Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/169

Brüssel, 12. veebruar 2007

MEDIA 2007: 755 miljoni eurone toetus Euroopa filmitööstusele

Eile Berliinis avatud ELi uue MEDIA 2007 programmi raames toetatakse Euroopa filmitööstust järgneva seitsme aasta jooksul 755 miljoni euroga. Ligi 65% kogueelarvest peab kaasa aitama Euroopa toodangu laiemale levikule teistes Euroopa riikides ja kogu maailmas. MEDIA 2007 lihtsustab rahastamist – eelkõige VKEdele – ja laiendab digitaaltehnoloogia kasutamist, muutes nii Euroopa audiovisuaalsektori konkurentsivõimelisemaks.

"Digitaaltehnoloogia muudab filmitööstuse toimimist oluliselt. Digiteerimise kaasamine spetsialistide koolitamisel, kinode kaasajastamisel ja uute levikanalite arendamisel on edu võti," ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. "MEDIA 2007 annab Euroopa filmitööstusele õiged vahendid selles suunas liikumiseks."

755 miljoni eurone rahastamine MEDIA 2007 kaudu keskendub filmi tootmisele eelnevale ja järgnevale etapile ning eelarve jagatakse viie tegevussuuna vahel:

• Koolitus (stsenaariumi kirjutamise võtted; majandus, finantsjuhtimine; digitaaltehnoloogia) (7%);

• Arendus (üksikprojektid, kataloogid, uued talendid, kaastootmine, muu rahastamine) (20%);

• Levitamine (levitajad, müügiesindajad, ringhääling, filminäitajad, digiteerimine) (55%);

• Müügiedendus (turulepääs, festivalid, ühisüritused, pärand) (9%);

• Horisontaalmeetmed (lihtsustada VKEde rahastamist ja toetada Euroopa filmide digiteerimist) (5%) ja pilootprojektid (mis hõlmavad uusi tehnoloogiaid, näiteks digitaaltehnoloogiat filmiarenduse, tootmise ja levitamise puhul) (4%).

Muutes uue programmi selgeks prioriteediks Euroopa filmide levitamise, püüab MEDIA suurendada tootmisliikmesriigist erinevates liikmesriikides näidatavate Euroopa filmide turuosa. Programm suurendab Euroopa erinevate kultuuride nähtavust maailmas ja aitab parandada meie audiovisuaaltööstuse konkurentsivõimet.

Filmitööstuse rahaline toetamine on omakorda oluliselt mõjutanud investeeringuid selles sektoris. MEDIA 2007le eelnenud programmide käigus (st MEDIA Plus ja Training) tõi iga ühenduse vahenditest saadud euro kaasa 6 eurot erasektori investeeringuid.

Selle aasta 57. Berliini rahvusvahelisel filmifestivalil näidatakse 17 MEDIA toetusega loodud filmi (vt IP/07/170).

MEDIA programmi taust

Euroopa Liidu audiovisuaaltööstuse toetusprogramm MEDIA on aidanud Euroopa filmitööstust arendada ja tugevdada 16 aastat. 1. jaanuaril 2007 sai Rumeeniast MEDIA programmi 31. liige (EU 27 + Island, Liechtenstein, Norra ja varsti Šveits). MEDIA I, II, Plus ja Training programmidega on toetatud tuhandete filmide arendamist ja levitamist, samuti koolitustegevust, festivale ja müügiedendusprojekte kogu Euroopas. Ainuüksi MEDIA Plus ja MEDIA Training projektide raames (2001 – 2006) eraldati 8000 projektile üle poole miljardi euro.

Euroopa Komisjon rahastab igal aastal 300 uut Euroopa filmiprojekti, pooled kinodes näidatavatest Euroopa filmidest saavad komisjonilt toetust.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media

Vaata ka MEDIA teabelehte (sisaldab näiteid MEDIA toetusega filmidest ja projektidest): http://ec.europa.eu/information_society/factsheets/month/


Side Bar