Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1809

V Bruselu dne 29. listopadu 2007

Komise vítá začátek nové éry pro evropská audiovizuální média

Dnes Evropský parlament formálně schválil beze změn společný postoj Rady k nové směrnici o audiovizuálních mediálních službách bez hranic. Směrnice modernizuje pravidla pro evropské audiovizuální odvětví a nabízí ucelený právní rámec, který se vztahuje na všechny služby týkající se audiovizuálních médií – včetně služeb na vyžádání. Méně podrobná, pružnější a na budoucí vývoj připravená pravidla pro televizní reklamu umožní lepší financování audiovizuálního obsahu. Členské státy mají nyní dva roky na to, aby převedly tuto směrnici do vnitrostátních právních předpisů.

Dnes začíná svítat pro odvětví evropských konvergentních audiovizuálních služeb,“ řekla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „S těmito modernizovanými pravidly, která zlepšují právní jistotu a znovu potvrzují zásadu země usazení, splní evropské audiovizuální politiky lépe požadavky rychle se rozvíjejícího a dynamického odvětví při zachování vysokých standardů ochrany spotřebitele. Povede to k menší regulaci, lepšímu financování obsahu a většímu zviditelnění kulturní rozmanitosti a ochrany nezletilých.“

Nová směrnice o audiovizuálních mediálních službách bez hranic umožní audiovizuálnímu odvětví vyrovnat se s hlubokými změnami souvisejícími s nutností přizpůsobit se rozvoji technologií a trhu, jakož i měnícím se návykům diváků způsobených konvergencí. Je důsledkem květnové politické dohody Evropského parlamentu a Rady o hlavních cílech a ustanoveních této směrnice (viz IP/07/706), jako jsou nová oblast působnosti týkající se všech audiovizuálních mediálních služeb, pružnější pravidla reklamy, právní rámec pro umisťování produktu, nová práva pro občany a pokračující ochrana klíčových evropských hodnot. Směrnice je v souladu s dalšími nedávnými iniciativami Komise, jako je navrhovaná evropská strategie o mobilní televizi, plán pro optimalizaci výhod digitální dividendy a nový program na podporu evropského audiovizuálního odvětví – MEDIA 2007. Pokrok dosažený touto novou směrnicí doplní také nadcházející proces jednání a návrhů o tvůrčím obsahu on-line.

Členské státy mají 24 měsíců na převedení nových pravidel do vnitrostátních právních předpisů, aby se už plně uplatňovala v roce 2009. Komisařka Redingová nedávno požádala (viz PROSLOV 7/560) členské státy, aby postupovaly při převodu této směrnice umírněně, tj. aby nepřidávaly příliš mnoho přísnějších vnitrostátních ustanovení, což by zabránilo jejich audiovizuálním odvětvím plně využívat svobodu, kterou přinesla směrnice o audiovizuálních mediálních službách bez hranic.

Souvislosti:

Dne 13. prosince 2005 navrhla Komise přezkum směrnice o televizi bez hranic s cílem zohlednit výrazný rozvoj technologií a trhu v oblasti audiovizuálních služeb (viz IP/05/1573 a MEMO/06/208). Dne 9. března 2007 přijala Komise aktualizovaný návrh zmodernizovaného návrhu směrnice o audiovizuálních mediálních službách (viz IP/07/311) s cílem umožnit přijetí dohody v Parlamentu a v Radě již ve druhém čtení (viz MEMO/07/206).
Znění směrnice:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm.


Side Bar