Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1809

Bryssel 29. marraskuuta 2007

Euroopan audiovisuaaliset mediapalvelut uudelle aikakaudelle

Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt ilman muutoksia neuvoston yhteisen kannan uudesta ”audiovisuaaliset mediapalvelut ilman rajoja” -direktiivistä. Direktiivillä nykyaikaistetaan Euroopan audiovisuaalisia palveluja koskevat säännökset. Lisäksi se tarjoaa kattavan oikeudellisen kehyksen kaikille audiovisuaalisille mediapalveluille, myös tilattaville palveluille. Televisiomainonnan selkeämmillä, joustavammilla ja uudenaikaistetuilla säännöillä parannetaan audiovisuaalisen sisällön rahoitusta. Jäsenvaltioilla on nyt kaksi vuotta aikaa siirtää direktiivi kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Lähentyvät Euroopan audiovisuaaliset palvelut siirtyvät tänään uudelle aikakaudelle”, totesi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”Nämä uudistetut säännökset, joilla parannetaan oikeusvarmuutta ja varmistetaan alkuperämaan periaatteen säilyminen, antavat Euroopan audiovisuaalipolitiikalle paremmat valmiudet vastata nopeasti kehittyvän ja dynaamisen alan vaatimuksiin ja samalla säilyttää korkea kuluttajansuojan taso. Tämä merkitsee kevyempää sääntelyä, sisällön rahoituksen lisääntymistä sekä parempaa näkyvyyttä kulttuurin monimuotoisuudelle ja alaikäisten suojelulle.

Uusi ”audiovisuaaliset mediapalvelut ilman rajoja” -direktiivi antaa audiovisuaalialalle eväät kohdata ne valtavat muutokset, joita teknologian ja markkinoiden kehittyminen on tuonut mukanaan: katselutottumukset ovat murroksessa, kun sama sisältö on saatavissa usean median välityksellä. Direktiivissä seurataan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin päätavoitteista ja säännöksistä toukokuussa saavuttamaa poliittista yhteisymmärrystä (ks. IP/07/706), joka koskee esimerkiksi kaikki audiovisuaaliset mediapalvelut kattavaa uutta soveltamisalaa, joustavampia mainontasäännöksiä, tuotesijoittelun oikeudellista kehystä, kansalaisten uusia oikeuksia ja Euroopan keskeisten arvojen jatkuvaa suojelua. Direktiivi on yhdenmukainen viimeaikaisten komission aloitteiden kanssa, joiden aiheina ovat muun muassa mobiilitelevisiota koskeva EU:n strategia, suunnitelma taajuusylijäämän täysimääräisestä hyödyntämisestä ja uusi Media 2007 -tukiohjelma. Tulevat neuvottelut luovasta verkkosisällöstä ja sitä koskevat ehdotukset täydentävät myös uudella direktiivillä saavutettua edistystä.

Jäsenvaltioilla on 24 kuukautta aikaa siirtää uudet säännökset kansalliseen lainsäädäntöönsä siten, että niitä sovelletaan kokonaisuudessaan vuonna 2009. EU-komissaari Viviane Reding kehotti hiljattain (ks. puhe SPEECH/07/560) jäsenvaltioita valitsemaan kevyen sääntelyn direktiivin täytäntöönpanossa. Tällöin olisi vältettävä liiallinen tiukempien kansallisten säännösten käyttöönotto, joka estäisi jäsenvaltioiden audiovisuaalialan teollisuutta hyötymästä täysin siitä vapaudesta, josta ”audiovisuaaliset mediapalvelut ilman rajoja” -direktiivissä säädetään.

Taustaa:

Komissio ehdotti 13. joulukuuta 2005 ”televisio ilman rajoja” -direktiivin muuttamista siten, että siinä otetaan huomioon teknologian ja markkinoiden huomattava kehitys audiovisuaalisten palvelujen alalla (ks. IP/05/1573 ja MEMO/06/208). Komissio antoi muutetun ehdotuksen uudenaikaistetuksi audiovisuaalidirektiiviksi 9. maaliskuuta 2007 (ks. IP/07/311) helpottaakseen sen varhaista hyväksymistä Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä ja neuvostossa (ks. MEMO/07/206).
Direktiivin teksti on saatavilla seuraavalta sivulta:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/


Side Bar