Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/169

Брюксел, 12 февруари 2007 г.

МЕДИА 2007: инжекция от 755 млн. EUR за европейската филмова индустрия

Започналата вчера вечерта в Берлин нова програма МЕДИА 2007 на ЕО ще предостави инжекция от 755 млн. EUR на европейската филмова индустрия през следващите седем години. Почти 65 % от общия бюджет ще подпомогне по-широкото разпространение на европейските творби в други страни в Европа и по света. МЕДИА 2007 улеснява достъпа до финансиране особено за малките и средни предприятия и разпространява използването на цифрови технологии, повишавайки конкурентноспособността на европейския аудиовизуален сектор.

„Цифровите технологии чувствително променят работата на филмовата индустрия. Възприемането на цифровизацията, чрез обучение на нашите професионални кадри, модернизирането на киносалоните ни и разгръщането на каналите ни за разпространение са ключа към успеха“, каза г-жа Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите. „МЕДИА 2007 предоставя необходимите инструменти за подпомагане на европейската филмова индустрия в тази насока.“

Осигурените от МЕДИА 2007 755 млн. EUR са насочени към периода преди и след филмопроизводството, с бюджет, който е разпределен между пет насоки на действие:

• Обучение (техники за писане на сценарии; икономическо и финансово управление; цифрови технологии) (7 %);

• Развитие (единични проекти, каталози, нови таланти, съвместни продукции, друго финансиране) (20 %);

• Разпространение (разпространители, агенти продажби, говорители, собственици на киносалони, цифровизация) (55 %);

• Промоции (достъп до пазари, фестивали, общи събития, кино наследство) (9 %);

• Хоризонтални инициативи (улесняване достъпа до финансиране за малките и средни предприятия и съдействие за излъчването на европейските филми от цифрови медийни платформи) (5 %) и пилотни проекти (възприемане на нови технологии, като цифровите технологии за разработката, продуцирането и разпространението на филми) (4 %).

Отдавайки явно предпочитание в новата програма на разпространението на европейски творби, МЕДИА търси да увеличи пазарния дял на европейските филми, прожектирани в държави-членки, различни от родината им. Програмата ще направи нашите различаващи се култури значително по-забележими на световната сцена и ще спомогне за подобряването на конкурентоспособността на аудиовизуалната ни индустрия.

Подобна финансова подкрепа за филмовата индустрия имаше силен страничен ефект по отношение на инвестициите в сектора. По време на програмите, предшестващи МЕДИА 2007 (т.е. МЕДИА Плюс и Медия Обучение) всяко 1 € от Общността привлече частни инвестиции от 6 € от страна на филмовата индустрия.

Общо 17 филма, подкрепени от МЕДИА се показват на тазгодишния 57-ми Берлински международен филмов фестивал (вж. IP/07/170).

История на програмата МЕДИА

Вече 16 години европейската филмова индустрия са развива и обогатява благодарение на МЕДИА — програмата на Европейския съюз за подпомагане на аудиовизуалния сектор. На 1 януари 2007 г., Румъния стана 31-ия член на програма МЕДИА (ЕС на 27-те + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, а скоро и Швейцария). Чрез предишните програми — МЕДИА I, II, Плюс и Обучение, бе осигурена помощ за разработката и разпространението на хиляди филми, както и обучения, фестивали и рекламни проекти из целия континент. Само при МЕДИА Плюс и МЕДИА Обучение (2001—2006 г.) са били вложени над половин милиард евро в 8000 проекта.

Всяка година 300 нови европейски филмови проекта се финансират от Европейската комисия и половината от европейските филми в кината се прожектират с подкрепата на Комисията.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media

Разгледайте също (включително примери за подпомогнати от МЕДИА филми и проекти):

МЕДИА факти — http://ec.europa.eu/information_society/factsheets/month/


Side Bar