Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES MT

IP/07/1825

Brüssel, 30. november 2007

Sadamate turvalisus: komisjon saadab põhjendatud arvamuse Hispaaniale, Eestile, Maltale ja Ühendkuningriigile

Komisjon otsustas saata põhjendatud arvamuse Hispaaniale, Eestile, Maltale ja Ühendkuningriigile, kuna nimetatud riigid ei ole võtnud riigi õigusse üle Euroopa Ühenduse eeskirju sadamate turvalisuse parandamiseks. Põhjendatud arvamuse saatmine on viimane samm enne asja võimalikku andmist Euroopa Kohtusse.

Kõnealuse direktiivi[1] eesmärk on kindlaks määrata ühenduse raamistik turvalisuse tagamiseks sadamapiirkondades tervikuna. Seega on direktiiv täienduseks juba alates 2004. aastast kehtinud üksnes laevu ja sadamaterminale hõlmavatele meetmetele. Direktiivis on määratud kindlaks nende meetmete üldeeskirjad, millega püütakse tõkestada tahtlikke õigusvastaseid akte sadamate ja nende rajatiste vastu. Direktiiviga on määratud kindlaks ka viisid nende meetmete rakendamiseks ja nende nõuetelevastavuse kontrollimiseks.

Liikmesriigid oleksid pidanud tagama direktiivi ülevõtmise hiljemalt 15. juuniks 2007.


[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/65/EÜ, 26. oktoober 2005, sadamate turvalisuse tugevdamise kohta, ELT L 310, 25.11.2005.


Side Bar