Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1746

Brüsszel, 2007. november 22.

Játékok biztonsága: A Bizottság előterjesztette a fogyasztói cikkekről szóló biztonsági jelentését, és üdvözölte a kínai termékek „jelentős javulását”

Meglena Kuneva biztos ma egy kezdeményezés-sorozatot terjesztett elő, amelyek az Unióban jelenleg érvényben lévő termékbiztonsági ellenőrzések érvényesítésének és végrehajtásának javítását tűzik ki célul. A következő hónapokra tervezett elsőbbségi intézkedések többek között a következőkre terjednek ki: a játékok ellátási láncának üzleti biztonsággal kapcsolatos intézkedéseit érintő átfogó vizsgálat (várható befejezés 2008 első negyedéve); egy sor konkrét intézkedés a nemzeti piacfelügyeleti és vámhatóságok kockázatalapú felügyeletének megerősítésére – többek között a Bizottság célzott intézkedése a mágnest tartalmazó játékok veszélyeire való megfelelő figyelemfelhívás betartatására. A Kínával és az Egyesült Államokkal való fokozott együttműködés továbbra is prioritás marad. A legutóbbi RAPEX-Kína jelentés (RAPEX: a veszélyes fogyasztói termékekre vonatkozó sürgősségi riasztórendszer) eredményei bizonyítják, hogy jelentős javulást értek el a kínai hatóságok által a veszélyes áruk európai piacra való áramlásának megfékezésére hozott korrekciós intézkedések segítségével. A jelentés szerint a 2007 júliusa és szeptembere közötti három hónapos időszakban 184 esetet vizsgáltak ki, szemben a 2 előző jelentésben összesen ismertetett 84 esettel (2007. július, 2006. december). Korrekciós intézkedéseket ezeknek az esetek 43%-ában hoztak. 2007. decemberben Kína a RAPEX rendszer mintájára egy, a régiókkal való együttműködés hatékonyságának javítására szolgáló hazai riasztórendszert vezet be.

Kuneva biztos elmondta: „Ebben a világban nem léteznek 100%-os garanciák. Meggyőződhetünk azonban arról, hogy a rendszer hatékonyan működik. Biztosíthatjuk, hogy az egyes láncszemek megtegyenek minden tőlük telhetőt. Biztosíthatjuk, hogy a gyártók, az importőrök, a forgalmazók, a kormányok és az EU készek legyenek gyorsan beavatkozni és kezelni a felmerülő problémákat. Az én elkötelezettségem a polgáraink lehető legnagyobb biztonságának fenntartását szolgáló fellépések mellet 100%-os.”

A jelentés összegzése

1. Gazdasági szereplők

A biztonságos játékok piacra bocsátásában az elsődleges jogi felelősség az ágazaté. A közelmúltban az ágazatban történt visszahívásokat hatékony intézkedések követték, a folyamatos RAPEX jelentések azonban azt mutatják, hogy továbbra is jelentős problémák vannak a játékok biztonságossá tétele terén, különösen az alsóbb piaci szegmensben.

A kiemelt intézkedési területek a következőket foglalják magukban:

 • A játékok ellátási láncára kiterjedő, üzleti biztonsággal kapcsolatos átfogó vizsgálat – eredmények 2008 első negyedévében
 • Ágazati oktatás és képzés az EU játékbiztonsági szabványairól a kínai partnerek és más piacok részére, valamint a visszahívási arány javítása
 • Konkrét intézkedéssorozat, ún. „biztonsági paktum” elfogadása 2008-ban a gyártók, az importőrök és a forgalmazók részvételével, melynek célja a fogyasztói bizalom visszanyerése

2. A tagállamok intézkedései

A tagállamok felügyelő hatóságai általában körültekintően jártak el, és az „önkéntes” visszahívásokat hatékonyan kezelték. A kiemelt intézkedési területek a következőket foglalják magukban:

 • A kifejezetten a mágnest tartalmazó játékokra vonatkozó biztonsági előírások hiányában és a megfelelő szabvány felülvizsgálatára várva, a Bizottság az általános termékbiztonságról szóló irányelv 13. cikkének rendelkezéseit alkalmazza egy olyan célzott intézkedés előkészítésére, amely kötelezővé teszi a mágnest tartalmazó játékok veszélyeire való megfelelő figyelemfelhívást.
 • 2008. januárban a Bizottság az „Eredménytábla a jobb fogyasztói piacokért (Scoreboard for better consumer markets)” eszközt fogja használni a további megbeszélések alapját képező, a nemzeti felügyeleti kapacitással kapcsolatos adatok közzétételére. A Bizottság 2008-ban közzéteszi egy 3 éves, 15 tagállam legjobb piacfelügyeleti gyakorlatait elemző tanulmány (EMARS) eredményeit is.
 • Prioritást kap a vám- és piacfelügyeleti hatóságok együttműködésének ösztönzése, különösen a vámügyi kockázati információs rendszer (RIF), valamint a fogyasztói és élelmiszerekre vonatkozó sürgősségi riasztórendszerek (RAPEX és RASFF) interoperabilitásának megerősítése területén
 • A nyomonkövethetőség a termékek ellátási láncában elsődleges fontosságú ahhoz, hogy hatékony intézkedéseket lehessen hozni a nem biztonságos termékekkel kapcsolatban. A Bizottság a tagállamokkal és nemzetközi partnerekkel gyakorlati megoldásokat dolgoz ki ezen az elsőbbségi területen, ideértve a fogyasztási javak ágazatában a nyomonkövethetőség szigorúbb jogszabályi előírásának lehetőségét.

3. Nemzetközi együttműködés – Kína és az Egyesült Államok

A RAPEX-Kína jelentés eredménye szerint a kínai hatóságok jelentős erőfeszítéseket tettek a RAPEX intézkedések végrehajtása terén.

 • A Bizottság növelni fogja a technikai támogatást és a képzést, különösen az új kínai belső riasztási rendszerrel kapcsolatban. A nyomonkövethetőség kiemelt fontosságú kérdés marad
 • Az EU-Kína kereskedelmi projekt keretében tanulmány készül a Kínában jelenleg alkalmazott termékbiztonsági ellenőrzési mechanizmusokról a további együttműködési lehetőségek kijelölése érdekében
 • A termékbiztonság és a behozatali ellenőrzések terén fennálló közös problémák megoldását célzó együttműködés az Egyesült Államok és az Európai Unió közös érdeke. Folytatódik az utóbbi hónapok megerősített együttműködése technikai és politikai szinten, különösen a Transzatlanti Gazdasági Tanács keretében létrehozott közös termék/importbiztonsági munkacsoport által.

4. Szabályozási keret

 • A játékokról szóló irányelv felülvizsgálata – javaslatok 2008 első negyedévében
 • Az „új megközelítésen” alapuló szabályozási csomag elfogadása a piacfelügyelet és a vámügyi felügyelet javítása érdekében

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar