Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1809

Brüsszel, 2007. november 29.

A Bizottság üdvözli az európai audiovizuális média új korszakának kezdetét

Az Európai Parlament a mai napon módosítás nélkül hivatalosan elfogadta a Tanács közös álláspontját az határok nélküli audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló új irányelvről. Az irányelv korszerűsíti az európai audiovizuális iparra vonatkozó szabályokat, és átfogó jogi keretet biztosít minden audiovizuális médiaszolgáltatás vonatkozásában, beleértve a lekérhető szolgáltatásokat is. A televíziós reklámokra vonatkozó, kevésbé részletes, rugalmasabb és jövőorientált szabályok fogják lehetővé tenni az audiovizuális tartalmak jobb finanszírozását. A tagállamoknak most két év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy átültessék az irányelvet nemzeti jogukba.

Ma virrad Európa egyesülő audiovizuális szolgáltatási iparának hajnala” – mondta Viviane Reding, az Európai Bizottság információs társadalomért és médiáért felelős tagja. „Ezekkel a korszerűsített szabályokkal, amelyek javítják a jogbiztonságot és megerősítik a letelepedési ország elvét, Európa audiovizuális szakpolitikái jobban alkalmazkodnak a gyorsan változó és dinamikus iparhoz, miközben magas fogyasztóvédelmi szabályokat tartanak fenn. Kevesebb szabályozás lesz, javul a tartalmak finanszírozása, és több láthatóságot kap a kulturális sokszínűség és a kiskorúak védelme.

A határok nélküli audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló új irányelv lehetővé teszi, hogy az audiovizuális szolgáltatások ágazata sikerrel megküzdjön azzal a mélyreható átalakulással, amelyet a műszaki fejlődés, a piacon zajló folyamatok, és a konvergencia miatti nézői szokásváltozások következtében napjainkban átél. Az irányelv követi az Európai Parlament és a Tanács májusi politikai megállapodását az irányelv fő céljairól és rendelkezéseiről (lásd IP/07/706), mint például az összes audiovizuális médiaszolgáltatást lefedő új hatályra, rugalmasabb reklámozási szabályokra, a termékmegjelenítés jogszabályi keretére, az állampolgárok új jogaira és a kulcsfontosságú európai értékek további védelmére vonatkozókat. Az irányelv következetesen kapcsolódik más újabb keletű bizottsági kezdeményezésekhez, mint például a mobiltelevíziózásra vonatkozó, javasolt európai stratégiához, a digitális többletből származó hasznok maximalizálására vonatkozó tervhez, valamint az új MEDIA 2007 támogatási programhoz. A kreatív internetes tartalmakra vonatkozó javaslatok és viták küszöbön álló folyamata is ki fogja egészíteni az új irányelv által elindított fejlődést.

A tagállamok 24 hónapot kapnak az új szabályokat átültessére nemzeti jogukba, hogy azokat 2009-ben teljes mértékben alkalmazni lehessen. Reding asszony arra kérte nemrég a tagállamokat (lásd SPEECH 07/560), hogy az irányelv átültetését „nagy vonalakban” hajtsák végre, azaz ne hozzanak túl sok szigorúbb nemzeti intézkedést, amelyek esetleg gátolhatnák audiovizuális ágazatukat a határok nélküli audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv által teremtett szabadság teljes mértékű kihasználásában.

Háttér:

A Bizottság 2005. december 13-án javaslatot terjesztett elő a „határok nélküli televíziózásról” szóló irányelv felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy a szabályozás figyelembe vegye az audiovizuális szolgáltatások terén a műszaki fejlődésben és a piacon bekövetkezett jelentős változásokat (lásd IP/05/1573 és MEMO/06/208). A Bizottság 2007. március 9-én elfogadta az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló korszerűsített irányelv tervezetének átdolgozott változatát (lásd IP/07/311), és ezzel előkészítette a terepet ahhoz, hogy a Parlament és a Tanács második olvasatban gyorsan megállapodásra juthasson a kérdésben (lásd MEMO/07/206).
Az irányelv szövege:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/


Side Bar