Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1843

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2007

Μια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας - απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες

Είναι αναγκαίο να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες εκ μέρους της ΕΕ ώστε να υλοποιηθούν οι ήδη υποβληθείσες προτάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ). Μία νέα ανακοίνωση της αρμόδιας επιτρόπου για τις εξωτερικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, κας Benita Ferrero-Waldner, καθορίζει ότι απαιτούνται δράσεις εκ μέρους των κρατών μελών και της Επιτροπής, ιδίως στους τομείς του εμπορίου, της κινητικότητας και της διαχείρισης «παγωμένων» συγκρούσεων στη γειτονία της ΕΕ. Προβλέπονται ορισμένες δράσεις εντός του 2008 για την ενίσχυση τομεακών μεταρρυθμίσεων στις γειτονικές χώρες. Μία νέα ανακοίνωση που θα εκδοθεί την προσεχή άνοιξη θα αναφέρει τις επιδόσεις των εταίρων γειτόνων και θα συνοδεύεται από τις σχετικές εκθέσεις προόδου.

Η επίτροπος κα Ferrero-Waldner δήλωσε: «Βρισκόμαστε στη φάση εφαρμογής της πολιτικής γειτονίας. Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία και η εφαρμογή της απαιτεί δράση και από τις δύο πλευρές, και εκ μέρους της ΕΕ και εκ μέρους των γειτόνων της. Η σημερινή ανακοίνωση καθορίζει τους τομείς όπου απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρήθηκαν οι υποσχέσεις προς τους εταίρους μας και ότι τα κίνητρα που προσφέραμε για μεταρρυθμίσεις είναι συγκεκριμένα, αξιόπιστα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους».

Η ανακοίνωση καθορίζει τους ακόλουθους στόχους για το 2008 και μετά:

  • Μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση για την ενθάρρυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης και τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά. Η ανακοίνωση καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις τρέχουσες γεωργικές διαπραγματεύσεις, ιδίως περιορίζοντας τον αριθμό των προϊόντων που αποκλείονται από πλήρη ελευθέρωση.
  • Διευκόλυνση των νομίμων βραχείας διάρκειας ταξιδιών, καθώς και περισσότερο φιλόδοξες μακροπρόθεσμες εξελίξεις στη διαχείριση της μετανάστευσης. Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν το «πακέτο» της του 2006 σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου και να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα κανονιστική ρύθμιση για τη διευκόλυνση των ταξιδιών.
  • Περαιτέρω δέσμευση έναντι των εταίρων ΕΠΓ στη διαχείριση «παγωμένων» συγκρούσεων, με τη χρησιμοποίηση του πλήρους φάσματος μέσων που διαθέτει η ΕΕ, για τη σταθεροποίηση των περιοχών που βρίσκονται σε σύγκρουση και σε φάση μετά από σύγκρουση.
  • Αύξηση της υποστήριξης της ΕΕ στις χώρες εταίρους για την πραγματοποίηση τομεακών μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως: ενέργεια, κλιματική αλλαγή,
  • αλιεία, μεταφορές, ναυτιλιακή πολιτική, έρευνα, κοινωνία της πληροφορίας, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνική πολιτική.

Από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης που προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της ΕΠΓ, ορισμένες από τις υποδειχθείσες προτάσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί:

  • Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα τη χορήγηση των πρώτων 50 εκατ. ευρώ για την επενδυτική διευκόλυνση γειτονίας μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη επισημάνει την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη διευκόλυνση αυτή, που θα καταστεί λειτουργική το 2008.
  • Οι πρώτες χορηγήσεις έγιναν βάσει του νέου μέσου διευκόλυνσης της διακυβέρνησης, που παρέχει πρόσθετη στήριξη στις χώρες εταίρους, οι οποίες σημείωσαν μεγαλύτερη πρόοδο στην εφαρμογή προτεραιοτήτων διακυβέρνησης στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης τους. Οι πρώτοι αποδέκτες είναι το Μαρόκο (28 εκατ. ευρώ) και η Ουκρανία (22 εκατ. ευρώ).
  • Η Συνέργια του Ευξείνου Πόντου ξεκίνησε για να προσδοθεί μια περιφερειακή διάσταση στις ανατολικές γειτονικές χώρες.
  • Ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, το Μαρόκο και την Ουκρανία που θα επιτρέπουν στις γειτονικές χώρες να συμμετέχουν σε κοινοτικά προγράμματα και οργανισμούς. Η επικείμενη υπογραφή του πρωτοκόλλου με το Ισραήλ θα του επιτρέψει να καταστεί η πρώτη χώρα εταίρος ΕΠΓ που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας.
  • Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, μία εταιρική σχέση για τη μεταρρύθμιση με χώρες του Νότου και της Ανατολής, ήδη προσφέρει απτά, συγκεκριμένα αποτελέσματα[1]. Επέτρεψε μια ουσιαστική εμβάθυνση των σχέσεων της ΕΕ με ορισμένους από τους κοντινούς της γείτονες (η προσφορά της ΕΕ απευθύνεται στην Αλγερία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτο, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία, Τυνησία και Ουκρανία)[2], σύμφωνα με την αρχή της διαφοροποίησης που επιτρέπει στις χώρες που το επιθυμούν να δεσμευτούν στενότερα με την ΕΕ.

Η ΕΠΓ υπερβαίνει την κλασική πολιτική συνεργασία, καθότι περιλαμβάνει στοιχεία οικονομικής ολοκλήρωσης, καθώς και στήριξη των μεταρρυθμίσεων για την παροχή κινήτρων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Τα μέσα για την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι 3ετή έως 5ετή σχέδια δράσης που εγκρίθηκαν από κοινού και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την προώθηση οικονομικού εκσυγχρονισμού, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη συνεργασία στους βασικούς στόχους εξωτερικής πολιτικής.
ENP Stockshots:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?ref=054745
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΠΓ

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Βλ. MEMO/07/548

[2] Δεν καλύπτει τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία), τις υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες (Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία περιλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου) και Ρωσία.


Side Bar