Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/169

Brusel 12. február 2007

MEDIA 2007: 755 miliónov EUR na podporu európskeho filmového priemyslu

V rámci nového programu Európskej únie MEDIA 2007, uvedeného včera večer v Berlíne, sa počas nadchádzajúcich siedmich rokov na európsky filmový priemysel vynaloží 755 miliónov EUR. Takmer 65 % prostriedkov z celkového rozpočtu sa použije na podporu šírenia európskych diel do iných krajín Európy a sveta. Program Media 2007 zabezpečuje ľahší prístup k finančným prostriedkom, najmä pre MSP, a podporuje širšie využívanie digitálnych technológií, čím sa európsky audiovizuálny sektor stáva konkurencieschopnejším.

Digitálne technológie podstatne menia spôsob fungovania filmového priemyslu. Kľúčom k úspechu je celková digitalizácia prostredníctvom odbornej prípravy našich odborníkov, modernizácie našich kín a rozvoja nových distribučných kanálov" vyhlásila Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Program MEDIA 2007 zabezpečuje vhodné prostriedky na pomoc európskemu filmovému priemyslu v tomto smere.“

Finančné prostriedky z programu MEDIA 2007 v objeme 755 miliónov EUR sa sústreďujú na fázu pred výrobou filmu a po jeho výrobe, pričom rozpočet je rozdelený do piatich akčných línií:

• Odborná príprava (techniky písania scenárov, hospodárne finančné riadenie; digitálne technológie) (7 %);

• Rozvoj (individuálne projekty, katalógy, nové talenty, koprodukcie, iné financovanie) (20 %);

• Distribúcia (distribútori, sprostredkovatelia predaja, prevádzkovatelia, vysielania, prevádzkovatelia kín, digitalizácia) (55 %);

• Reklama (prístup na trh, festivaly, spoločné podujatia, dedičstvo) (9 %);

• Horizontálne akcie (s cieľom uľahčiť MSP prístup k finančným prostriedkom a podporiť prítomnosť európskych filmov na digitálnych platformách) (5 %) a pilotné projekty (použitie nových technológií, ako sú digitálne technológie na rozvoj, produkciu a distribúciu filmu) (4 %).

Vzhľadom na jasnú prioritu nového programu, ktorou je distribúcia európskych diel, sa program MEDIA snaží o zlepšenie trhového podielu európskych filmov predstavených v iných členských štátoch, ako je členský štát, kde bol film vyrobený. Program tiež podstatným spôsobom pomôže zviditeľniť naše rôznorodé kultúry na svetovej scéne a pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť nášho audiovizuálneho priemyslu.

Takáto finančná podpora pre filmový priemysel mala významný vplyv aj z hľadiska investícií do tohto sektora. Počas programov predchádzajúcich programu MEDIA 2007 (ide o program MEDIA Plus a Training), priniesol každý 1 milión EUR z finančných prostriedkov Spoločenstva 6 miliónov EUR vo forme súkromných investícií.

Na tohtoročnom 57. medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne bolo predstavených 17 filmov spolufinancovaných z programu MEDIA (pozri IP/07/170).

Pozadie programu MEDIA

MEDIA je program EÚ na podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorý rozvíja a podporuje európsky filmový priemysel už 16 rokov. Rumunsko sa stalo 31. členom programu MEDIA 1. januára 2007 (EÚ 27 + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a čoskoro Švajčiarsko). Prostredníctvom predchádzajúcich programov MEDIA I, II, Plus a Training sa podporili rozvoj a distribúcia tisícok filmov, ako aj aktivity odbornej prípravy, festivaly a propagačné projekty na celom kontinente. Iba v rámci samotných programov MEDIA Plus a MEDIA Training (2001-2006) sa na 8000 projektov vynaložilo viac ako pol miliardy EUR.

Európska komisia každý rok financuje 300 nových európskych filmových projektov a polovica európskych filmov premietaných v kinách sa premieta s podporou Komisie.

Viac informácií nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media

Pozri takisto (vrátane príkladov filmov a projektov financovaných programom MEDIA):

Základné informácie o MEDIA –

http://ec.europa.eu/information_society/factsheets/month/


Side Bar