Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/169

Bruksela, dnia 12 lutego 2007 r.

MEDIA 2007: 755 mln euro dla europejskiej kinematografii

W ramach nowego unijnego programu MEDIA 2007, zainaugurowanego wczoraj wieczorem w Berlinie, europejski przemysł filmowy otrzyma w ciągu najbliższych siedmiu lat zastrzyk finansowy w wysokości 755 mln euro. Blisko 65 proc. całego budżetu przeznaczone będzie na zwiększenie zasięgu dystrybucji europejskich dzieł w innych krajach w Europie i na świecie. MEDIA 2007 ułatwi dostęp do finansowania, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, i zwiększy zakres stosowania technologii cyfrowych, dzięki czemu europejski przemysł audiowizualny stanie się bardziej konkurencyjny.

„Technologie cyfrowe w istotny sposób zmieniają sposób funkcjonowania przemysłu filmowego. Kluczem do sukcesu jest popularyzowanie cyfryzacji poprzez szkolenie profesjonalistów, modernizację kin i tworzenie nowych kanałów dystrybucji” - powiedziała Viviane Reding, europejska komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Program MEDIA 2007 zawiera właściwe narzędzia, które pomogą europejskiej kinematografii rozwijać się w tym właśnie kierunku.”

Kwota 755 mln euro w budżecie programu MEDIA 2007 przeznaczona jest głównie na wsparcie działań przed wyprodukowaniem filmu i po nim, a sam budżet podzielony jest na pięć obszarów:

• Szkolenia (techniki tworzenia scenariuszy, zarządzanie gospodarcze i finansowe, technologie cyfrowe) (7 proc.);

• Rozwój (finansowanie pojedynczych projektów, katalogów, nowych talentów, koprodukcji i innych przedsięwzięć) (20 proc.);

• Dystrybucja (dystrybutorzy, agenci sprzedaży, nadawcy, właściciele kin, zakłady cyfryzacji) (55 proc.);

• Promocja (dostęp do rynku, festiwale, wspólne imprezy, dziedzictwo filmowe) (9 proc.);

• Działania horyzontalne (ułatwiające małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do finansowania oraz promujące obecność europejskich filmów w platformach cyfrowych) (5 proc.) oraz projekty pilotażowe (popularyzowanie nowych technologii, np. w dziedzinie realizacji, produkcji i dystrybucji filmu) (4 proc.).

Najważniejszym priorytetem w programie MEDIA 2007 jest dystrybucja europejskich dzieł filmowych – w ten sposób program ma przyczynić się do zwiększenia udziału rynkowego europejskich filmów w państwach członkowskich innych niż kraj produkcji. Oprócz tego program znacząco podkreśli obecność różnych kultur na arenie światowej i przyczyni się do poprawy konkurencyjności europejskiego przemysły audiowizualnego.

Podobnego rodzaju wsparcie finansowe dla branży filmowej w przeszłości miało znaczący wpływ na zwiększenie inwestycji w sektorze. Dzięki programom poprzedzającym MEDIA 2007 (MEDIA Plus i MEDIA Training), na każde euro finansowania z kasy Wspólnoty przypadało ok. 6 euro prywatnych inwestycji w branży.

Na tegorocznym 57. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie pokazywano łącznie 17 filmów, które powstały przy finansowym wsparciu z programu MEDIA (zob. IP/07/170).

O programie MEDIA

MEDIA, czyli program wsparcia dla przemysłu audiowizualnego finansowany przez Unię Europejską, wspiera rozwój europejskiej kinematografii już od 16 lat. W dniu 1 stycznia 2007 r. Rumunia została 31 członkiem programu (do którego należą obecnie kraje UE-27 oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, a wkrótce także Szwajcaria). W ramach poprzednich programów MEDIA I, II, Plus i Training wsparto produkcję i dystrybucję tysięcy filmów oraz inicjatywy szkoleniowe, festiwale i przedsięwzięcia promocyjne w całej Europie. Tylko dzięki realizowanym w latach 2001-2006 programom MEDIA Plus i MEDIA Training 8000 projektów uzyskało wsparcie w łącznej kwocie ponad pół miliarda euro.

Komisja Europejska każdego roku finansuje 300 nowych projektów filmowych, a połowa wszystkich europejskich filmów trafiających do kin jest rozpowszechniana dzięki pomocy Komisji.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media

Zob. także przykłady filmów i projektów, które otrzymały wsparcie w ramach programu MEDIA:

MEDIA factsheet - http://ec.europa.eu/information_society/factsheets/month/


Side Bar