Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1843

Bruxelles, 5 decembrie 2007

O Politică Europeană de Vecinătate Puternică – sunt necesare eforturi suplimentare

UE trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a concretiza propunerile deja formulate pentru a consolida Politica Europeană de Vecinătate (PEV). O nouă comunicare a doamnei Benita Ferrero-Waldner, comisarul pentru relaţii externe şi politica europeană de vecinătate, stabileşte acţiunile pe care statele membre şi Comisia trebuie să le întreprindă, în special în domeniile comerţului şi mobilităţii, precum şi pentru a aborda conflictele îngheţate existente în ţările vecine ale UE. O serie de măsuri sunt prevăzute în 2008 pentru a consolida reformele sectoriale începute în aceste ţări. În primăvara viitoare, o nouă comunicare va aborda performanţele partenerilor în cadrul PEV şi va cuprinde rapoarte privind progresele realizate de către fiecare dintre aceştia.

Comisarul Ferrero-Waldner a declarat: „Ne aflăm în prezent în faza de punere în aplicare a politicii de vecinătate. Este vorba despre o iniţiativă comună, a cărei punere în aplicare necesită acţiuni atât din partea UE, cât şi din cea a vecinilor săi. Comunicarea de astăzi subliniază domeniile în care Comisia şi statele membre trebuie să depună eforturi suplimentare, pentru a garanta că angajamentele luate faţă de partenerii noştri sunt respectate şi că stimulentele pe care le-am oferit pentru încurajarea reformelor sunt concrete, credibile şi susceptibile de a răspunde nevoilor acestora”.

Comunicarea stabileşte obiectivele următoare pentru 2008 şi pentru anii următori:

  • Un angajament politic mai puternic pentru a favoriza integrarea economică şi pentru a îmbunătăţi accesul la piaţă. Comunicarea invită statele membre să sprijine negocierile agricole în curs de desfăşurare, în special prin limitarea numărului de produse excluse de la liberalizarea completă.
  • Facilitarea călătoriilor legitime pe termen scurt, precum şi stabilirea de obiective mai ambiţioase, pe termen lung, în domeniul migraţiei controlate. Comisia invită Consiliul şi Parlamentul European să adopte „pachetul” său 2006 cu privire la vize şi să utilizeze din plin posibilităţile existente în temeiul normelor actuale pentru a facilita călătoriile.
  • Reînnoirea angajamentului faţă de partenerii în cadrul PEV în ceea ce priveşte abordarea conflictelor îngheţate, utilizând întreaga serie de instrumente de care dispune UE, pentru a stabiliza regiunile afectate de conflicte sau care au ieşit dintr-un conflict.
  • Un sprijin sporit din partea UE pentru reformele sectoriale din ţările partenere, în domenii precum: energia, schimbările climatice, pescuitul, transporturile, politica maritimă, cercetarea, societatea informaţională, educaţia, ocuparea forţei de muncă şi politica socială.

De la publicarea comunicării care a propus măsuri pentru consolidarea PEV, o serie de elemente propuse au fost deja puse în aplicare:

  • Comisia a hotărât astăzi să acorde, până la sfârşitul acestui an, o primă tranşă de 50 de milioane EUR pentru facilitatea de investiţii pentru vecinătate. Unele state membre şi-au semnalat deja intenţia de a contribui la această facilitate, care va deveni operaţională în anul 2008.
  • Primele alocări au fost realizate în temeiul noii facilităţi pentru guvernare, care oferă un sprijin suplimentar ţărilor partenere care au progresat cel mai mult în ceea ce priveşte punerea în aplicare a priorităţilor în materie de guvernare care figurează în planurile lor de acţiune. Marocul (28 de milioane EUR) şi Ucraina (22 de milioane EUR) sunt primii beneficiari.
  • Iniţiativa „Sinergia Mării Negre” a fost lansată pentru a oferi vecinătăţii estice o dimensiune regională.
  • Negocieri cu scopul de a permite ţărilor vecine să participe la programele şi la agenţiile comunitare sunt în prezent în curs de desfăşurare cu Israelul, Marocul şi Ucraina. Semnarea iminentă a protocolului cu Israelul îi va permite acestei ţări să devină primul partener în cadrul PEV care va participa la Programul pentru competitivitate şi inovare.
  • Politica Europeană de Vecinătate, un parteneriat pentru reformă cu ţările vecine din sud şi din est, a produs deja rezultate tangibile şi concrete[1]. Aceasta a contribuit la o intensificare substanţială a relaţiilor Uniunii cu unii dintre vecinii săi apropiaţi (oferta UE este îndreptată către Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Moldova, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria, Tunisia şi Ucraina)[2], în conformitate cu principiul de diferenţiere care permite, celor care doresc, să coopereze mai intens cu UE.

PEV merge dincolo de cooperarea politică tradiţională şi include elemente de integrare economică, precum şi un sprijin în favoarea reformelor pentru stimularea dezvoltării economice şi sociale. Instrumentul utilizat pentru realizarea acestor reforme ia forma planurilor de acţiune programate pe o perioadă de 3 - 5 ani, aprobate în comun şi cuprinzând angajamente precise pentru a promova modernizarea economică, pentru a consolida statul de drept, democraţia şi respectarea drepturilor omului şi pentru a coopera în vederea realizării obiectivelor-cheie în domeniul politicii externe.
ENP Stockshots:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?ref=054745
Pentru mai multe informaţii privind PEV, vă rugăm să consultaţi site-ul web:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] A se vedea MEMO/07/548

[2] Aceasta nu include ţările din AELS/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia), ţările candidate şi potenţial candidate (Croaţia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia, inclusiv Kosovo) şi Rusia.


Side Bar