Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV HU

IP/07/1815

Bryssel, 29. marraskuuta 2007

Jäsenvaltiot asettuivat tukemaan komission eurooppalaista mobiilitelevisiostrategiaa

Mobiilitelevisiopalvelujen nopea markkinoilletulo koko Euroopassa otti tänään merkittävän askeleen eteenpäin, kun EU:n jäsenvaltiot vahvistivat Euroopan komission heinäkuussa esittämän kolmen pilarin strategian. Strategia kattaa yhteisen lähestymistavan mobiilitelevision lupamenettelyihin palvelujen käyttöönoton nopeuttamiseksi ja innovatiivisten liiketoimintamallien kannustamiseksi, taajuuksien vapauttamisen näitä palveluja varten – mahdollisesti UHF-taajuusalueella – sekä DVB-H:n tukemisen mobiilitelevision standardiksi Euroopassa. Seuraavaksi laaditaan suuntaviivat valtuutusmenettelyille ja lisätään DVB-H niiden standardien viralliseen luetteloon, joiden käyttöä kaikkien 27 jäsenvaltion on tuettava ja kannustettava. Tällä mobiilitelevision ennakoivalla eurooppalaisella strategialla pyritään tarjoamaan television tarjoamat hyödyt kuluttajille ajasta ja paikasta riippumatta, kuten jo tapahtuu enenevässä määrin Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Se antaa myös sisällöntuottajille, lähetystoiminnan harjoittajille, palveluntarjoajille ja laitteistovalmistajille niiden tarvitsemat takeet mobiilitelevisiopalvelujen käyttöönotolle koko Euroopassa vuonna 2008.

”Eurooppalainen mobiilitelevisio on nyt lähempänä onnistumista neuvoston hyväksyttyä tänään komission strategian mittakaavaetujen saavuttamiseksi tällä tärkeällä alalla”, toteaa tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”Tämä osoittaa, että poliittinen tahto ja markkinoiden kehitys ovat keskenään sopusoinnussa sen varmistamiseksi, että nämä mahdollisesti miljardien eurojen arvoiset markkinat ovat valmiina vuoden 2008 puoliväliin mennessä. Olen tyytyväinen tuesta, jonka komissio sai tänään mobiilitelevisiostrategialleen, sekä jäsenvaltioiden selvältä enemmistöltä saamasta tuesta myös DVB-H:lle. Samalla kehotan sitä vähemmistöä, joka vielä vastustaa DVB-H:n ottamista eurooppalaiseksi standardiksi, osittain sisäisistä syistä, liittymään pikaisesti enemmistöön. Mitä aktiivisemmin jäsenvaltiot osallistuvat hankkeeseen, sitä helpommin Eurooppa saavuttaa vaadittavan kriittisen massan noustakseen maailmanlaajuiseen johtoasemaan mobiilitelevision alalla. Eurooppa ei saa varsinkaan hukata Itävallassa ja Sveitsissä vuonna 2008 järjestettävien jalkapallon EM-kisojen tarjoamaa mahdollisuutta. Kehotankin niitä jäsenvaltioita, joiden sisäiset menettelyt vielä laahaavat jälkijunassa, tehostamaan ponnistelujaan. Mobiilitelevision katselusta pitäisi tulla jokaiselle eurooppalaiselle yhtä helppoa, houkuttelevaa ja edullista kuin puhelimella soittaminen. Komissio antaa teollisuuden tuella oman panoksensa mobiilitelevision menestyksekkääseen käyttöönottoon Euroopassa ja ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tämän erittäin tärkeän teollisuudenhaaran edistämiseksi.”

Komissio ehdotti heinäkuussa strategiaa mobiilitelevision edistämiseksi Euroopassa (ks. IP/07/1118, MEMO/07/298). Siinä tuetaan avointa DVB-H-standardia – jonka eurooppalainen teollisuus on kehittänyt osittain eurooppalaisten tutkimusrahastojen tuella – yhteiseksi standardiksi maanpäälliselle mobiilitelevisiolle Euroopassa. Ehdotus on jo johtanut markkinoiden peruuttamattomaan suuntautumiseen kohti DVB-H:ta mobiilitelevision ensisijaisena eurooppalaisena standardina. Tämä DVB-perheen avoin standardi on saanut kannatusta myös muualla maailmassa.

Tämän päivän neuvoston kokouksen jälkeen komissio julkaisee DVB-H:n virallisten EU-standardien luettelossa. Tämän johdosta kaikkien EU-jäsenvaltioiden on tuettava ja kannustettava DVB-H:n käyttöä mobiilitelevisiopalvelujen käyttöön ottamiseksi. Näin vältetään markkinoiden pirstaloituminen ja saavutetaan mittakaavaetuja ja sitä kautta edullisia palveluja ja laitteita. Komissio aikoo myös selvitellä tulevina kuukausina tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa valtuutus- ja toimilupa-asioita. Lisäksi se aikoo neuvotella teollisuuden kanssa muun muassa palvelukerrosten yhteentoimivuudesta ja mobiilitelevisioon sovellettavasta oikeuksien hallinnoinnista.

Komissio on sitoutunut voimakkaasti mobiilitelevision onnistumiseen. Mobiilitelevisio voi synnyttää jopa 20 miljardin euron markkinat vuoteen 2011 mennessä ja saada noin 500 miljoonaa asiakasta maailmanlaajuisesti. Komissio pitää vuotta 2008 mobiilitelevision yleistymisen kannalta ratkaisevana vuotena EU:ssa. Silloin nimittäin järjestetään suuria urheilutapahtumia, kuten jalkapallon EM-kisat ja kesäolympialaiset, jotka tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden tehdä mobiilitelevisiota tunnetuksi kuluttajien keskuudessa ja saada heidät käyttämään uusia palveluja. Pelkästään Etelä-Koreassa ja Japanissa on nykyisin 20 miljoonaa mobiilitelevisioasiakasta eli yli 30 kertaa enemmän kuin EU:ssa. Nämä kilpailijat ovat tukeneet massiivisin toimin omia yksittäisiä standardejaan muodostaen siten uhan yhdelle Euroopan lupaavimmista teollisuudenaloista.

Tähän päivään mennessä DVB-H on otettu kaupalliseen käyttöön Italiassa ja Suomessa ja koekäyttöön Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Itävallassa, Latviassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Sloveniassa, Tanskassa, Tšekin tasavallassa, Unkarissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Taustaa:

DVB-H on avoimen Digital Video Broadcasting (DVB) -konsortion kehittämä avoin standardi. Se on osa yhteentoimivien standardien perhettä, joka hallitsee digitaalista lähetystoimintaa maailmassa. Standardiperheeseen kuuluvat DVB-H:n lisäksi DVB-S (satelliittivälitteiset digitelevisiolähetykset), DVB-C (kaapeliverkon digitelevisiolähetykset) ja DVB-T (maanpäälliset digitelevisiolähetykset).


Side Bar