Libiji, Moldaviji, Maroku, Palestinski upravi, Siriji, Tuniziji in Ukrajini)[2] v skladu z načelom razlikovanja, ki tistim, ki to želijo, omogoča tesnejše sodelovanje z EU.

ESP presega klasično politično sodelovanje z namenom vključitve elementov gospodarskega povezovanja ter podpore reformam za spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja. Orodje za dosego teh reform so skupno dogovorjeni akcijski načrti, predvideni za 3–5 let, z jasnimi zavezami za spodbujanje gospodarske posodobitve, krepitev pravne države, demokracije in spoštovanja človekovih pravic ter sodelovanje pri ključnih ciljih zunanje politike.
ENP Stockshots:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?ref=054745
Več informacij o ESP je na voljo na
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Glej MEMO/07/548

[2] Ne zajema držav Efte/EGP (Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice), držav kandidatk in potencialnih kandidatk (Hrvaške, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Turčije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije, vključno s Kosovom) in Rusije.


Side Bar