Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/169

Briuselis, 2007 m. vasario 12 d.

755 mln. eurų paskata Europos kino pramonei iš programos MEDIA 2007

Vakar vakare Berlyne pristatyta naujoji ES programa MEDIA 2007, pagal kurią Europos kino pramonę per septynerius metus pasieks 755 mln. eurų. Beveik 65 % visų numatytų lėšų bus skirta europietiškiems kūriniams kitose Europos ir pasaulio šalyse platinti. MEDIA 2007 suteikia geresnes finansavimo galimybes, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir sudaro sąlygas plačiau naudoti skaitmenines technologijas, tuo būdu užtikrinant didesnį Europos garso ir vaizdo sektoriaus konkurencingumą.

Skaitmeninės technologijos iš esmės keičia kino pramonės veikimo principus. Diegiant skaitmeninimo technologijas būtina mokyti mūsų profesionalus, atnaujinti mūsų kino teatrus ir plėtoti naujus platinimo kanalus – tai mūsų sėkmės pagrindas, – teigė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – MEDIA 2007 sudaro reikiamas sąlygas Europos kino pramonei plėtotis šia linkme.“

755 mln. eurų finansavimas iš MEDIA 2007 yra sutelktas į etapus prieš filmų gamybą ir po filmo gamybos, turimas lėšas paskirstant penkioms veiklos kryptims:

• mokymui (scenarijų rašymo metodai; ekonominis ir finansų valdymas; skaitmeninės technologijos) (7 %);

• plėtrai (atskiri projektai, katalogai, nauji talentai, bendra kūryba, kitas finansavimas) (20 %);

• platinimui (platintojai, pardavimo agentai, transliuotojai, kino rodytojai, skaitmeninimo įmonės) (55 %);

• skatinimui (patekimas į rinką, festivaliai, bendri renginiai, paveldas) (9 %);

• horizontaliesiems veiksmams (mažosioms ir vidutinėms įmonėms suteikti geresnes finansavimo galimybes ir skatinti europietiškų filmų skaitmeninimą) (5 %) ir bandomiesiems projektams (naujų technologijų, tokių kaip skaitmeninės technologijos, diegimas filmų kūrimo, gamybos ir platinimo reikmėms) (4 %).

Naujojoje programoje MEDIA pirmenybė aiškiai teikiama Europos autorių kūrinių platinimui; taip siekiama užtikrinti, kad daugiau ES valstybėse narėse sukurtų Europos filmų būtų rodoma kitose valstybėse narėse. Be to, šia programa siekiama pasaulyje geriau pristatyti mūsų kultūrų įvairovę ir padėti didinti mūsų garso ir vaizdo pramonės konkurencingumą.

Tokia finansinė parama kino pramonei tiesiogiai skatina investicijas šiame sektoriuje. Kai buvo vykdomos prieš MEDIA 2007 galiojusios programos (t.y. MEDIA PLUS ir Training), kiekvienas Bendrijos skirtas euras padėdavo pritraukti apie 6 eurus privačių kino pramonės investicijų.

Šių metų 57-tajame Tarptautiniame Berlyno kino festivalyje iš viso rodoma 17 filmų, remiamų iš programos MEDIA (žr. IP/07/170).

Pagrindiniai faktai apie programą MEDIA

Europos Sąjungos paramos garso ir vaizdo pramonei programa MEDIA jau 16 metų padeda plėtoti ir stiprinti Europos kino pramonę. 2007 m. sausio 1 d. Rumunija tapo 31-ąja programos MEDIA nare (ES-27, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, o netrukus – ir Šveicarija). Iš ankstesnių MEDIA I, II, PLUS ir Training programų buvo remiama tūkstančių filmų kūrimas ir platinimas, taip pat mokymo veikla, festivaliai ir skatinimo projektai visame žemyne. Vien pagal MEDIA PLUS ir MEDIA Training (2001–2006 m.) programas 8000 projektų skirta per pusė milijardo eurų.

Kasmet Europos Komisija finansuoja 300 naujų Europos filmų projektų; Komisija remia pusės visų kino teatruose rodomų Europos filmų demonstravimą.

Apie tai plačiau

http://ec.europa.eu/avpolicy/media

Taip pat žr. (įskaitant iš programos MEDIA remtų filmų ir projektų pavyzdžius):

MEDIA informacinis leidinys

http://ec.europa.eu/information_society/factsheets/month/


Side Bar