Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/1739

Брюксел, 21 ноември 2007 г.

Митници и безопасност на продуктите: Kомисар Кунева на обиколка из пристанището на Хамбург

Еврокомисарят по защитата на потребителите Меглена Кунева направи днес обиколка из пристанище Хамбург и се срещна с местни и регионални представители на властите за опазване на здравето и за защита на потребителите, за да обсъди с тях трансграничното сътрудничество между митническите власти и органите по наблюдение пазара. По време на своето посещение г-жа Кунева постави акцент и върху двумесечните анализи на постигнатото в Общата рамка на Европейския съюз за безопасността на продуктите, предприети след изтеглянето от пазара на голям брой популярни продукти през последните месеци: първите резултати ще бъдат представени утре на пресконференция в Брюксел. Тясното сътрудничество е ключов фактор за спирането на вноса на опасни стоки в Европейския съюз. Текущият съвместен проект за наблюдение в Балтийския регион, в който вземат участие органи за надзор на митниците и пазара от Германия, Дания, Финландия, Естония, Латвия, Литва и Полша, спонсориран от Европейската Комисия, е красноречив пример за високо ефективна практика в тази област.

„Преди два месеца стартирахме обширен анализ на Европейската обща рамка за безопасност на продуктите, който обхваща ролята на ЕС и националните органи, промишлеността и международните търговски партньори“- отбеляза Комисар Кунева. „Един от най-важните изводи от този анализ е необходимостта от засилено сътрудничество между органите за наблюдение на пазара и митническите власти, както и по-ефективен обмен на информация между тях и системите на ЕС за бързо предупреждаване в областта на хранителните и нехранителните продукти. Проектът за Балтийския регион е доказателство, че подобна засилена съвместна дейност е възможна и много ползотворна, а пристанище Хамбург има водеща роля в борбата срещу опасните стоки в Европа. Утре ще разработя допълнителни мерки, които ще препоръчам с оглед по-нататъшно развитие на всички аспекти за гарантиране на безопасността на продуктите на европейско и международно равнище.“

Комисар Кунева представи проекта за сътрудничество в Балтийския регион в кметството на Хамбург и посети отделите по инспекция на контейнерите, по митническо освобождаване и свързаната с базата данни ZORA (Zoll-Risiko-Analyse) система за наблюдение на пазара на пристанище Хамбург . Това е втората визита на Комисар Кунева в европейско пристанище след нейното пътуване до пристанище Ротердам през април 2007 г.

Проект за сътрудничество в Балтийския регион

Проектът за Балтийския регион е насочен преди всичко към подобряване на сътрудничеството и обмена на информация между органите за наблюдение на пазара и митническите власти на участващите страни, като използва вече наличните механизми, например информационни формуляри за риск. Целта на проекта е да разработи общ метод и най-добри практики за утвърждаването на вече въведени правила за безопасност на продуктите, като в същото време не нарушава конкуренцията. Практическите дейности за такова подобрение ще включват разработването на контролни списъци за продуктови групи, провеждането на внезапни проверки и сътрудничество с тестови лаборатории.

Европейска система за безопасност на продуктите

През 2006 г. държавите-членки на ЕС са изпращали до системата за опасни потребителски стоки към Европейската Комисия RAPEX (система за бързо предупреждение) почти по 1000 сигнала на ден за потребителски продукти, като например играчки, електроуреди и коледно осветление, които, според проверки или признание от самите производители, биха могли да изложат потребителите на риск, включително от задушаване, електрически удар и пожар. Сътрудничеството с митниците е от основно значение за гарантирането на безопасността на продуктите и проектът за Съвместна дейност по наблюдението в Балтийския регион цели укрепването тъкмо на този вид сътрудничество. През първите 10 месеца от 2007 г. се отбелязва увеличаване на сигналите с 56% в сравнение със същия период за 2006 г., което показва нарастващата бдителност на държавите-членки в областта на защитата на европейските потребители.

Пристанищата и безопасността на потребителските стоки

Главна цел на посещението на комисаря бе да подчертае значението на пристанищата за защитата на европейските потребители от опасни стоки. Около 90% от всички внесени в Европа стоки се доставят през пристанищата, и ето защо те са от стратегическа важност за разкриването на всякакъв вид небезопасни продукти непосредствено след внасянето им и преди пускането им на пазара.

Като се има предвид постоянно нарастващият обем на вноса в ЕС от трети страни, това се превръща в предизвикателна задача за съответните власти. Щом даден товар премине митническото освобождаване, тези стоки получават свобода на движение навсякъде в ЕС. По тази причина е необходимо високо ниво на бдителност, обединени усилия и обмен на разузнавателни данни между отделните органи в държавите-членки на ЕС, за да може да се намали броят на опасни стоки, които стигат до пазара и излагат на риск европейските потребители.
За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/index_en.htm


Side Bar