Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/169

Briselē, 2007. gada 12. februārī

MEDIA 2007: 755 miljoni euro Eiropas kino industrijai

Jaunā programma MEDIA 2007, ko uzsāka vakar vakarā Berlīnē, turpmāko septiņu gadu laikā nodrošinās 755 miljonus euro Eiropas kino industrijas sekmēšanai. Gandrīz 65% kopējā budžeta izmantos, lai vienkāršotu Eiropas kino produkcijas apriti Eiropas valstīs un visā pasaulē. MEDIA 2007 jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem atvieglina piekļuvi finansējumam un paredz plašāku ciparu tehnoloģiju izmantojumu, lai Eiropas audiovizuālā nozare kļūtu konkurētspējīgāka.

ES komisāre informācijas sabiedrības un saziņas līdzekļu jautājumos Viviāna Rēdinga teica: „Ciparu tehnoloģijas pēc būtības pārveido kino nozares darbību. Lai nodrošinātu panākumus, ir jāsper nozīmīgs solis uz priekšu digitalizācijas virzienā, apmācot nozares profesionāļus, modernizējot kinoteātrus un izstrādājot jaunus izplatīšanas līdzekļus. MEDIA 2007 nodrošina pareizos instrumentus, lai Eiropas kino industrija varētu virzīties uz šo mērķi.”

MEDIA 2007 finansējumā paredzētie 755 miljoni euro tiks novirzīti uz posmiem pirms un pēc filmu uzņemšanas, kopējo summu strukturējot piecos darbības virzienos:

• mācības (scenāriju rakstīšanas tehnika, ekonomika, finanšu vadība, ciparu tehnoloģijas) (7%);

• izstrāde (individuāli projekti, katalogi, jaunie talanti, kopprodukcijas, cits finansējums) (20%);

• izplatīšana (izplatītāji, tirdzniecības aģenti, raidorganizācijas, kinoteātri, ciparošanas darbi) (55%);

• reklāma (piekļuve tirgum, festivāli, kopīgi pasākumi, kultūras mantojums) (9%);

• horizontālā piekļuve (atvieglināt MVU piekļuvi finansējumam un sekmēt Eiropas filmu klātbūtni digitālajās platformās) (5%) un pilotprojekti (tādu jauno tehnoloģiju izmantošana kā ciparu tehnoloģijas filmu ražošanai un izplatīšanai) (4%).

Piešķirot Eiropas kino produkcijai skaidri prioritāru nozīmi jaunajā programmā, MEDIA cenšas uzlabot to Eiropas filmu tirgus daļu, kuras iespējams noskatīties kinoteātros dalībvalstīs, kas nav attiecīgo filmu ražotāja valsts. Programma arī ļaus būtiski palielināt mūsu daudzveidīgo kultūru atpazīstamību visā pasaulē un palīdzēs uzlabot mūsu audiovizuālās nozares konkurētspēju.

Šādam kino nozarei novirzītam finanšu atbalstam ir bijusi plaša rezonanse attiecībā uz ieguldījumiem šajā nozarē. Pirms MEDIA 2007 īstenotajās programmās (MEDIA Plus un MEDIA Mācības) katrs 1 euro no Kopienas finansējuma radīja ieguvumus aptuveni 6 euro apmērā privātos nozares ieguldījumos.

Kopumā 17 MEDIA atbalstītas filmas šogad tika rādītas 57. Berlīnes starptautiskajā kino festivālā (sk. IP/07/170).

MEDIA programmas priekšvēsture

Eiropas Savienības audiovizuālās kultūras atbalsta programma MEDIA attīsta un nostiprina Eiropas kino nozari jau 16 gadus. 2007. gada 1. janvārī Rumānija kļuva par trīsdesmit pirmo MEDIA programmas dalībnieci (27 ES dalībvalstis + Islande, Lihtenšteina, Norvēģija; drīz programmai pievienosies arī Šveice). Ar iepriekšējo programmu (MEDIA I, II, Plus un Mācības) palīdzību visā kontinentā ir izstrādāts un izplatīts tūkstošiem filmu, kā arī organizētas mācības, festivāli un reklāmas projekti. MEDIA Plus un MEDIA Mācības programmās (2001-2006) vien 8000 projektos ieguldīja vairāk nekā pusmiljardu euro.

Ik gadus Eiropas Komisija finansē 300 jaunus Eiropas filmu projektus, un pusi no kinoteātros izplatītajām Eiropas filmām rāda ar Komisijas atbalstu.

Lai saņemtu vairāk ziņu, skatīt

http://ec.europa.eu/avpolicy/media

un arī (tostarp MEDIA atbalstīto filmu un projektu piemērus)

MEDIA faktu lapas — http://ec.europa.eu/information_society/factsheets/month/


Side Bar