Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1809

Brussel, 29 november 2007

De Commissie begroet het begin van een nieuw tijdperk voor Europa's audiovisuele media

Vandaag heeft het Europees Parlement het gemeenschappelijk standpunt van de Raad ten aanzien van de nieuwe richtlijn "Audiovisuele mediadiensten zonder grenzen" integraal goedgekeurd. De richtlijn moderniseert de regels voor de Europese audiovisuele sector en biedt een compleet wettelijk kader voor alle audiovisuele media, met inbegrip van diensten op aanvraag. Door minder gedetailleerde, flexibelere en toekomstgerichte voorschriften voor tv-reclame zal audiovisuele inhoud beter kunnen worden gefinancierd. De lidstaten hebben nu twee jaar de tijd om de richtlijn in het nationaal recht om te zetten.

"Vandaag zijn wij getuige van het ontstaan van een Europese sector van convergente audiovisuele diensten," aldus Viviane Reding, Europees commissaris voor Informatiemaatschappij en media. "Met deze gemoderniseerde regelingen waardoor de rechtszekerheid wordt verbeterd en het beginsel van het land van vestiging bekrachtigd wordt, zal het Europees audiovisueel beleid beter kunnen inspelen op de eisen van een zich snel ontwikkelende en dynamische sector en tegelijkertijd strenge normen op het gebied van de consumentenbescherming kunnen handhaven. De regelgeving neemt af, de inhoud wordt beter gefinancierd en culturele verscheidenheid en de bescherming van minderjarigen krijgen een belangrijker plaats."

Met de nieuwe richtlijn "Audiovisuele mediadiensten zonder grenzen" kan de audiovisuele sector het hoofd bieden aan de ingrijpende technologische veranderingen en marktontwikkelingen die de sector ondergaat en aan de als gevolg van convergentie veranderende kijkgewoonten. De richtlijn is het resultaat van het politiek akkoord dat het Europees Parlement en de Raad in mei over de voornaamste doelstellingen en bepalingen ervan hebben bereikt (zie IP/07/706), zoals een nieuw toepassingsgebied dat alle audiovisuele mediadiensten omvat, versoepeling van de reclameregels, een juridisch kader voor productplaatsing, nieuwe rechten voor de burgers en voortgezette bescherming van de belangrijkste Europese waarden. De richtlijn sluit aan bij andere recente initiatieven van de Commissie, zoals de voorgestelde strategie voor mobiele televisie, het plan om de voordelen van het digitale dividend optimaal te benutten en het nieuwe programma Media 2007 ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector. Het toekomstige debat over en de voorstellen betreffende creatieve inhoud online zullen ook bijdragen tot de met de nieuwe richtlijn geboekte vooruitgang.

De lidstaten hebben 24 maanden om de nieuwe regels in hun eigen recht om te zetten, zodat deze in 2009 volledig van toepassing zullen zijn. Commissaris Reding heeft de lidstaten onlangs (zie SPEECH 07/560) verzocht bij de omzetting van de richtlijn met enige behoedzaamheid te werk te gaan, d.w.z. niet te veel strengere nationale bepalingen toe te voegen, waardoor de audiovisuele sector niet ten volle zou kunnen profiteren van de speelruimte die de richtlijn "Audiovisuele mediadiensten zonder grenzen" heeft gebracht.

Achtergrond:

Op 13 december 2005 heeft de Commissie voorgesteld de richtlijn "Televisie zonder grenzen" te wijzigen om recht te doen aan belangrijke technologische en marktontwikkelingen op het gebied van audiovisuele diensten (zie IP/05/1573 en MEMO/06/208). De Commissie heeft op 9 maart 2007 een bijgewerkt voorstel voor een gemoderniseerde ontwerp-richtlijn inzake audiovisuele diensten goedgekeurd (zie IP/07/311) om de weg te effenen voor dit vroegtijdige akkoord bij de tweede lezing ervan door het Parlement en de Raad (zie MEMO/07/206).
De tekst van de richtlijn is te vinden op:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/


Side Bar