Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/169

Bryssel den 12 februari 2007

Media 2007: Ett tillskott på 755 miljoner euro till EU:s filmindustri

I går kväll i Berlin inleddes EU:s nya program Media 2007 som kommer att innebära ett tillskott på 755 miljoner euro till Europas filmindustri under de kommande sju åren. Nästan 65 % av den totala budgeten är avsedd att ge europeisk film en bredare spridning både i Europa och i världen. Media 2007 underlättar finansieringen, särskilt för små och medelstora företag, och ökar användningen av digital teknik, vilket förbättrar konkurrenskraften för Europas audiovisuella sektor.

"Den digitala tekniken innebär en genomgripande förändring för hela filmbranschen. Vägen till framgång är att välkomna digitaliseringen och utbilda filmarbetarna, modernisera biograferna och utveckla nya distributionssätt", säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och media. "Genom Media 2007 får Europas filmindustri de verktyg som behövs för att följa med i utvecklingen."

Anslaget på 755 miljoner euro från Media 2007 är inriktat på för- och efterproduktion av filmerna, och budgeten är uppdelad på fem områden:

• Utbildning (manusförfattande, ekonomisk förvaltning, digital teknik) (7 %).

• Utveckling (enskilda projekt, kataloger, nya talanger, samproduktioner, annan finansiering) (20 %).

• Distribution (distributörer, försäljningsagenter, sändningsföretag, biografkedjor, digitalisering) (55 %).

• Säljfrämjande åtgärder (marknadstillgång, festivaler och andra evenemang, kulturarv) (9%).

• Övergripande åtgärder (för att underlätta för små och medelstora företag att få finansiering och främja europeiska filmer på digitala plattformar) (5 %), och pilotprojekt (ny teknik som digital teknik för utveckling, produktion och distribution av filmer) (4 %).

Medias syfte är att öka marknadsandelarna för europeiska filmer som visas i andra medlemsstater än den där de producerades, och därför läggs tonvikten i programmet på distribution av europeiska verk. Programmet kommer också att bidra till att visa upp vår kulturella mångfald i världen och öka konkurrenskraften för vår audiovisuella industri.

Den här typen av ekonomiskt stöd har också lett till ökade investeringar i sektorn. I samband med de program som föregått Media 2007 (dvs. Media Plus och Media yrkesutbildning) ledde varje euro i gemenskapsbidrag till ca 6 euro i privata investeringar från industrin.

Sammanlagt 17 filmer som har fått stöd från Media visas på årets internationella filmfestival i Berlin som går av stapeln för 57:e gången (se IP/07/170).

Bakgrund till Media-programmet

Media, Europeiska unionens program för stöd till den audiovisuella sektorn, har 16 år stärkt och utvecklat Europas filmindustri. Den 1 januari 2007 blev Rumänien Mediaprogrammets 31 medlem (utöver EU-länderna deltar Island, Liechtenstein, Norge och inom kort även Schweiz). De tidigare programmen Media I, II, Plus och yrkesutbildning har givit stöd till utvecklingen och distributionen av tusentals filmer, utbildningsverksamhet, festivaler och reklamkampanjer i hela Europa. Bara inom ramen för Media Plus och Media-yrkesutbildning (2001-2006) fördelades över en halv miljard euro på 8 000 projekt.

Varje år får 300 nya europeiska filmer bidrag från Europeiska kommissionen och hälften av de europeiska filmer som visas på biograferna har fått stöd från kommissionen.

För ytterligare information se:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media

Se även (där finns också exempel på filmer och projekt som givits Mediastöd):

Media faktablad - http://ec.europa.eu/information_society/factsheets/month/


Side Bar