Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1809

Briselē 2007. gada 29. novembrī

Komisija ir gandarīta par jauna laikmeta sākšanos Eiropas audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu jomā

Eiropas Parlaments šodien oficiāli bez grozījumiem apstiprināja Padomes kopējo nostāju attiecībā uz jauno direktīvu par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem bez robežām. Ar direktīvu atjaunina noteikumus Eiropas audiovizuālajā nozarē un piedāvā visaptverošu tiesisko regulējumu attiecībā uz audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, tostarp arī pakalpojumiem pēc pieprasījuma. Vispārīgāki, elastīgāki un uz nākotni orientēti TV reklāmas noteikumi nodrošinās labāku audiovizuālā satura finansējumu. Dalībvalstīm ir divi gadi laika, lai direktīvu transponētu valsts tiesību aktos.

„Šodien sākas kopīgo audiovizuālo pakalpojumu laikmets Eiropā,” sacīja informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Vivjena Redinga. „Pateicoties atjauninātajiem noteikumiem, ar kuriem uzlabo tiesisko noteiktību un nostiprina reģistrācijas valsts principu, Eiropas audiovizuālā politika labāk atbildīs strauji mainīgas un dinamiskas nozares prasībām, vienlaicīgi saglabājot augstus patērētāju aizsardzības standartus. Būs mazāks regulējums, labāks satura finansējums un lielāka uzmanība tiks veltīta kultūras daudzveidībai un nepilngadīgo aizsardzībai.”

Jaunā direktīva par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem bez robežām ļaus audiovizuālās nozares profesionāļiem stāties pretī tām izmaiņām, ar kurām jāsastopas tehnoloģiju un tirgus attīstības laikmetā, kad mainās skatīšanās paradumi dažādu mediju konverģences dēļ. Direktīva ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes maijā panākto politisko vienošanos par direktīvas galvenajiem mērķiem un noteikumiem (skatīt IP/07/706), proti, ar to noteikta jauna darbības joma, kas aptver visus audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus, elastīgākus reklāmas noteikumus, tiesisko regulējumu produktu izvietošanas jomā, jaunas tiesības pilsoņiem un nepārtrauktu Eiropas galveno vērtību aizsardzību. Direktīva ir saskaņā ar citām nesenām Komisijas iniciatīvām, piemēram, ar ierosināto Eiropas mobilās televīzijas stratēģiju, ar plānu labāk izmantot ciparu dividendes un ar jauno „MEDIA 2007” atbalsta programmu. Arī gaidāmās pārrunas un priekšlikumi par Radošu saturu tiešsaistē papildinās ar jauno direktīvu īstenotās pārmaiņas.

Dalībvalstīm būs 24 mēneši laika, lai jaunos noteikumus iekļautu valsts tiesību aktos un pilnībā piemērotu no 2009. gada. Komisāre Redinga dalībvalstis nesen aicināja (skatīt runu 07/560) direktīvu transponēt „viegli", t.i., nepievienot pārāk daudzus stingrākus valsts noteikumus, kuri varētu traucēt attiecīgo valstu audiovizuālajai nozarei pilnībā izmantot brīvību, ko sniedz direktīva par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem bez robežām.

Priekšvēsture

Komisija 2005. gada 13. decembrī ierosināja pārskatīt direktīvu „Televīzija bez robežām”, lai risinātu būtiskas tehnoloģiju un tirgus attīstības tendences audiovizuālo pakalpojumu jomā (skatīt IP/05/1573 un MEMO/06/208). Komisija 2007. gada 9. martā pieņēma atjauninātu priekšlikumu atjauninātam audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu direktīvas projektam (skatīt IP/07/311), tādējādi bruģējot ceļu uz ātru vienošanos par priekšlikumu otrajā lasījumā Parlamentā un Padomē (skatīt MEMO/07/206).
Direktīvas teksts:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/


Side Bar