Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1694

Briselē, 2007. gada 14. novembrī

Patērētāji — ES bargi vēršas pret maldinošām lidmašīnu biļešu pārdošanas tīmekļa vietnēm

Šodien ES Patērētāju aizsardzības komisāre Meglena Kuneva nāca klajā ar ES mēroga izmeklēšanā, kurā bija iesaistītas 15 dalībvalstu un Norvēģijas iestādes, gūtiem rezultātiem par maldinošu reklāmu un negodīgu rīcību lidmašīnu biļešu pārdošanas tīmekļa vietnēs. Pret Eiropas lielākajām aviosabiedrībām, zemo izmaksu gaisa pārvadātājiem, kā arī pret citām tīmekļa vietnēm, kurās pārdod lidmašīnu biļetes, noteikti bargi pasākumi. Izmeklēšanas rezultāti liecina, ka pārkāpumi, īpaši saistībā ar cenas norādēm, līguma noteikumiem un piedāvāto nosacījumu saprotamību, konstatēti vairāk nekā 50 % no visām tīmekļa vietnēm. No 24. līdz 28. septembrim pirmajā ES kopīgas izpildes darbībā patērētāju tiesību jautājumos Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Kipras, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Lietuvas, Maltas, Portugāles, Spānijas, Zviedrijas, kā arī Norvēģijas tiesībaizsardzības iestādes, Eiropas Komisijai koordinējot, rūpīgi pārbaudīja vairāk nekā 400 tīmekļa vietņu, lai pārliecinātos par to atbilstību ES tiesību aktiem patērētāju aizsardzības jomā. Pēc šīs vērienīgās pārbaudes iestādes izpildes posmā sazināsies ar uzņēmumiem un pieprasīs labot to tīmekļa vietnēs sniegto informāciju vai precizēt savu nostāju. Šodien komisāre Kuneva brīdināja, ka uzņēmumi atbildes var sniegt četru mēnešu laikā. Kad termiņš būs pagājis, komisāre ne tikai nekavēsies atklāt un nosodīt tos uzņēmumus, kas nav spējuši sakārtot tīmekļa vietnes atbilstīgi ES tiesību aktiem, bet pret tiem vērsīsies arī tiesiskā ceļā.

„Briselē vai Barselonā, Minhenē vai Mančestrā — patērētāju interesēs ir cenas, kas noteiktas saprotami un godīgi, un pārsteigumi, kas paslēpti līguma nosacījumos maziem drukas burtiem, ir nevietā,” norādīja ES Patērētāju aizsardzības komisāre Meglena Kuneva. „Esam atklājuši, ka patlaban aptuveni 50 % tīmekļa vietnes, kurās tirgo lidmašīnu biļetes, attieksmē pret Eiropas patērētājiem ir negodīgas. Šodien pieejamie skaitļi rāda, ka šī nozare piedzīvo nopietnas grūtības. Šim Eiropas jautājumam vajadzīgs Eiropas risinājums.” M. Kuneva piebilda: „Šodien uzņēmumiem izsaku visstingrāko brīdinājumu, lai šo jautājumu nekavējoties sakārtotu. Kad termiņš janvārī būs pagājis, nekavējoties atklāšu un nosodīšu tos uzņēmumus, kuri tiesību aktu pārkāpumus vēl nebūs novērsuši.”

Vērienīgais pārbaudes pasākums

Šis vērienīgais ES pasākums ir jauna ES izpildes darbība, kas ir sistemātiska un koordinēta pārbaude, ko veic, lai dažādās dalībvalstīs izmeklētu patērētāju aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus. Šo izmeklēšanu par lidmašīnu biļešu pārdošanu sāka un koordinēja Eiropas Komisija saistībā ar regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kas stājās spēkā 2006. gada beigās.

Kā tas darbojas?

Jau minētajās septembra dienās iesaistītās valsts iestādes pēc vienotas metodes un ar iepriekš izraudzītiem meklēšanas vārdiem, piemēram, „lidmašīnas biļete, lēts lidojums, ceļošana, pēdējā brīža piedāvājums, bonusa punkti, lidot lētāk”, apzināja un pārbaudīja tās tīmekļa vietnes, kas savas valsts patērētājiem pārdod lidmašīnu biļetes. Valsts iestāžu darbinieki rūpīgi pārbaudīja simtiem vietņu, lai noteiktu, kuras no tām pārkāpj ES tiesību aktus (Maldinošas reklāmas Direktīva 84/450/EEK un Padomes Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos).

Vērienīgā izmeklēšana vērsa uzmanību uz trijām pamatdarbībām.

  • Skaidra cenu noteikšana — galīgā cena, ko reklamē tīmekļa vietnē vispirms, jānorāda saprotami, t.i., skaidri jānorāda papildu izmaksas, piemēram, nodokļi, maksa par rezervēšanu vai kredītkartes izmantošanu jānorāda jau sākumā nevis rezervēšanas gaitā.
  • Pieejamība — saprotami jāizklāsta visi nosacījumi, kas saistīti ar piedāvājumu, īpaši tas, kādi ir piedāvājuma pieejamības ierobežojumi. Rezervējot lidojumu, bieži patērētāju vilina ar cenām un īpašiem piedāvājumiem, bet patiesībā reklamētais piedāvājums ir tikai par ierobežotu brīvo vietu skaitu.
  • Godīgi līguma noteikumi — vispārējie līguma noteikumi jāizklāsta saprotami, tiem jābūt viegli atrodamiem un godīgiem. Negodīga rīcība ir arī obligāta apdrošināšana, kas iekļauta piedāvājumā, vai gadījumi, kad patērētājiem no apdrošināšanas klauzulas tieši ir jāatsakās, nevis tā jāizvēlas. Līguma noteikumiem jābūt pieejamiem patērētāja dzimtajā valodā.

Vērienīgās pārbaudes 2007. gada rezultāti
Valsts
Pārbaudīto tīmekļa vietņu skaits
Tīmekļa vietņu skaits, kurās konstatēti pārkāpumi
Tīmekļa vietņu skaits, ko izskatīs CPC*
Tīmekļa vietņu skaits, ko izskatīs dalībvalstīs
Zviedrija
32
16
1
15
Bulgārija
54
18
0
18
Dānija
62
25
21
4
Grieķija
13
0
0
0
Somija
30
20
9
11
Kipra
8
0
0
0
Lietuva
40
23
0
23
Beļģija
48
46
9
37
Portugāle
16
11
0
11
Spānija
11
7
3
4
Itālija
11
9
1
8
Austrija
20
0
0
0
Norvēģija
31
22
10
12
Francija
31
13
5
8
Igaunija
26
14
4
10
Malta
14
2
0
2
Kopā
447
226
63
163

*CPC (Sadarbības tīkls patērētāju aizsardzībai) — 27 dalībvalstu (un Norvēģijas un Islandes) tiesībaizsardzības iestāžu grupa, kas izveidota ar Regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā (EK2006/2004), lai risinātu pārrobežu gadījumus.

Turpmākie soļi

Pēc vērienīgās pārbaudes ar uzņēmumiem sazināsies iestādes un pieprasīs sniegt paskaidrojumus vai veikt to darbības izmaiņas. Pret tiem uzņēmumiem, kas to nebūs izpildījuši, vērsīsies tiesiskā ceļā, kā rezultātā var noteikt naudas sodu vai slēgt šo uzņēmumu tīmekļa vietnes. Praksē valsts iestādes izmeklēs gadījumus savā valstī un īstenos izpildes darbības. Pārrobežu gadījumos tās lūgs kolēģu palīdzību no pārējām ES iestādēm ar CPC starpniecību (t.i., ja uzņēmums darbojas no citas valsts).


Side Bar