Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1750

Bruselj, 22. novembra 2007

Evropska komisija predlaga načrt za pospešen razvoj energetskih tehnologij, ki bodo v prihodnosti zagotovile nižje emisije CO2

Energetske tehnologije bodo ključnega pomena za uspešen boj proti podnebnim spremembam in zaščito svetovne in evropske dobave energije. Za dosego evropskih ciljev glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, obnovljive energije in energijske učinkovitosti do leta 2020 oziroma 2050, bo treba sprejeti ukrepe na področju energetske učinkovitosti, standardov, podpornih mehanizmov in določiti ceno za emisije CO2. Treba bo tudi razviti učinkovitejše nove tehnologije. Potrebna so torej okrepljena prizadevanja na področju raziskav. Potencial Evrope za razvoj nove generacije tehnologij za pridobivanje energije brez emisij CO2, kot je tehnologija za pridobivanje priobalne vetrne energije in sončne energije ali druge generacije biomase, je ogromen, vendar so energetske raziskave pogosto slabo finančno podprte, razpršene in slabo usklajene. Če želimo izkoristiti priložnost, ki se ponuja EU, morajo biti ukrepi, ki bi podprli razvoj novih energetskih tehnologij, znižali njihove stroške in jih uvedli na trg, bolje organizirani in uspešneje izvedeni. Zato Evropska Komisija predlaga Strateški načrt za energetsko tehnologijo, tj. obširen načrt za oblikovanje nove evropske agende za energetsko raziskovanje. Komisija meni, da bi morala Evropa znižati stroške čiste energije in postaviti industrijo EU na čelo hitro rastočega sektorja tehnologije z nizkimi vrednostmi emisij CO2. Za pospešitev razvoja in uporabe tehnologij z nizkimi vrednostmi emisij CO2 v prihodnje je treba ta načrt podpreti z boljšim izkoristkom in povečanjem finančnih in človeških virov.

„Evropska energetska politika potrebuje novo industrijsko revolucijo. Kot vse industrijske revolucije bo tudi ta temeljila na tehnologiji in skrajni čas je že, da se naše politično prepričanje pretvori v konkretna dejanja. Odločitve, ki jih bomo sprejeli v naslednjih 10–15 letih, bodo imele velike posledice za energetsko varnost, podnebne spremembe ter rast in delovna mesta v Evropi. Če bomo zaostali v vedno bolj razgreti svetovni tekmi za prevlado nad trgi s tehnologijo z nizkimi vrednostmi emisij CO2, bomo morali za dosego svojih ciljev tehnologijo uvažati,“ je izjavil evropski komisar za energetiko Andris Piebalgs.

Janez Potočnik, evropski komisar za znanost in raziskave, je dejal: „Srečo imamo, da smo vodilni v svetu na področju tehnologij z nizkimi vrednostmi emisij CO2, vendar morajo evropske države učinkoviteje sodelovati, sicer bomo zapravili priložnost in gospodarske koristi prehoda na gospodarstvo, ki temelji na nizkih emisijah CO2, bodo šle v druge roke. Zamisli, ki jih je danes predložila Komisija, bodo Evropi omogočile, da razvije portfelj tehnologij za pridobivanje dostopne, čiste in učinkovite energije z nizkimi emisijami.“

Evropa se sooča z veliki izzivi, povezanimi z dobavo energije in podnebnimi spremembami. Sedanji trendi in tehnologije EU in svetu ne omogočajo doseganja ciljev glede boja proti podnebnim spremembam s stroški, ki jih bo gospodarstvo lahko preneslo. Raziskave in inovacije v energetski tehnologiji so zato ključnega pomena za dosego cilja EU, tj. zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 60–80 % do leta 2050. Vendar, če ne bo EU korenito spremenila svojega pristopa do teh tehnologij, obstaja resno tveganje, da teh ciljev ne bo uspela doseči ali da se bodo tehnologije razvile zunaj EU. Postopek energetskih inovacij, od začetnega koncepta do prodora na trg, se sooča s strukturnimi pomanjkljivostmi. Naravni trg ni naklonjen takim tehnologijam in prav tako ni vidnih kratkoročnih gospodarskih koristi. Poleg tega se je javni proračun za energetske raziskave v državah članicah EU od 80-ih let občutno zmanjšal. Z danes veljavnimi instrumenti ali modeli sodelovanja se seveda ni mogoče spoprijeti s številnimi tehnološkimi izzivi, s katerimi se sooča energetska politika EU. Spremeniti moramo način razmišljanja.

Evropska Komisija zato predlaga nov pristop, ki se bolj osredotoča na skupno načrtovanje, boljši izkoristek potenciala evropskega področja za raziskave in inovacije ter polno izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja notranji trg. Komisija v načrtu predvsem predvideva vzpostavitev več novih prioritetnih evropskih industrijskih pobud, ki se bodo osredotočile na razvoj tehnologij, katerim bo Skupnost pripisala najvišjo vrednost. Komisija v načrtu predlaga okrepitev industrijskih raziskav in inovacij z združitvijo evropskih, nacionalnih in industrijskih dejavnosti. Poleg tega predlaga ustanovitev evropske zveze organizacij za energetske raziskave, s čimer bo omogočila tesnejše sodelovanje med organizacijami za energetske raziskave in na evropski ravni izboljšala načrtovanje in perspektive za energetske infrastrukture in sisteme. Komisija poudarja potrebo po večji finančni podpori za to področje in bo leta 2008 predstavila svoje zamisli glede financiranja tehnologij z nizkimi emisijami CO2. Vzpostavila bo informacijski sistem, ki bo vseboval informacije o energetskih tehnologijah po vsej Evropi, in z državami članicami začela postopek za skupno načrtovanje tehnoloških raziskav. Leta 2009 bo organiziran evropski vrh o energetski tehnologiji, ki bo ocenil napredek.

Podrobnejše informacije o tej temi so v MEMO/07/493 in Evropskem strateškem načrtu za energetsko tehnologijo, ki sta na voljo na: http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/communication_2007_en.htm;

MEMO/07/494 vsebuje odgovore na nekatera pogosto zastavljena vprašanja.


Side Bar