Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1750

Brüsszel, 2007. november 22.

Az Európai Bizottság új tervjavaslatával lendületet kíván adni a szénalapú energiaforrások felhasználását és a szén-dioxid-kibocsátást csökkentő energiatechnológiák fejlesztésének

Az energiatechnológiákra a jövőben döntő szerep hárul az éghajlatváltozás elleni hathatós küzdelemben, valamint a zavartalan globális és európai energiaellátás biztosításában. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, a megújuló energiaforrásokkal és az energiahatékonysággal kapcsolatban a 2020. és 2050. évre megfogalmazott európai célkitűzések teljesítése ugyanis nem csak az energiahatékonyság, a normák és a támogatási mechanizmusok terén kíván lépéseket vagy igényli a szén-dioxid-kibocsátás megfizettetését, de hatékonyabb, új technológiákat is követel. Ez pedig kiterjedt kutatás nélkül elképzelhetetlen. Európa rendkívüli lehetőségeket rejt a nem szénalapú energiatechnológiák, így például a tengeri szélerőművek, a napenergia-technológia vagy a második generációs biomassza-felhasználás új fejlesztéseinek területén. Az energiaipari kutatás azonban az Európai Unión belül nemritkán alulfinanszírozott, elaprózott és nem megfelelően koordinált. Ha az Unió élni kíván a körvonalazódó lehetőségekkel, jobban meg kell szerveznie és hatékonyabbá kell tennie minden lépését, amely új technológiák kidolgozását, azok költségeinek csökkentését vagy piaci bevezetését szolgálja. Ezt szem előtt tartva terjeszti elő az Európai Bizottság stratégiai energiatechnológiai tervét, amellyel Európa új energiaipari kutatási programjának átfogó kereteit kívánja meghatározni. Teszi ezt abból a meggyőződésből, hogy Európának csökkentenie kell a tiszta energia költségeit, és hogy az Európai Unió ipara az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák rohamosan növekvő ágazatának élvonalába kerüljön. A terv megvalósítása a pénzügyi és emberi erőforrások hatékonyabb kihasználásával és növelésével is együtt jár, amely előmozdítja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák fejlesztését és alkalmazását.

Az európai energiapolitika új ipari forradalmat tart szükségszerűnek. S mint minden ipari forradalomban a történelem során, itt is a technológia lesz a változás motorja, tehát ideje, hogy konkrét lépésekre váltsuk a politikai szándékot. A következő 10-15 év döntéseinek mélyreható következményei lesznek az energiabiztonságra, az éghajlatváltozásra, valamint az európai növekedésre és foglalkoztatásra nézve. Ha lemaradunk az alacsony szénkibocsátású technológiák egyre erősödő globális versenyében, fennáll a veszélye annak, hogy céljaink teljesítéséhez importálnunk kell a technológiákat” – mondta Andris Piebalgs energiaügyi biztos.

Janez Potočnik, az EU tudományért és kutatásért felelős biztosa megjegyezte: „Megvan az esélyünk arra, hogy vezető szerepet vívjunk ki a világon az alacsony szénkibocsátású technológiák terén, ám ha Európa nem lép fel közösen a jelenleginél jóval hatékonyabban, elszalaszthatjuk ezt a kínálkozó lehetőséget, és más kamatoztathatja az alacsony szénkibocsátású technológiákra való áttérés gazdasági előnyeit. A Bizottság ma előterjesztett javaslatainak segítségével Európa a megfizethető, tiszta és hatékony alacsony szénkibocsátású energiatechnológiák világszínvonalú portfólióját dolgozhatja ki.

Európa az energiaellátás és az éghajlatváltozás tekintetében igazi kihívásokkal néz szembe. Az Európai Unió és a világ más országai gazdaságilag fenntartható áron már nem tudják teljesíteni az éghajlatváltozás megfékezésével kapcsolatos vállalásaikat a jelenlegi tendenciák mellett és a meglévő technológiákkal. Az energetikai kutatás és az újítások éppen ezért létfontosságúak ahhoz, hogy az Európai Unió a célkitűzéseinek megfelelően 2050-re 60–80%-kal csökkenteni tudja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Ha viszont ezekkel a technológiákkal kapcsolatban nem történik érdemi változás az EU szemléletében, fennáll annak a komoly veszélye, hogy nem sikerül teljesíteni a célkitűzéseket, illetve a szükséges technológiákat az EU határain kívülről kell beszerezni. Az energetika megújításának folyamatában szerkezeti gyengeségek tapasztalhatók a kezdeti elgondolástól kezdve egészen a piaci elterjesztésig. Természetes állapotában a piac nem kész befogadni az ilyen technológiákat, amelyek rövid távú, kézzelfogható üzleti előnyöket sem igen tartogatnak. Az EU tagállamaiban emellett a 80-as évektől kezdve általában számottevően kevesebbet áldoztak a költségvetésből energetikai kutatásokra. Nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenleg érvényben lévő eszközökkel vagy együttműködési modellekkel az Európai Unió energiapolitikája már nem képes szembenézni az előtte tornyosuló technológiai kihívások legtöbbjével. Paradigmaváltásra van szükség.

Az Európai Bizottság ezért új szemléletet kíván meghonosítani, amely nagyobb hangsúlyt fektet a szorosabb közös tervezői munkára, illetve az európai kutatási és fejlesztési térségben, valamint a belső piacban rejlő lehetőségek teljesebb kiaknázására. A terv ezen belül is kötelezettségvállalást fogalmaz meg egy sor új elsődleges európai ipari kezdeményezés kidolgozásával kapcsolatban, amelyek olyan technológiák kifejlesztését célozzák, amelyek közösségi szinten hasznosabban megvalósíthatók. A terv az ipari kutatás és innováció erősítését szorgalmazza az európai, nemzeti és iparági tevékenységek összehangolásával; emellett javaslatot tesz az Európai Energetikai Kutatási Szövetség létrehozására, amely szorosabb együttműködést biztosítana az energetikai kutatóintézetek között, valamint javítaná az európai szintű tervezést és előrejelzést az energia-infrastruktúra és az energetikai rendszerek terén. A Bizottság egyértelműen jelezte a pénzügyi források növelésének szükségességét ebben a vonatkozásban, és 2008-ban ismerteti az alacsony szénkibocsátású technológiák finanszírozásával kapcsolatos konkrét elképzeléseit. Információs rendszert állít fel, hogy pontosabb képet tudjon adni az európai energiatechnológiákról, és a tagállamokkal közösen eljárást dolgoz ki az energiatechnológiai kutatások együttes tervezéséhez. 2009-ben egy európai energiatechnológiai csúcstalálkozó keretében értékeli majd az elért eredményeket.
A fentiekkel kapcsolatban további részletek a MEMO/07/493 dokumentumban és a SET-tervben olvashatók, a következő internetcímen: http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/communication_2007_en.htm;

A MEMO/07/494 néhány gyakran feltett kérdésre is válasszal szolgál.


Side Bar