Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE MT

IP/07/1769

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2007

Έκτη έκθεση σχετικά με τις πρακτικές προετοιμασίες για το ευρώ: αντίστροφη μέτρηση για την Κύπρο και τη Μάλτα

Μόλις πέντε εβδομάδες πριν την υιοθέτηση του ευρώ από την Κύπρο και τη Μάλτα, η Επιτροπή προέβη σε μια τελευταία αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά τις πρακτικές προετοιμασίες για την αλλαγή νομίσματος στις δύο χώρες. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αμφότερα τα κράτη μέλη έχουν προετοιμαστεί καλά για την υιοθέτηση του ευρώ.

«Η Μάλτα και η Κύπρος θα υιοθετήσουν το ευρώ τον Ιανουάριο του 2008, δηλαδή σε λιγότερα από τέσσερα χρόνια από την ένταξή τους στην ΕΕ. Είναι κάτι για το οποίο οι λαοί της Κύπρου και της Μάλτας μπορούν να είναι υπερήφανοι, καθώς θα γίνουν μέρος του μεγαλύτερου ενιαίου νομισματικού χώρου του ανεπτυγμένου κόσμου, που έχει επιτύχει μια πρωτοφανή περίοδο σταθερότητας τιμών και ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά» είπε ο Joaquín Almunia, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις. Και πρόσθεσε: «Πρέπει να κάνουν το σημαντικό αυτό βήμα με αυτοπεποίθηση, αλλά και με τα μάτια ανοικτά ώστε να εξοικειωθούν πλήρως με το νέο νόμισμα και να διακρίνουν και να καταγγείλουν τις όποιες καταχρήσεις. Οι δημόσιες αρχές πρέπει επίσης να προσέξουν και να ασκήσουν πολιτικές που θα επιτρέψουν τη συνέχιση της οικονομικής σταθερότητας [τιμών], που αποτελεί προϋπόθεση για διαρκή ανάπτυξη και δημιουργία απασχόλησης.».

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την έκτη έκθεση σχετικά με τις πρακτικές προετοιμασίες για τη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ. Η έκθεση εστιάζεται στην Κύπρο και τη Μάλτα, που θα υιοθετήσουν το ευρώ τον Ιανουάριο του 2008. Ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση πραγματεύεται την πρόοδο των προετοιμασιών στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ.

Κύπρος

Μόλις πέντε εβδομάδες πριν από την 1η Ιανουαρίου, οι προετοιμασίες για την υιοθέτηση του ευρώ στην Κύπρο έχουν προχωρήσει σημαντικά και γενικά φαίνεται ότι η χώρα είναι καλά προετοιμασμένη.

Το μεγαλύτερο μέρος (60%) των κερμάτων ευρώ που παρήγγειλε η Κύπρος έφθασε στα μέσα Οκτωβρίου και το υπόλοιπο αναμένεται ότι θα παραδοθεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μήνα. Την παραγωγή των κυπριακών κερμάτων ευρώ ανέλαβε το νομισματοκοπείο της Φινλανδίας, μετά από δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Η απαιτούμενη ποσότητα τραπεζογραμματίων ευρώ παρελήφθη επίσης από την κεντρική τράπεζα της χώρας κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Αντίθετα με τα κέρματα ευρώ, που παράγονται από κάθε χώρα της ζώνης του ευρώ, οι χώρες που υιοθετούν το ενιαίο νόμισμα προς το παρόν δανείζονται τα τραπεζογραμμάτια από ένα κοινό απόθεμα.

Ο προεφοδιασμός των εμπορικών τραπεζών άρχισε στις 22 Οκτωβρίου όσον αφορά τα κέρματα και στις 19 Νοεμβρίου όσον αφορά τα τραπεζογραμμάτια. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εκτιμά ότι ο τραπεζικός τομέας θα λάβει περίπου το 80% της αξίας των τραπεζογραμματίων ευρώ που απαιτούνται για την οικονομία της χώρας πριν από τον Ιανουάριο. Το αντίστοιχο ποσοστό όσον αφορά τα κέρματα είναι 64%.

Οι τράπεζες με τη σειρά τους θα εφοδιάσουν τις επιχειρήσεις λιανικής με μετρητά σε ευρώ πριν από τον Ιανουάριο έτσι ώστε να είναι σε θέση να δίδουν ρέστα αποκλειστικά σε ευρώ από την πρώτη ημέρα. Από τις 3 Δεκεμβρίου θα είναι διαθέσιμα συνολικά για τις επιχειρήσεις 40.000 συσκευασίες κερμάτων ευρώ (αξίας 172 € έκαστη) και για το ευρύτερο κοινό 250.000 μικροσυσκευασίες (αξίας 17,09 € έκαστη).

Τουλάχιστον το 70% των 550 αυτόματων ταμειακών μηχανών της χώρας θα είναι έτοιμο να χορηγεί μετρητά σε ευρώ από τη 1 π.μ. της 1ης Ιανουαρίου και το υπόλοιπο των μηχανών αυτών αναμένεται ότι θα υποστεί μετατροπή ώστε να χορηγεί μετρητά σε ευρώ έως τη λήξη της ίδιας ημέρας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε ότι θα απαιτηθούν πάνω από 60 εκατ. τραπεζογραμμάτια ευρώ (αξίας 1,2 δισεκατ. €) και 395 εκατ. κέρματα ευρώ (αξίας 100,26 εκατ. €). Ο πληθυσμός της Κυπριακής Δημοκρατίας ανερχόταν στις αρχές του 2007 σε 778.684 άτομα.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις είναι καλά προετοιμασμένες για τη μετάβαση στο ευρώ και ότι δεν αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών τους.

Η γνώμη του κοινού, ωστόσο, όσον αφορά τη μετάβαση στο ευρώ παραμένει ανάμικτη. Συνολικά το 67% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι έχει ενημερωθεί «αρκετά καλά» ή «πολύ καλά» για το ευρώ, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, ποσοστό που παρουσιάζει αύξηση κατά 14 εκατοστιαίες μονάδας σε σχέση με προηγούμενη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Αυτό οφείλεται στις αυξημένες επικοινωνιακές προσπάθειες. Όμως, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων φοβούνται αυξήσεις των τιμών επ’ ευκαιρία της αλλαγής νομίσματος. Οι κυπριακές αρχές ενίσχυσαν περαιτέρω διάφορα μέτρα για την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών: περίπου 7.130 επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των μεγαλύτερων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης και των τραπεζών, υιοθέτησαν τον Κώδικα Δίκαιης Τιμολόγησης που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2007. Η διπλή αναγραφή τιμών, που από τον Σεπτέμβριο έγινε υποχρεωτική, παρακολουθείται από πέντε Ευρωπαρατηρητήρια. Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εμπορίου και Βιομηχανίας παρακολουθούν επίσης τις τιμές σε συνεργασία με τη στατιστική υπηρεσία και την ένωση καταναλωτών.

Mάλτα

Η Μάλτα βελτίωσε περαιτέρω και ολοκλήρωσε τις πρακτικές προετοιμασίες της και φαίνεται καλά προετοιμασμένη για την υιοθέτηση του ευρώ.

Ο προεφοδιασμός τραπεζών με μετρητά σε ευρώ άρχισε στα μέσα Σεπτεμβρίου, αφού η Κεντρική Τράπεζα της Μάλτας παρέλαβε τα κέρματα που είχε παραγγείλει στο γαλλικό νομισματοκοπείο, Monnaie de Paris.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Μάλτας, απαιτούνται 41,51 εκατομμύρια τραπεζογραμμάτια ευρώ (αξίας 799 εκατ. ευρώ) και 140 εκατομμύρια κέρματα ευρώ (αξίας 39,29 εκατ. ευρώ) για την αντικατάσταση της λίρας Μάλτας. Ο πληθυσμός της Μάλτας στις αρχές του 2007 ανερχόταν σε 407.810 άτομα.

Περίπου το 92,5% των τραπεζογραμματίων και περίπου το 71% των κερμάτων ευρώ που θα εισέλθουν στην οικονομία της Μάλτας θα χορηγηθούν στις τράπεζες πριν τον Ιανουάριο. Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2007 θα είναι διαθέσιμες στις τράπεζες για τις επιχειρήσεις 33.000 εναρκτήριες συσκευασίες ευρώ (αξίας 131 € έκαστη) και για τους πολίτες 330.000 μικροσυσκευασίες (αξίας 11,65 € έκαστη).

Ενώ φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις είναι καλά προετοιμασμένες, περίπου τα δύο τρίτα των κατοίκων της Μάλτας (65%) εξακολουθούν να φοβούνται αυξήσεις των τιμών επ’ ευκαιρία της αλλαγής νομίσματος. Οι αρχές της χώρας συνέχισαν να εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων για την άρση των φόβων αυτών. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η πρωτοβουλία για τις τιμές «FAIR», στο πλαίσιο της οποίας πάνω από 6.500 επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των λιανικών καταστημάτων, δεσμεύτηκαν να μην αυξήσουν τις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν «λόγω της αλλαγής νομίσματος». Το μέτρο αυτό συμπληρώνεται με συμφωνίες σταθερότητας των τιμών που συνάφθηκαν με μεγάλους εισαγωγείς και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ιστορικό

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε σε περίπου 2% κατά μέσο όρο από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, καθώς οι οικονομίες των χωρών της ΕΕ που υιοθέτησαν πρώτες το ευρώ (καταρχάς με το «κλείδωμα» των διμερών συναλλαγματικών ισοτιμιών το 1999 και ακολούθως με την έκδοση μετρητών σε ευρώ το 2002) παρουσίασαν σύγκλιση μεταξύ τους, από το 5% στο οποίο ανερχόταν κατά μέσο όρο ο πληθωρισμός στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ακόμη και μετά την πρόσφατη πιστωτική στενότητα, τα επιτόκια διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν.

Το 2008 θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ από το 2002. Η Σλοβενία υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα το 2007.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προετοιμασίες για την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο και τη Μάλτα καθώς και σε άλλες χώρες της ΕΕ, βλ. έκθεση και έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm
Για το Ευρωβαρόμετρο βλ.:

http://ec.europa.eu/public_opinion/euro_en.htm

Για τις εθνικές προετοιμασίες για την αλλαγή νομίσματος βλ.:
Κύπρος:

http://www.euro.cy/euro/euro.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?opendocument
Μάλτα:

http://www.euro.gov.mt/default.aspx


Side Bar