Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1809

Bruselj, 29. novembra 2007

Komisija pozdravlja začetek novega obdobja za avdiovizualne medije v Evropi

Evropski parlament je danes brez sprememb uradno potrdil skupno stališče Sveta glede nove direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah brez meja. Direktiva posodablja pravila za avdiovizualno industrijo v Evropi in zagotavlja obsežen pravni okvir, ki zajema vse avdiovizualne medijske storitve, vključno s storitvami na zahtevo. Manj podrobna, prožnejša in v prihodnost usmerjena pravila o televizijskem oglaševanju bodo omogočila boljše financiranje avdiovizualnih vsebin. Države članice imajo zdaj na voljo dve leti za prenos direktive v nacionalno zakonodajo.

Z današnjim dnem se začenjajo boljši časi za konvergenco industrije avdiovizualnih storitev v Evropi,“ je povedala Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije. „S temi posodobljenimi pravili, ki povečujejo pravno gotovost in potrjujejo načelo države sedeža, bodo evropske avdiovizualne politike bolje zadovoljile potrebe hitro rastoče in dinamične industrije ter hkrati ohranile visoke standarde varstva potrošnikov. To bo privedlo do manjšega števila predpisov, boljšega financiranja vsebin ter večje prepoznavnosti kulturne raznolikosti in varstva mladoletnikov.“

Nova direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah brez meja bo avdiovizualnemu sektorju omogočala izvedbo korenitih sprememb za njegovo prilagoditev tehnološkemu in tržnemu razvoju ter spremenjenim navadam gledalcev televizijskih programov, ki so posledica konvergence. Direktiva temelji na političnem sporazumu, ki sta ga maja Evropski parlament in Svet sklenila glede glavnih ciljev in določb direktive (glej IP/07/706), kot so novo področje uporabe, ki zajema vse avdiovizualne medijske storitve, prožnejša pravila o oglaševanju, pravni okvir za promocijo izdelkov, nove pravice za državljane in nadaljnja zaščita ključnih evropskih vrednot. Direktiva je skladna z drugimi nedavnimi pobudami Komisije, kot so predlagana evropska strategija o mobilni televiziji, načrt za doseganje čim večjih koristi od digitalnih dividend ter novi podporni program MEDIA 2007. Prihodnje razprave in predlogi za ustvarjalne vsebine na spletu (Creative Content Online) bodo prav tako dopolnili napredek, dosežen na podlagi nove direktive.

Države članice bodo imele na voljo 24 mesecev za prenos novih pravil v nacionalno zakonodajo, ki bo tako v celoti začela veljati leta 2009. Komisarka Reding je države članice nedavno pozvala (glej SPEECH 07/560), da nadaljujejo z „blagim“ prenosom direktive, tj. da ne dodajajo prevelikega števila strožjih nacionalnih določb, ki bi njihovim avdiovizualnim industrijam onemogočile v celoti izkoristiti ugodnosti, ki jih prinaša direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah brez meja.

Ozadje:

Komisija je 13. decembra 2005 predlagala pregled direktive o „televiziji brez meja“ zaradi prilagoditve avdiovizualnih storitev najpomembnejšim tehnološkim in tržnim spremembam (glej IP/05/1573 in MEMO/06/208). Komisija je 9. marca 2007 sprejela prenovljeni predlog za posodobljen osnutek direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (glej IP/07/311), na podlagi katerega sta Parlament in Svet na drugi obravnavi sklenila ta dogovor (glej MEMO/07/206).

Besedilo direktive je dostopno na naslednjem naslovu:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/


Side Bar