Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1694

Brussell, l-14 ta’ Novembru 2007

Konsumaturi: L-UE se trażżan websajts qarrieqa tal-biljetti ta’ l-ajru

Il-Kummissarju ta’ l-UE għall-Konsumaturi, Meglena Kuneva, illum ħabbret ir-riżultati ta’ stħarriġ madwar l-UE – bis-sehem ta’ 15-il awtorità nazzjonali ta’ l-UE kif ukoll in-Norveġja – kontra r-reklami qarrieqa u prassi inġusti fil-websajts li jbiegħu l-biljetti ta' l-ajru. Din l-azzjoni tkopri l-linji ta’ l-ajru ewlenin ta’ l-Ewropa, trasportaturi low cost kif ukoll websajts oħrajn li jbiegħu l-biljetti ta’ l-ajru. Ir-riżultati ta' l-istħarriġ juru li 'l fuq minn 50 % tal-websajts kollha jkollhom irregolaritajiet, partikolarment fir-rigward ta’ l-indikazzjonijiet tal-prezz, it-termini tal-kuntratt u ċ-ċarezza tal-kundizzjonijiet proposti. Fil-ġimgħa ta’ bejn l-24 u s-28 ta’ Settembru, fl-ewwel azzjoni konġunta ta’ l-UE ta’ infurzar fil-qasam tad-drittijiet tal-konsumaturi (ikkoordinata mill-Kummissjoni Ewropea), l-awtoritajiet nazzjonali ta’ infurzar fl-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, Ċipru, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Greċja, l-Italja, il-Litwanja, Malta, il-Portugall, Spanja, l-Iżvezja u kif ukoll in-Norveġja studjaw 400 websajt biex jiċċekkjaw jekk dawn jikkonformawx mal-liġi ta' l-UE dwar il-konsumaturi. Dan il-kontroll għall-għarrieda huwa segwit b’fażi ta’ infurzar fejn il-kumpaniji qed jiġu kkuntattjati mill-awtoritajiet u mitluba jikkoreġu l-websajts jew jiċċaraw il-pożizzjoni tagħhom. Il-Kummissarju Kuneva llum wissiet li qed tagħti xahar żmien lill-kumpaniji biex iwieġbu. Minbarra li possibilment jiffaċċaw azzjoni legali, ladarba dik l-iskadenza tgħaddi hi mhux se toqgħod lura milli ssemmi l-kumpaniji li jonqsu milli jieħdu azzjoni biex il-websajts tagħhom jinġiebu konformi mal-liġi ta’ l-UE.

“Kemm jekk jinsabu fi Brussell jew Barċellona jew Munich jew Manchester, il-konsumaturi ħaqqhom prezzijiet ċari u ġusti u ebda sorpriża moħbija fil-kitba ċkejkna tat-termini tal-kuntratt,” qalet il-Kummissarju ta’ l-UE għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Meglena Kuneva. “Skoprejna li madwar 50 % tal-websajts tal-linji ta’ l-ajru li jbiegħu il-biljetti bħalissa qed jiddiżappuntaw lill-konsumaturi ta’ l-UE. Iċ-ċifri ppubblikati llum juru li hemm problema kbira fl-industrija. Din hija kwistjoni Ewropea li teħtieġ azzjoni ma' l-Ewropa kollha. Is-Sinjura Kuneva żiedet: “Illum qed inwissi bl-iktar mod qawwi possibbli lill-kumpaniji biex jieħdu azzjoni minnufih biex jirranġaw l-affarijiet tagħhom. Ladarba tgħaddi l-iskadenza ta’ Jannar, miniex se naħsibha darbtejn qabel immur pass ieħor u nesponi għall-pubbliku dawk il-kumpaniji li jkunu għadhom qed jiksru l-liġi.”

L-investigazzjoni għall-għarrieda

Din l-investigazzjoni għall-għarrieda ta' l-UE hija tip ġdid ta’ azzjoni ta’ infurzar ta’ l-UE – kontroll sistematiku li jsir simultanjament u f’mod ikkoordinat fi Stati Membri differenti biex jinvestigaw il-ksur tal-liġi tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Din l-investigazzjoni fil-bejgħ tal-biljetti ta’ l-ajru tnediet u ġiet ikkoordinata mill-Kummissjoni Ewropea skond ir-Regolament dwar il-Kooperazzjoni fil-Ħarsien tal-Konsumatur li daħal fis-seħħ fi tmiem l-2006.

Kif taħdem?

Matul l-istess ġimgħa lejn l-aħħar ta’ Settembru, l-awtoritajiet nazzjonali li ħadu sehem użaw metodoloġija komuni u termini pre-definiti ta’ tiftix, bħal “biljett ta’ l-ajru, titjira bi prezz baxx, ivvjaġġar, ibbukkjar fl-aħħar minuta, mili ta’ l-ajru, titjiriet bi prezz baxx” biex jidentifikaw u jinvestigaw il-websajts li jbiegħu l-biljetti ta’ l-ajru li kienu qed jimmiraw il-konsumaturi fil-pajjiżi tagħhom. Mijiet ta’ siti ġew studjati mill-uffiċjali nazzjonali biex jidentifikaw dawk li dehru li kienu qed jiksru l-liġi ta’ l-UE (id-Direttiva dwar ir-Reklami Qarrieqa 84/450/KE u d-Direttiva tal-Kunsill dwar Termini Inġusti fil-Kuntratti tal-Konsumaturi 93/13/KEE).

L-investigazzjoni għall-għarrieda iffokat fuq tliet prassi ewlenin:

  • Prezzijiet Ċari: Għandu jkun hemm indikazzjoni ċara tal-prezz totali fil-prezz irreklamat b’mod ewlieni f’websajt, jiġifieri l-ispejjeż addizzjonali bħal taxxi, spejjeż ta' l-ibbukkjar jew tal-kard ta' kreditu għandhom jiġu indikati b’mod ċar mill-bidu u mhux jiżdiedu fi stadju iktar tard ta’ l-ibbukkjar.
  • Disponibilità: Kwalunkwe kundizzjoni marbuta ma’ l-offerta, partikolarment limiti fuq id-disponibilità ta’ offerta, għandha tkun indikata b’mod ċar. Il-prezzijiet u l-offerti speċjali sikwit jintużaw biex jattiraw il-konsumaturi lejn il-proċess ta’ l-ibbukkjar ta’ titjira – fil-verità jkun hemm biss għadd limitat ħafna ta’ postijiet disponibbli fl-offerta rreklamata.
  • Termini Ġusti fil-Kuntratt: It-Termini Ġenerali tal-Kuntratt għandhom ikunu indikati b'mod ċar u għandhom ikunu aċċessibbli faċilment u ġusti. Il-prassi inġusti jinkludu assigurazzjoni obbligatorja marbuta ma’ offerta, jew fejn il-konsumaturi jkollhom espliċitament jirrifjutaw klawżola ta’ l-assigurazzjoni, minflok jagħżluha huma. It-termini u l-kundizzjonijiet tal-kuntratt għandhom ikunu disponibbli fil-lingwa tal-konsumatur.

Ir-riżultati ta’ l-investigazzjoni għall-għarrieda ta’ l-2007
Pajjiż
Għadd ta’ websajts investigati
Għadd ta’ websajts b’irregolaritajiet
L-għadd ta’ websajts li se jkomplu jiġu investigati mis-CPC*
L-għadd ta’ websajts li se jkomplu jiġu investigati fil-livell nazzjonali
L-Iżvezja
32
16
1
15
Il-Bulgarija
54
18
0
18
Id-Danimarka
62
25
21
4
Il-Greċja
13
0
0
0
Il-Finlandja
30
20
9
11
Ċipru
8
0
0
0
Il-Litwanja
40
23
0
23
Il-Belġju
48
46
9
37
Il-Portugall
16
11
0
11
Spanja
11
7
3
4
L-Italja
11
9
1
8
L-Awstrija
20
0
0
0
In-Norveġja
31
22
10
12
Franza
31
13
5
8
L-Estonja
26
14
4
10
Malta
14
2
0
2
Total
447
226
63
163

*CPC = Consumer Protection Cooperation Network (Netwerk għall-Kooperazzjoni fil-Ħarsien tal-Konsumaturi) - netwerk ta’ awtoritajiet nazzjonali minn 27 Stat Membru (u n-Norveġja u l-Iżlanda) imwaqqaf skond ir-Regolament dwar il-Kooperazzjoni fil-Ħarsien tal-Konsumaturi (KE2006/2004) biex jittratta kwistjonijiet trans-konfinali.

X’se jiġri issa?

Wara l-investigazzjoni għall-għarrieda, il-kumpaniji se jiġu kkuntattjati mill-awtoritajiet u se jintalbu jipprovdu kjarifiki jew jibdlu l-prassi tagħhom. Dawk li ma jikkooperawx jistgħu jħabbtu wiċċhom ma' azzjoni legali li twassal għal multi jew l-għeluq ta’ dawk il-websajts. Fil-prattika, l-awtoritajiet nazzjonali se jinvestigaw u jieħdu azzjonijiet ta’ infurzar għal każijiet nazzjonali. Għal każijiet li jinvolvu iktar minn pajjiż wieħed, se jitolbu għajnuna minn kollegi f’awtoritajiet oħra ta' l-UE permezz tas-CPC (pereżempju, fejn il-kummerċjant jopera minn pajjiż ieħor).


Side Bar