Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT EL PL BG

IP/07/1804

Brüsszel, 2007. november 29.

A Bizottság mindenkit befogadó digitális társadalmat sürget

A műszaki fejlődés és a verseny fokozódása ellenére az európaiak több mint egyharmada továbbra sem képes élni a digitális társadalom előnyeivel. Öt év alatt mintegy 35-85 milliárd eurós hasznot hozhatna, ha a társadalom nyitottabbá válna, az internetes oldalakhoz könnyebben lehetne hozzáférni, és minden uniós polgárnak rendelkezésére állna a széles sávú internet-hozzáférés. A Bizottság ma a Tanács elé terjeszti az elektronikus társadalmi integrációról összeállított közleményét, amelyben több kulcsfontosságú kezdeményezés, köztük „e-integráció: te is légy benne!” címmel egy figyelemfelkeltő kampány támogatására szólítja fel a tagállamokat. Az elektronikus szolgáltatások hozzáférhetőségéről a Bizottság jogalkotási kezdeményezést is mérlegel, amely hasonlítana az USA-ban e téren bevezetett szabályozáshoz.

Napjaink társadalmában a tájékozódás szabadsága állampolgári jog, és egyben a jólét előfeltétele is. Morális szempontból sem fogadható el, gazdaságilag sem tartható az az állapot, hogy több milliónyian képtelenek saját érdekükben igénybe venni az információs és kommunikációs technológiákban rejlő lehetőségeket – mondta Viviane Reding, az információs társadalomért és a médiaügyért felelős uniós biztos. – Mai kezdeményezésével a Bizottság megerősíti elkötelezettségét az európai digitális társadalomból kirekesztettek ügye mellett. Az elmúlt időszak mérlege eléggé felemás. A Bizottság ma egyértelmű jelzést ad minden érintettnek, iparnak, szabályozó hatóságoknak és kormányoknak egyaránt: most együtt kell cselekednünk, ha azt akarjuk, hogy mindenki akadálymentesen kapcsolódhasson be az információs társadalom vérkeringésébe.

A Bizottság véleménye szerint az információs és kommunikációs technológiáknak biztosítaniuk kell a választás szabadságát, és a társadalmi különbségek mérséklése érdekében olyan formában kell eljutniuk a felhasználókhoz, hogy személyes vagy társadalmi helyzetétől függetlenül mindenki igénybe vehesse őket. 2006-os rigai nyilatkozatukban az európai uniós miniszterek egyértelmű irányszámok teljesítését vállalták, így például azt, hogy felére csökkentik az internethasználat és a digitális műveltség terén meglévő szakadékot, valamint azt, hogy 2010-ig gondoskodnak arról, hogy a nyilvános honlapok 100%-ban hozzáférhetők legyenek mindenki számára (IP/06/769). Az irányszámok teljesítése ötéves távlatban mintegy 35-85 milliárd eurós hasznot hozhat.

Az irányszámok és a hatóságokat, az ipart és a civil társadalmat egyaránt mozgósító kezdeményezések ellenére azonban az előrehaladás egyelőre lassú és egyenlőtlen. A Rigában vállalt célok nagy része nem fog időben teljesülni. A nyilvános honlapok hozzáférhetősége még csak 5%-on áll. A 64 év feletti korosztálynak csak 10%-a használja az internetet, szemben a 47%-os európai átlaggal. Ha nem lépünk, a szakadék 2010 helyett csak 2015-re fog felére csökkenni.

A Bizottság részére elvégzett legutóbbi elemzések azt mutatják, hogy az internetes oldalak, a kommunikációs terminálok, a televíziókészülékek és más információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségével továbbra is gondok vannak, és a lemaradás veszélyének elsősorban a kevésbé iskolázottak, a gazdaságilag inaktívak és az idősek vannak kitéve.

A problémakör kezelése érdekében a ma nyilvánosságra hozott európai kezdeményezésben felvázolt stratégia a következő célokat követve látja megvalósíthatónak a mindenkit befogadó digitális társadalmat:

  • A társadalmi integráció, a széles sávú szolgáltatások rendelkezésre állása és a készségek terén meglévő szakadék áthidalásával legyen mindenkinek lehetősége arra, hogy részt vegyen az információs társadalomban.
  • Gyorsuljon fel a kirekesztés veszélyének kitett csoportok tényleges bekapcsolódása, és javuljon életminőségük.
  • Legyenek egységesebbek és hosszú távon hatékonyabbak az elektronikus társadalmi integrációt célzó európai kezdeményezések.

A Bizottság azt tervezi, hogy 2008-ban egy „e-integráció: te is légy benne!” elnevezésű kampány révén megerősíti a társadalom ez irányú tudatosságát. A folyamat az év vége felé egy miniszteri szintű konferencián fogja elérni tetőpontját, ahol a résztvevők várhatóan valós előrehaladásról adhatnak majd számot, és minden szinten megerősíthetik elkötelezettségüket.

A kutatás és a kísérleti projektek támogatása mellett a Bizottság horizontális jellegű jogi szabályozás kidolgozásán is munkálkodni fog annak érdekében, hogy az információs társadalomban még többen vehessenek részt, hogy egyenlő jogok érvényesüljenek, és kialakuljon a valóban egységes piac. Több EU-tagállam (így az Egyesült Királyság, Spanyolország és Olaszország) már meg is kezdte az elektronikus társadalmi integrációt elősegítő jogszabályi intézkedések elfogadását. Az Egyesült Államokban az 1990. évi Americans with Disabilities Act, a fogyatékkal élő amerikaiakról szóló törvény máris nagyarányú javuláshoz vezetett, és alkalmazási körét nemrégiben az online szolgáltatásokra, köztük az internetes honlapokra is kiterjesztették.

Háttér:

2006 júniusában a rigai miniszteri nyilatkozatban 34 európai ország vállalta, hogy 2010-ig mérsékli a digitális szakadékot (IP/06/769).

A Bizottság i2010 elnevezésű kezdeményezésében kiemelt helyet foglal el az elektronikus társadalmi integráció (IP/05/643). Ezzel összefüggésben több területen születtek kezdeményezések, köztük az elektronikus szolgáltatások hozzáférhetőségével (IP/05/1144), az ún. széles sávú szakadékkal (IP/06/340), az idősek helyzetével (IP/07/831) és az elektronikus készségekkel (IP/07/1286) kapcsolatban.

2007. november 13-án a Bizottság nagyszabású reformjavaslatot terjesztett elő a távközlés uniós keretszabályozásának módosítására egyebek mellett azzal a kifejezett céllal, hogy minden uniós polgárnak biztosítsa a széles sávú szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét (IP/07/1677).
Lásd még:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm

MEMO/07/527


Side Bar