Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1746

Bruxelles, 22 noiembrie 2007

Siguranța jucăriilor: Comisia prezintă o analiză a siguranței produselor de consum și salută „progresele considerabile” realizate de China

Comisarul Meglena Kuneva a prezentat astăzi o serie de inițiative în vederea adoptării de măsuri pentru consolidarea aplicării și implementării controalelor privind siguranța produselor în prezent în vigoare în UE. Printre măsurile prioritare care vor fi introduse în lunile următoare se numără: un audit aprofundat al măsurilor de siguranță adoptate de întreprinderi în cadrul lanțului de distribuție a jucăriilor (a cărui finalizare este prevăzută pentru primul trimestru al anului 2008); o serie de măsuri specifice destinate consolidării supravegherii bazate pe evaluarea riscurilor de către autoritățile naționale responsabile de supravegherea piețelor și cele vamale – inclusiv o măsură specifică a Comisiei prin care se va solicita menționarea atenționărilor adecvate cu privire la pericolele legate de prezența magneților în jucării. Intensificarea cooperării cu China și cu Statele Unite va rămâne o prioritate. Rezultatele ultimului raport RAPEX (Sistemul comunitar de informare rapidă privind produsele periculoase de larg consum) referitor la China arată progresele considerabile realizate de autoritățile chineze cu privire la adoptarea de măsuri corective în vederea stopării fluxului de produse periculoase către piața europeană. Raportul arată că, în perioada de trei luni cuprinsă între iulie și septembrie 2007, 184 de cazuri au făcut obiectul unor investigații complete, în comparație cu doar 84 de cazuri menționate în cele două rapoarte anterioare (iulie 2007 și decembrie 2006) luate împreună. În 43% dintre cazuri au fost adoptate măsuri corective. Până în decembrie 2007, China va institui un sistem național de alertă folosind drept model sistemul RAPEX pentru a coordona acțiunile cu regiunile și pentru a spori cooperarea eficientă.

Comisarul Kuneva a declarat: „În această lume, nu pot fi oferite garanții în proporție de 100%. Dar se poate asigura faptul că un sistem este adaptat scopului pentru care a fost conceput. Se poate asigura faptul că toate verigile lanțului sunt mai performante. Se poate asigura faptul că producătorii, importatorii, detailiștii și guvernele UE sunt în măsură să identifice rapid și să soluționeze toate problemele noi pe măsură ce acestea apar. Pot să vă garantez că mă voi angaja 100% pentru a menține presiunea în vederea asigurării celui mai înalt nivel de siguranță pentru cetățenii. noștri.”

Rezultatele analizei efectuate

1. Operatori economici

Responsabilitatea juridică de a introduce pe piață jucării sigure îi revine în primul rând industriei.

Aceasta a luat măsuri eficiente ca urmare a recentelor retrageri de pe piață, însă fluxul constant de notificări RAPEX arată că există încă probleme semnificative în cadrul industriei privind garantarea siguranței jucăriilor, în special în segmentul inferior al pieței. Printre domeniile de acțiune prioritare se numără:

 • un audit aprofundat al măsurilor de siguranță adoptate de întreprinderi în cadrul lanțului de distribuție a jucăriilor (ale cărui rezultate vor fi disponibile în cursul primului trimestru al anului 2008);
 • activități de educare și formare adresate industriei și altor parteneri din China și de pe alte piețe în ceea ce privește standardele UE în domeniul siguranței jucăriilor, precum și acțiuni menite să îmbunătățească nivelul de eficiență al retragerilor de pe piață;
 • o serie de măsuri concrete care urmează a fi convenite în 2008 și la care vor lua parte producătorii, detailiștii și importatorii – un „pact privind siguranța” – pentru a le reda încrederea consumatorilor.

2. Acțiunile statelor membre

Autoritățile de supraveghere ale statelor membre s-au arătat, în general, vigilente și au sprijinit în mod pozitiv și eficient retragerile de pe piață „voluntare”. Printre domeniile de acțiune prioritare se numără:

 • în absența unor cerințe specifice de siguranță privind prezența magneților în jucării și în așteptarea revizuirii standardului relevant, Comisia va folosi dispozițiile de la articolul 13 din directiva privind siguranța generală a produselor pentru a elabora o măsură specifică, prin care să se solicite menționarea atenționărilor adecvate cu privire la pericolele legate de prezența magneților în jucării.
 • în ianuarie 2008, Comisia va utiliza „tabloul de bord pentru ameliorarea piețelor de consum” în vederea publicării de date comparabile privind capacitatea de supraveghere națională, care vor servi drept bază pentru dezbateri ulterioare; în 2008, Comisia va publica, de asemenea, rezultatele unui studiu cu o durată de trei ani (EMARS) prin intermediul căruia au fost analizate cele mai bune practici în domeniul supravegherii piețelor în 15 state membre.
 • se va acorda prioritate consolidării cooperării între autoritățile vamale și cele responsabile de supravegherea piețelor, în special în vederea asigurării unei mai bune interoperabilități a sistemelor de informare cu privire la riscuri în domeniul vamal (RIF) și a sistemelor de alertă rapidă privind bunurile de consum și alimentele (RAPEX și RAFF).
 • trasabilitatea în cadrul lanțului de distribuție a produselor are o importanță fundamentală pentru a permite adoptarea unor măsuri eficiente în cazul produselor nesigure. Una dintre prioritățile Comisiei va fi elaborarea, împreună cu statele membre și cu partenerii internaționali, a unor soluții practice în acest domeniu, inclusiv o eventuală cerință juridică mai formală privind trasabilitatea în sectorul bunurilor de consum.

3. Cooperarea internațională – China și Statele Unite

Analiza raportului RAPEX referitor la China a arătat că administrația chineză a depus eforturi semnificative cu privire la acțiunile de aplicare a măsurilor prevăzute în cadrul RAPEX.

 • Comisia va intensifica asistența tehnică și formarea, în special cu privire la noul sistem chinez de alertă națională. Trasabilitatea va rămâne un aspect prioritar.
 • Proiectul comercial UE – China va realiza un studiu privind mecanismele de control al siguranței produselor în vigoare în China, pentru a identifica noi domenii de cooperare.
 • Statele Unite și Uniunea Europeană împărtășesc interesul legat de cooperare, pentru a face față provocărilor comune privind siguranța produselor și controalele la import. Cooperarea intensificată din ultimele luni va continua la nivel tehnic și politic, în special prin instituirea unui grup de lucru comun privind siguranța produselor/ importurilor în cadrul Consiliului economic transatlantic.

4. Cadru de reglementare

 • Revizuirea directivei privind jucăriile – propuneri prevăzute pentru primul trimestru al anului 2008
 • Adoptarea pachetului privind noua abordare pentru a îmbunătăți supravegherea piețelor și a posturilor vamale

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar