Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1750

Bruxelles, 22 noiembrie 2007

Comisia Europeană propune un plan în favoarea tehnologiilor energetice pentru un viitor cu emisii de carbon scăzute

Tehnologiile energetice vor avea un rol esențial în lupta împotriva schimbărilor climatice și în asigurarea aprovizionării cu energie la nivel european și mondial. Pentru realizarea obiectivelor europene pentru 2020 și 2050 privind emisiile de gaze cu efect de seră, energia regenerabilă și eficiența energetică, vor fi necesare măsuri în domeniul eficienței energetice, norme, mecanisme de sprijin și tarifarea emisiilor de carbon. Realizarea acestor obiective presupune, de asemenea, dezvoltarea unor tehnologii noi mai eficiente. Prin urmare, se impune un important efort de cercetare. Europa dispune de un potențial enorm pentru dezvoltarea unei noi generații de tehnologii energetice fără emisii de carbon, precum energia eoliană, energia solară sau tehnologiile din a doua generație pentru exploatarea biomasei. Cu toate acestea, cercetările privind energia în UE sunt de obicei insuficient finanțate, dispersate și coordonate în mod defectuos. Pentru a profita de ocaziile care i se oferă astăzi, UE trebuie să se organizeze mai bine și să întreprindă mai eficient acțiuni pentru dezvoltarea de noi tehnologii energetice, pentru reducerea costurilor acestora și pentru favorizarea introducerii lor pe piață. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană propune astăzi planul strategic privind tehnologiile energetice (SET), un plan vast vizând stabilirea unei noi agende pentru cercetare în domeniul energiei pentru Europa. Comisia estimează că Europa trebuie să reducă costurile energiei nepoluante și să plaseze industria UE pe primul loc în sectorul tehnologiilor energetice cu emisii de carbon scăzute, aflat în plină dezvoltare. Planul este însoțit de o mai bună utilizare și de sporirea resurselor, atât financiare cât și umane pentru accelerarea dezvoltării și exploatării viitoarelor tehnologii cu emisii de carbon scăzute.

„Politica energetică europeană are nevoie de o nouă revoluție industrială. Ca toate revoluțiile industriale, aceasta se va baza pe utilizarea de tehnologii și este momentul potrivit pentru transformarea ambițiilor politice în acțiuni concrete. Deciziile care se vor lua în cursul următorilor 10-15 ani vor avea consecințe importante pentru securitatea energetică, pentru schimbările climatice și pentru creștere și ocuparea forței de muncă în Europa. Dacă rămânem în urmă față de cursa mondială, din ce în ce mai disputată, pentru cucerirea piețelor tehnologiilor cu emisii de carbon scăzute, riscăm să fim nevoiți să recurgem la tehnologii importate pentru a ne atinge obiectivele”, a declarat Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs.

Janez Potočnik, Comisarul European pentru Știință și Cercetare, a adăugat: „Avem șansa de a fi lideri mondiali în domeniul tehnologiilor cu emisii de carbon scăzute, dar dacă Europa nu își unește eforturile în mod mai eficient, vom pierde această ocazie și, totodată, avantajele economice ale tranziției spre o economie cu emisii de carbon scăzute. Ideile prezentate astăzi de către Comisie vor permite Europei constituirea unui portofoliu mondial de tehnologii energetice accesibile, nepoluante, eficiente și cu un nivel scăzut de emisii”.

Europa se confruntă cu provocări importante legate de aprovizionarea cu energie și de schimbările climatice. Tendințele și tehnologiile actuale nu permit UE și întregii lumi realizarea obiectivelor lor privind schimbările climatice la un cost accesibil din punct de vedere economic. Cercetarea și inovația în domeniul tehnologiilor energetice sunt, prin urmare, esențiale în vederea atingerii obiectivelor UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 60-80 % până în 2050. Dar, în lipsa unei schimbări radicale de atitudine a UE cu privire la astfel de tehnologii, există un risc major ca aceste obiective să nu fie realizate sau ca tehnologiile necesare să vină din afara UE. Procesul de inovare în domeniul energiei, de la faza concepției inițiale până la introducerea pe piață, suferă unele slăbiciuni structurale. Nu există nici înclinații naturale ale pieței pentru aceste tehnologii, nici interes din punct de vedere al beneficiilor pe termen scurt pentru afaceri aduse de acestea. De asemenea, bugetele publice alocate cercetării energetice în statele membre ale UE sunt în general în declin începând din anii 1980. Este evident că mare parte dintre provocările tehnologice cu care se confruntă politica energetică comunitară nu pot fi rezolvate prin instrumentele sau modelele de cooperare utilizate în prezent. Este nevoie de o schimbare a mentalității.

Având în vedere această situație, Comisia Europeană propune o nouă abordare axată pe elaborarea de programe comune, pe o mai bună utilizare a potențialului spațiului european de cercetare și inovare și pe exploatarea la maxim a tuturor posibilităților oferite de piața internă. Planul prevede, în special, angajamentul privind stabilirea unei serii de noi inițiative industriale europene prioritare, axate pe dezvoltarea tehnologiilor pentru care cooperarea la nivel comunitar este foarte importantă. Planul propune consolidarea cercetării industriale și a inovării prin armonizarea activităților europene, naționale și industriale. Acesta propune, de asemenea, crearea unei alianțe europene în domeniul cercetării energetice pentru asigurarea unei mai bune cooperări între organismele de cercetare energetică, precum și îmbunătățirea activităților de programare și prospectare la nivel european în ceea ce privește infrastructurile și sistemele energetice. Comisia semnalează necesitatea sporirii resurselor financiare în acest domeniu și expune opiniile sale privind finanțarea tehnologiilor cu emisii de carbon scăzute în cursul anului 2008. Aceasta va înființa un sistem informațional destinat asigurării unei imagini clare asupra tehnologiilor energetice în toată Europa și va elabora împreună cu statele membre un proces care să permită o planificare comună a cercetării privind tehnologiile energetice. În 2009 se va organiza un summit european consacrat tehnologiilor energetice, pentru evaluarea progreselor realizate.

Detalii suplimentare privind informațiile de mai sus sunt disponibile în documentul MEMO/07/493 și în documentul privind planul SET, care poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/communication_2007_en.htm;

MEMO/07/494 cuprinde răspunsurile pentru o serie de întrebări frecvente.


Side Bar