Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1809

Bruxelles, 29 noiembrie 2007

Comisia salută începerea unei noi ere pentru mass-media audiovizuală europeană

Parlamentul European a aprobat astăzi în mod formal, fără amendamente, poziţia comună a Consiliului privind o nouă directivă referitoare la serviciile media audiovizuale fără frontiere. Directiva modernizează normele pentru industria audiovizuală europeană şi oferă un cadru juridic global care acoperă toate serviciile media audiovizuale – inclusiv serviciile la cerere. Norme privind publicitatea televizată mai puţin detaliate, mai flexibile şi mai orientate către viitor vor permite o mai bună finanţare a conţinutului audiovizual. Statele membre dispun acum de doi ani pentru a transpune directiva în dreptul intern.

Astăzi începe era convergenţei industriei serviciilor audiovizuale europene”, a afirmat Viviane Reding, comisarul UE pentru societatea informaţională şi mass-media. „Cu aceste norme modernizate care consolidează certitudinea juridică şi reafirmă principiul ţării de stabilire, politicile audiovizuale europene vor răspunde mai bine exigenţelor unei industrii dinamice aflate în rapidă evoluţie, menţinând în acelaşi timp standarde înalte de protecţie a consumatorilor. Vor exista o diminuare a reglementării, o îmbunătăţire a finanţării conţinutului şi o mai mare vizibilitate a diversităţii culturale şi a protecţiei minorilor.

Noua directivă privind serviciile media audiovizuale fără frontiere va permite sectorului audiovizual să facă faţă schimbărilor profunde cu care se confruntă pentru a se adapta la evoluţiile tehnologice şi de piaţă şi la modificările de comportament ale telespectatorilor care rezultă din convergenţă. Aceasta reprezintă urmarea acordului politic din luna mai între Parlamentul European şi Consiliu privind principalele obiective şi dispoziţii ale directivei (a se vedea IP/07/706), cum ar fi un nou domeniu de aplicare care acoperă toate serviciile media audiovizuale, norme mai flexibile în domeniul publicităţii, un cadru juridic pentru plasarea de produse, noi drepturi pentru cetăţeni şi protecţia continuă a valorilor europene fundamentale. Directiva este coerentă cu alte iniţiative recente ale Comisiei, cum ar fi strategia europeană propusă privind televiziunea mobilă, planul de maximizare a beneficiilor dividendului digital şi noul program de sprijin MEDIA 2007. Viitoarele dezbateri şi propuneri privind conţinutul creativ on-line vor completa, de asemenea, progresele realizate prin intermediul noii directive.

Statele membre vor avea la dispoziţie 24 de luni pentru a transpune noile norme în dreptul intern, pentru ca acestea să fie aplicabile pe deplin în 2009. Comisarul Reding le-a solicitat recent (a se vedea SPEECH/07/560) statelor membre să iniţieze o transpunere „uşoară” a directivei, mai precis să nu adauge prea multe dispoziţii naţionale mai stricte, care ar împiedica industriile audiovizuale ale acestora să beneficieze pe deplin de libertatea oferită de directiva privind serviciile media audiovizuale fără frontiere.

Context:

La 13 decembrie 2005, Comisia a propus revizuirea directivei „Televiziune fără frontiere” pentru a lua în considerare evoluţiile tehnologice şi de piaţă semnificative din domeniul serviciilor audiovizuale (a se vedea IP/05/1573 şi MEMO/06/208). La 9 martie 2007, Comisia a adoptat o propunere actualizată de proiect de directivă modernizată în domeniul serviciilor media audiovizuale (a se vedea IP/07/311) pentru a facilita obţinerea din timp a acestui acord între Parlamentul European şi Consiliu, la a doua lectură (a se vedea MEMO/07/206).
Textul directivei:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/


Side Bar