Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1694

Bryssel den 14 november 2007

Konsumentpolitik: EU tar krafttag mot webbplatser med vilseledande marknadsföring av flygbiljetter

Idag tillkännagav Meglena Kuneva, EU-kommissionär med ansvar för konsumentfrågor, resultaten från en gränsöverskridande utredning om vilseledande marknadsföring och otillåtna affärsmetoder på webbplatser för försäljning av flygbiljetter. Myndigheter från 15 EU-länder och Norge har samverkat i utredningen, där Europas ledande flygbolag, lågprisflygbolag och övriga webbplatser för försäljning av flygbiljetter har synats i sömmarna. Mer än 50 procent av alla webbplatser har fått någon typ av anmärkningar, särskilt när det gäller prisuppgifter, avtalsvillkor och tydlighet i villkoren. EU-länderna agerade för första gången gemensamt inom konsumenträtten den 24–28 september (samordnade av Europeiska kommissionen) för att kontrollera att EU:s konsumentlagar följs. Myndigheter i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Litauen, Malta, Portugal, Spanien, Sverige, Österrike och dessutom Norge granskade fler än 400 webbplatser. Efter den här kontrollen kommer myndigheterna att kontakta företagen och uppmana dem att antingen ändra sina webbplatser eller klargöra sina ståndpunkter. Meglena Kuneva förvarnade idag företagen om att de måste svara inom fyra månader. De riskerar rättsliga åtgärder och hon kommer inte att tveka att hänga ut de företag som inte sett till att webbplatserna följer EU:s lagar när tidsfristen gått ut.

"Oavsett om de befinner sig i Bryssel, Barcelona, München eller Manchester förtjänar konsumenterna en tydlig och skälig prissättning och ska slippa obehagliga överraskningar som döljer sig i de finstilta avtalsvillkoren," säger EU:s kommissionär på konsumentområdet Meglena Kuneva. "Vi upptäckte att Europas konsumenter riskerar att bli besvikna på cirka 50 procent av alla webbplatser för försäljning av flygbiljetter. De siffror som offentliggjordes idag visar att det finns ett påtagligt problem inom branschen. Det här är en europeisk fråga och den kräver åtgärder som omfattar hela Europa. Idag ger jag företagen starkast möjliga varning om att de ska vidta snabba åtgärder för att se om sina hus. När tidsfristen går ut i januari kommer jag inte att tveka att gå vidare och hänga ut de företag som fortfarande bryter mot lagen."

Rent i ett svep

EU har infört en ny typ av åtgärd för att i ett svep komma åt överträdelser på konsumentområdet. Den innebär att man gör en systematisk kontroll, som utförs samtidigt och koordinerat i olika medlemsstater, för att utreda brott mot konsumentlagarna. Utredningen om flygbiljettsförsäljningen initierades och samordnades av Europeiska kommissionen enligt förordningen om konsumentskyddssamarbete som trädde i kraft i slutet av 2006.

Hur gick aktionen till?

Myndigheterna i de länder som deltog i utredningen använde sig av en gemensam metodik och fördefinierade söktermer, som exempelvis "flygbiljett, billigt flyg, resa, sista minuten, bonuspoäng, flyg billigt", för att hitta och utforska webbplatser för försäljning av flygbiljetter med konsumenter i deras respektive länder som målgrupp. Detta skedde under samma vecka i slutet av september. Nationella tjänstemän granskade hundratals webbplatser för att hitta dem som verkade bryta mot EU:s lagstiftning (direktivet om vilseledande reklam 84/450/EEG och direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal 93/13/EEG).

I utredningen fokuserade man på följande tre nyckelområden:

  • Tydlig prissättning. Tydliga uppgifter om totalpris bör finnas i det pris som först annonseras på en webbplats, dvs. ytterligare avgifter, t.ex. skatter, boknings- eller kreditkortsavgifter, bör uppges klart och tydligt från början och inte läggas till i ett senare skede av bokningen.
  • Begränsad tillgång. Eventuella villkor för erbjudandet bör anges tydligt, särskilt om tillgången är begränsad. Priser och specialerbjudanden används ofta för att locka konsumenterna att boka flygbiljetter. I själva verket finns bara ett begränsat antal platser för det utannonserade erbjudandet.
  • Skäliga avtalsvillkor. De allmänna avtalsvillkoren måste vara tydliga, lättåtkomliga och skäliga. Oskäliga affärsmetoder kan t.ex. innebära att erbjudandet är kopplat till en obligatorisk försäkring eller att konsumenterna uttryckligen måste säga till om de inte vill ha någon försäkring, i stället för tvärtom. Avtalsvillkoren måste finnas på konsumentens språk.

Resultaten av kontrollen 2007
Land
Antal genomsökta webbplatser
Antal webbplatser med anmärkningar
Antal som ska följas upp av CPC*
Antal som ska följas upp på nationell nivå
Sverige
32
16
1
15
Bulgarien
54
18
0
18
Danmark
62
25
21
4
Grekland
13
0
0
0
Finland
30
20
9
11
Cypern
8
0
0
0
Litauen
40
23
0
23
Belgien
48
46
9
37
Portugal
16
11
0
11
Spanien
11
7
3
4
Italien
11
9
1
8
Österrike
20
0
0
0
Norge
31
22
10
12
Frankrike
31
13
5
8
Estland
26
14
4
10
Malta
14
2
0
2
Totalt
447
226
63
163

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network – ett nätverk av nationella myndigheter från 27 medlemsländer (samt Norge och Island) som bildades enligt förordningen om konsumentskyddssamarbete (EG nr 2006/2004) för att hantera gränsöverskridande ärenden.

Vad blir nästa steg?

Efter kontrollen kommer myndigheterna att kontakta företagen och uppmana dem att lämna in klargöranden eller ändra sina affärsmetoder. De som inte gör det riskerar rättsliga åtgärder som kan leda till böter eller nedstängning av deras webbplatser. I praktiken blir det de nationella myndigheterna som svarar för utredning och verkställighet i nationella fall. I gränsöverskridande fall kommer de att be sina kollegor på andra EU-länders myndigheter om hjälp via CPC (t.ex. när företaget verkar från ett annat land).


Side Bar