Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT FI HU

IP/07/1815

Bryssel, den 29 november 2007

Kommissionens strategi för mobil-tv i Europa godkänd av medlemsstaterna

Den snabba spridningen av mobil-tv-tjänster i Europa har idag tagit ett stort steg framåt i och med att medlemsstaterna godkände Europeiska kommissionens tredelade strategi som presenterades i juli: Ett gemensamt förhållningssätt till licenser för mobil-tv ska antas för att påskynda spridningen av tjänsterna och främja innovativa affärsmodeller. Spektrum ska göras tillgängliga för dessa tjänster, eventuellt i UHF-frekvensbandet. En användning av DVB-H som mobil-tv-standard för Europa ska främjas. Nästa steg kommer att inbegripa utarbetandet av riktlinjer för tillståndsförfaranden och införande av DVB-H i den officiella förteckningen över de standarder som alla 27 medlemsstater ska stödja och främja. Denna förebyggande europeiska strategi för mobil-tv syftar till att ge de europeiska konsumenterna tillgång till tv utan avbrott i hela Europa, vilket är fallet i allt större utsträckning i Asien och USA. Den ger även innehållsproducenter, tjänsteleverantörer, sändningsföretag och hårdvarutillverkare den säkerhet som krävs för spridning av mobil-tv-tjänster i Europa.

”Europeisk mobil-tv har tagit ytterligare ett steg närmare att bli marknadsledande genom att rådet idag har godkänt kommissionens strategi för skapande av stordriftsfördelar inom denna viktiga sektor” säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och media. ”Detta visar att de politiska besluten och marknadsutvecklingen går hand i hand för att garantera att denna marknad med ett potentiellt värde på många miljarder euro kommer att hålla rätt kurs senast i mitten av 2008.” Jag välkomnar det stöd som kommissionens mobil-tv-strategi och det starka stöd som DVB-H fått idag. Samtidigt vill jag uppmana även den minoritet av regeringar som fortfarande ställer sig tveksamma till att godkänna DVB-H som en europeisk standard, delvis av inrikespolitiska skäl, att snabbt ansluta sig till majoriteten. Ju fler medlemsstater som deltar aktivt, desto snabbare kommer Europa att uppnå den kritiska massa som krävs för att bli världsledande på mobil-tv. Europa måste framförallt se till att man inte missar den chans som fotbolls-EM i Österrike och Schweiz 2008 innebär. Därför uppmanar jag de medlemsstater som fortfarande släpar efter med sina nationella förfaranden att intensifiera insatserna. Att se på mobil-tv bör vara lika enkelt, lockande och billigt för varje EU-medborgare som det är att ringa ett telefonsamtal. Vi i kommissionen kommer, tillsammans med näringslivet, att bidra till en framgångsrik spridning av mobil-tv i Europa och vidta alla åtgärder som krävs för att förbättra denna livsviktiga industri för Europa.

I juli lämnade kommissionen ett förslag till en strategi för främjande av mobil-tv i Europa (se IP/07/1118, MEMO/07/298 ). Det inbegrep användningen av den öppna standarden DVB-H – som har utvecklats av industrin i Europa, delvis med europeiska forskningsmedel – som en gemensam standard för markbunden mobil-tv i Europa.- Detta förslag har redan lett till en definitiv marknadsutveckling mot DVB-H som den mest populära europeiska standard för mobil-tv, samtidigt som man också i andra delar av världen stödjer denna öppna standard i DVB-familjen.

Efter rådets mötet idag kommer DVB-H att offentliggöras av kommissionen på den officiella förteckningen över EU-standarder, vilket leder till att alla medlemsstater kommer att vara tvungna att stödja och främja en användning av DVB-H vid lanseringen av mobil-tv-tjänster. Därmed kan man undvika en marknadsuppdelning och garantera stordriftsfördelar och tjänster och utrustning till överkomliga priser. Dessutom avser kommissionen att inleda ett nära samarbete med medlemsstaterna under de kommande månaderna när det gäller tillstånds- och licenssystem, och att tillsammans med näringslivet granska vissa frågor såsom interoperabilitet i tjänsteskiktet (s.k. service layer) och förvaltningen av rättigheter på mobil-tv-området.

Kommissionen har engagerat sig starkt för göra mobil-tv till en framgång. Mobil-tv-marknaden kan vara värd upp till 20 miljarder euro år 2011, med cirka 500 miljoner kunder världen över. Kommissionen räknar med att 2008 blir ett avgörande år för införandet av mobil-tv i EU, inte minst på grund av de viktiga idrottsevenemang som äger rum då: fotbolls-EM och sommar-OS. Dessa evenemang medför unika möjligheter att öka konsumenternas medvetenhet och förmå dem att pröva nya tjänster. Idag har enbart Sydkorea och Japan 20 miljoner mobil-tv-kunder, vilket är trettio gånger fler än kunderna i EU. Dessa konkurrenter har gjort enorma ansträngningar för att sprida sina egna standarder över hela världen och utgör ett hot mot en av Europas mest lovande industrier.

Till dags dato har DVB-H lanserats kommersiellt i Italien och Finland, och är under försök i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige och Förenade kungariket.

Bakgrund:

DVB-H är en öppen standard som utvecklats av konsortiet Digital Video Broadcasting (DVB). DVB-H ingår i en familj av driftskompatibla standarder som dominerar de digitala sändningarna världen över, tillsammans med DVB-S för digital satellit-tv, DVB-C för digital kabel-tv och DVB-T för digital markbunden television.


Side Bar