Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/169

Bruselj, 12. februarja 2007

MEDIA 2007: 755 milijonov EUR za evropsko filmsko industrijo

Evropska unija je včeraj zvečer v Berlinu začela izvajati novi program MEDIA 2007, ki bo evropski filmski industriji v naslednjih sedmih letih namenil 755 milijonov EUR. Skoraj 65 % skupnih sredstev bo namenjeno spodbujanju večje razširjenosti evropskih del v drugih evropskih državah in po svetu. MEDIA 2007 omogoča lažji dostop do finančnih sredstev (zlasti za mala in srednje velika podjetja) in spodbuja uporabo digitalnih tehnologij, kar bo povečalo konkurenčnost evropskega avdiovizualnega sektorja.

Digitalne tehnologije bistveno spreminjajo način delovanja filmske industrije. Uspešna digitalizacija, ki jo bomo dosegli z usposabljanjem strokovnjakov, modernizacija naših kinematografov in razvoj novih distribucijskih poti so ključ do uspeha,“ je dejala Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije. „MEDIA 2007 nam zagotavlja prava orodja, ki bodo evropski filmski industriji pomagala najti to smer.“

Finančna sredstva programa MEDIA 2007 v višini 755 milijonov evrov so namenjena predvsem fazam pred filmsko produkcijo in po njej ter zajemajo pet področij ukrepanja:

• usposabljanje (tehnike pisanja scenarijev; gospodarsko in finančno poslovanje; digitalne tehnologije) (7 %);

• razvoj (posamezni projekti, katalogi, novi talenti, soprodukcije, ostala finančna sredstva) (20 %);

• distribucijo (distributorji, prodajni zastopniki, televizijske postaje, predvajanje v kinematografih, digitalizirana dela) (55 %);

• pospeševanje (dostop do trga, festivali, skupni dogodki, dediščina) (9 %);

• horizontalne ukrepe (lažji dostop malih in srednje velikih podjetij do finančnih sredstev in spodbujanje prisotnosti evropskih filmov na digitalnih platformah) (5 %) in pilotne projekte (prevzemanje novih tehnologij, kot so digitalne tehnologije za filmski razvoj, produkcijo in distribucijo) (4 %).

Ker je distribucija evropskih del ena izmed glavnih prednostnih nalog novega programa, si MEDIA prizadeva za povečanje tržnega deleža evropskih filmov, prikazanih v državah članicah, v katerih niso bili producirani. Program bo prav tako bistveno povečal razpoznavnost naših različnih kultur v svetovnem merilu in pomagal povečati konkurenčnost naše avdiovizualne industrije.

Taka finančna podpora namreč močno vpliva na naložbe v filmskem sektorju. Med izvajanjem programov pred programom MEDIA 2007 (t.j. MEDIA Plus in MEDIA Training) je vsak evro finančnih sredstev Skupnosti doprinesel približno 6 evrov v privatne naložbe industrije.

Skupaj 17 filmov, ki so bili sofinancirani v okviru programa MEDIA, bo prikazanih na letošnjem 57. Berlinskem mednarodnem filmskem festivalu (glej IP/07/170).

Ozadje programa MEDIA

Program Evropske unije za podporo avdiovizualnega sektorja MEDIA že 16 let pomaga razvijati in krepiti evropsko filmsko industrijo. Romunija je 1. januarja 2007 postala 31. članica programa MEDIA (EU-27, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in kmalu tudi Švica). Prejšnji programi MEDIA I, II, Plus in Training so spodbujali razvoj in distribucijo na tisoče filmov, pa tudi usposabljanja, festivale in promocijske projekte na celotnem kontinentu. Samo v okviru programov MEDIA PLUS in Media Training (od leta 2001 do leta 2006), je bilo v 8 000 projektov investiranih več kot pol milijarde evrov.

Evropska komisija vsako leto sofinancira več kot 300 novih evropskih filmskih projektov, pa tudi polovico evropskih filmov, ki se vrstijo v kinematografih.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media

Glej tudi (vključno s primeri filmov in projektov, sofinanciranih v okviru programa MEDIA):

Podatkovni listi o programu MEDIA:
http://ec.europa.eu/information_society/factsheets/month/


Side Bar