Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/169

Brussel, 12 februari 2007

MEDIA 2007: 755 miljoen euro voor Europese filmindustrie

In het nieuwe MEDIA 2007-programma van de EU dat gisteravond in Berlijn van start ging, wordt 755 miljoen euro uitgetrokken voor de Europese filmindustrie, gespreid over de komende zeven jaar. Bijna 65% van het totale budget is bestemd voor een bredere verspreiding van Europees werk in andere Europese landen en wereldwijd. Dankzij een betere toegang tot financieringsmiddelen – met name voor KMO's – en een verhoogd gebruik van digitale technologieën vergroot MEDIA 2007 het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele sector.

"De digitale technologieën hebben de wijze waarop de filmindustrie werkt ingrijpend veranderd. We moeten die digitalisering aangrijpen om onze vakmensen op te leiden, onze filmindustrie te moderniseren en nieuwe distributiekanalen te ontwikkelen om succes te kunnen boeken," aldus Viviane Reding, EU-Commissaris voor Informatiemaatschappij en media. "MEDIA 2007 biedt ons de instrumenten die we nodig hebben om de Europese filmindustrie in die richting te helpen."

De 755 miljoen euro waarin MEDIA 2007 voorziet, is bestemd voor activiteiten in de fasen vóór en na de filmproductie en zal worden verdeeld over vijf actiepunten:

• Opleiding (techniek van het scenarioschrijven; economisch, financieel beheer; digitale technologieën) (7%);

• Ontwikkeling (afzonderlijke projecten, catalogi, nieuw talent, coproducties, andere financiering) (20%);

• Distributie (distributeurs, verkoopagenten, omroeporganisaties, bioscoopexploitanten, digitaliseringsbedrijven) (55%);

• Promotie (markttoegang, festivals, gezamenlijke acties, erfgoed) (9%);

• Horizontale acties (om KMO's gemakkelijker toegang te verlenen tot financiering, en om de aanwezigheid van Europese films op digitale platforms aan te moedigen) (5%), en proefprojecten (gebruik maken van nieuwe technologieën, zoals digitale technologieën, voor filmontwikkeling, -productie en –distributie) (4%).

De bedoeling is dat MEDIA, door van de distributie van Europees werk een duidelijke prioriteit te maken, het marktaandeel van Europese films die worden vertoond in andere lidstaten dan het land waar ze zijn geproduceerd, vergroot. Voorts zal het programma onze verschillende culturen op het wereldtoneel aanzienlijk meer in de schijnwerpers zetten en het concurrentievermogen van onze audiovisuele industrie versterken.

Dergelijke financiële steun voor de filmindustrie heeft een sterk stimulerend effect op de investeringen in de sector. Bij de programma's die voorafgingen aan MEDIA 2007 (namelijk MEDIA Plus en MEDIA Opleiding), genereerde elke door de Gemeenschap beschikbaar gestelde euro ongeveer 6 euro aan privé-investeringen.

Dit jaar worden op de 57e editie van het Internationale Filmfestival van Berlijn in totaal 17 films vertoond die MEDIA-fondsen hebben ontvangen (zie IP/07/170).

Achtergrondinformatie over het MEDIA-programma

MEDIA, het audiovisuele steunprogramma van de Europese Unie, ontwikkelt en versterkt de Europese filmindustrie reeds 16 jaar. Op 1 januari 2007 is Roemenië het 31e lid van het MEDIA-programma geworden (EU27 + Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en binnenkort Zwitserland). Met de vorige programma's – MEDIA I, II, Plus en Opleiding – werden de ontwikkeling en distributie van duizenden films, alsook opleidingsactiviteiten, festivals en promotieprojecten in het hele continent gesteund. Tijdens MEDIA Plus en MEDIA Opleiding (2001-2006) alleen al werd meer dan een half miljard euro geïnvesteerd in 8000 projecten.

Elk jaar worden 300 nieuwe Europese filmprojecten financieel gesteund door de Europese Commissie, en de helft van de Europese films in de filmzalen wordt vertoond met de steun van de Commissie.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media

Zie ook (met voorbeelden van films and projecten die steun hebben gekregen van MEDIA):

MEDIA factsheet - http://ec.europa.eu/information_society/factsheets/month/


Side Bar