Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/169

Bruxelles, den 12. februar 2007

Media 2007: 755 mio. EUR i støtte til Europas filmindustri

EU's nye Media 2007-program, som blev lanceret i går i Berlin, vil støtte Europas filmindustri med 755 mio. EUR over de kommende syv år. Næsten 65 % af det samlede budget vil bidrage til større udbredelse af europæiske film til andre lande i Europa og resten af verden. Media 2007 vil lette adgangen til finansiering – navnlig for SMV – og øge brugen af digitale teknologier for derigennem at gøre Europas audiovisuelle sektor mere konkurrencedygtig.

"De digitale teknologier indebærer store forandringer i filmindustriens arbejdsmetoder. Nøglen til succes består i at tage digitalisering til os ved at uddanne vores professionelle filmfolk, modernisere vores biografer og udvikle nye distributionskanaler," udtalte Viviane Reding, EU-kommissær for Informationssamfundet. "Media 2007 indeholder de rette værktøjer til at føre Europas filmindustri i denne retning."

Finansieringen på 755 mio. EUR fra Media 2007 er målrettet faserne før og efter filmproduktionen, og budgettet er opdelt på fem aktionslinjer:

• Uddannelse (Teknikker til affattelse af drejebøger; økonomi- og finansstyring; digitale teknologier) (7 %);

• Udvikling (enkeltprojekter, kataloger, nye talenter, samproduktioner, anden finansiering) (20 %);

• Distribution (distributører, salgsagenter, tv-stationer, biografejere, digitalisering af film) (55 %);

• Salgsfremme (markedsadgang, filmfestivaler, fælles begivenheder, kulturarv) (9 %);

• Horisontale aktiviteter (for at lette SMV's adgang til finansiering og fremme europæiske films tilstedeværelse på digitale platforme) (5 %), og pilotprojekter (overtagelse af nye teknologier, f.eks. digitale teknologier til filmudvikling, -produktion og -distribution) (4 %).

Ved at gøre distribution af europæiske filmarbejder til en klar prioritet tilstræber det nye Media-program at øge markedsandelen for europæiske film, der vises i andre medlemsstater end den stat, hvor filmen er produceret. Programmet vil også i betydelig grad synliggøre vores kulturelle mangfoldighed på verdensplan og bidrage til at øge vores audiovisuelle industris konkurrenceevne.

Denne finansielle støtte til filmindustrien har haft en meget gunstig afsmittende virkning i form af investeringer i sektoren. I løbet af de programmer, der gik forud for Media 2007 (Media Plus og Uddannelse) førte hver euro finansieret af Fællesskabet ca. 6 euro i private investeringer fra industrien med sig.

Der vises i alt 17 Media-støttede film på dette års 57. internationale filmfestival i Berlin (se IP/07/170).

Baggrundsoplysninger om Media-programmet

Media, støtteprogrammet for Den Europæiske Unions audiovisuelle industri, har udviklet og styrket Europas filmindustri i 16 år. Den 1. januar 2007 blev Rumænien det 31. medlem af Media-programmet (EU-27 + Island, Liechtenstein, Norge og snart Schweiz). I kraft af Media I, II, Plus og Uddannelse har de tidligere programmer støttet udviklingen og distributionen af tusinder af film foruden uddannelsesaktiviteter, festivaler og salgsfremmende projekter på hele kontinentet. I Media Plus og Media-Uddannelse (2001-2006) er mere end en halv mia. EUR tilført 8000 projekter.

Hvert år finansieres 300 nye europæiske filmprojekter af Europa-Kommissionen, og halvdelen af de europæiske film, der kan ses i biograferne, vises med støtte fra Kommissionen.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media

Se også (bl.a. eksempler på film og projekter, som har modtaget støtte fra Media):

Media faktablad - http://ec.europa.eu/information_society/factsheets/month/


Side Bar