Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1694

Briuselis, 2007 m. lapkričio 14 d.

Vartotojų politika: ES imasi griežtų priemonių prieš klaidinančias lėktuvų bilietų pardavimo svetaines

Už vartotojų reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva šiandien paskelbė ES masto tyrimo, kuriame dalyvavo 15 ES valstybių narių ir Norvegijos valdžios institucijos ir kuriuo siekta nustatyti lėktuvų bilietų pardavimo svetainėse pateikiamą klaidinančią reklamą ir nesąžiningą praktiką, rezultatus. Griežtos priemonės taikomos visiems: didžiausioms Europos oro transporto bendrovėms, pigių skrydžių paslaugų teikėjams bei kitiems lėktuvų bilietų pardavėjams internetu. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad tam tikrų pažeidimų, visų pirma susijusių su kainomis, sutarties sąlygomis bei pasiūlymų aiškumu, nustatyta daugiau kaip pusėje tirtų svetainių. Koordinuojant Europos Komisijai, rugsėjo 24–28 d. pirmą kartą imtasi bendros su vartotojų teisėmis susijusios ES masto veiklos: Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, Lietuvos, Maltos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos bei Norvegijos nacionalinės valdžios institucijos atidžiai ištyrė daugiau kaip 400 svetainių, siekdamos nustatyti, ar laikomasi ES vartotojų teisės nuostatų. Po šios operacijos seks įgyvendinimo etapas: valdžios institucijos kreipsis į bendroves prašydamos pašalinti pažeidimus ar ištaisyti klaidas svetainėse. Komisijos narė M. Kuneva šiandien pranešė, kad bendrovėms suteikiamas keturių mėnesių laikotarpis pasitaisyti. Ji pažadėjo, kad prireikus ne tik imsis teisinių veiksmų, bet ir nedelsdama paskelbs, kurios bendrovės iki nustatyto termino nesiėmė veiksmų, kad jų svetainės atitiktų ES teisės nuostatas.

„Visi vartotojai, kad ir kur – Briuselyje, Barselonoje, Miunchene ar Mančesteryje – jie būtų, turi teisę gauti aiškią ir tikslią informaciją apie kainą. Mažu šriftu išspausdintos sutarties sąlygos neturėtų slėpti jokių netikėtumų“, – teigė už vartotojų reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva. „Nustatėme, kad maždaug 50 proc. visų svetainių, kuriose parduodami lėktuvų bilietai, netenkina Europos vartotojų. Šiandien skelbiami duomenys rodo, kad šioje srityje yra didelių problemų. Tai klausimas, kurį reikia spręsti Europos mastu.“ Ji pridūrė: „Šiandien įspėju bendroves, kad jos turi kuo skubiau imtis veiksmų padėčiai ištaisyti. Sausio mėn., pasibaigus nustatytam terminui, nedelsdama imsiuos tolesnių veiksmų ir viešai paskelbsiu teisės aktų nesilaikančių bendrovių pavadinimus.“

Žaibo operacija

Nauja ES veikla – vadinamoji Žaibo operacija – tai sistemingas visose valstybėse narėse vienu metu koordinuotai atliekamas patikrinimas, kuriuo siekiama nustatyti vartotojų apsaugos teisės pažeidimus. Lėktuvų bilietų pardavėjų tyrimą pradėjo ir koordinavo Europos Komisija, vadovaudamasi 2006 m. pabaigoje įsigaliojusiu Reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje.

Kaip vykdoma ši operacija?

Nustatytą savaitę rugsėjo mėn. pabaigoje operacijoje dalyvaujančios nacionalinės valdžios institucijos, naudodamos tuos pačius metodus ir iš anksto nustatytus reikšminius paieškos žodžius (pvz., lėktuvų bilietai, pigūs skrydžiai, kelionės, paskutinės minutės pasiūlymai, mylių programa, skrisk pigiai ir pan.), nustatė ir analizavo konkrečios šalies vartotojams skirtas lėktuvų bilietų pardavimo svetaines. Ieškodami svetainių, pažeidžiančių ES teisės aktų (Direktyvos dėl klaidinančios reklamos (84/450/EEB) ir Tarybos Direktyvos dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (93/13/EEB)) reikalavimus, nacionalinių institucijų pareigūnai peržiūrėjo šimtus svetainių.

Tyrimas buvo grindžiamas trimis aspektais:

  • Aiški kaina. Svetainėje reklamuojamos bilietų kainos turi būti nuo pat pradžių nurodomos tokios, kokias teks mokėti vartotojui, t. y. bet kokios papildomos rinkliavos (mokesčiai, pirkimo ar kredito kortelės priemokos) į kainą turi būti įtraukiamos nuo pat pradžių, o ne vėlesniame pirkimo proceso etape.
  • Galimybė įsigyti bilietus. Turi būti aiškiai nurodytos visos pasiūlymo sąlygos, visų pirma bet kokie galimybių pasinaudoti pasiūlymu apribojimai. Dažnai pirkėjai viliojami geromis kainomis ir specialiais pasiūlymais, tačiau iš tiesų už reklamuojamą kainą parduodama tik labai nedaug bilietų.
  • Sąžiningos sutarties sąlygos. Bendrosios sutarties sąlygos turi būti aiškios, sąžiningos, turi būti lengva jas sužinoti. Nesąžininga veikla apima, pavyzdžiui, veiklą, kai su bilietu privaloma įsigyti ir draudimą arba kai draudimas pirkėjui siūlomas automatiškai ir jis pats turi jo atsisakyti panaikindamas žymėjimą varnele. Sutarties sąlygos turi būti pateikiamos vartotojo kalba.

2007 m. Žaibo operacijos rezultatai
Šalis
Tirtų svetainių skaičius
Svetainių, kuriose rasta pažeidimų, skaičius
Svetainių, kurias stebės CPC*, skaičius
Svetainių, kurias stebės nacionalinės institucijos, skaičius
Švedija
32
16
1
15
Bulgarija
54
18
0
18
Danija
62
25
21
4
Graikija
13
0
0
0
Suomija
30
20
9
11
Kipras
8
0
0
0
Lietuva
40
23
0
23
Belgija
48
46
9
37
Portugalija
16
11
0
11
Ispanija
11
7
3
4
Italija
11
9
1
8
Austrija
20
0
0
0
Norvegija
31
22
10
12
Prancūzija
31
13
5
8
Estija
26
14
4
10
Malta
14
2
0
2
Iš viso
447
226
63
163

*CPC (Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas) – 27 valstybėse narėse bei Norvegijoje ir Islandijoje veikiantis nacionalinių valdžios institucijų tinklas, įsteigtas Reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (EC2006/2004) tarptautinio masto klausimams spręsti.

Kas toliau?

Valdžios institucijos kreipsis į bendroves, prašydamos jų pasiaiškinti dėl pažeidimų ir pakeisti taikomą tvarką. Prieš bendroves, kurios į šį kreipimąsi neatsižvelgs, gali būti imamasi teisinių veiksmų, joms gali būti nustatomos baudos, o jų svetainės uždaromos. Konkrečios šalies bendrovių pažeidimus tirs ir atitinkamų veiksmų imsis nacionalinės valdžios institucijos. Tarptautinės prekybos atvejais, kai pardavėjas yra įsikūręs kitoje šalyje, per CPC bus kreipiamasi pagalbos į kolegas iš kitų ES valdžios institucijų.


Side Bar