Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1694

Brüsszel, 2007. november 14.

Fogyasztók: az EU szigorúan fellép a repülőjegyeket kínáló, félrevezető honlapok ellen

Meglena Kuneva, az Unió fogyasztóvédelemért felelős biztosa ma ismertette annak az uniós vizsgálatnak az eredményeit, melyben az EU 15 nemzeti hatósága, valamint Norvégia vett részt, és amely a repülőjegyet árusító honlapok félrevezető reklámjai és tisztességtelen eljárásai ellen irányult. A szigorítások kiterjednek Európa vezető légitársaságaira, diszkont légitársaságokra és egyéb olyan honlapokra, melyek repülőjegyet árusítanak. A vizsgálat eredményeiből kitűnik, hogy az összes honlap több mint 50 %-ánál felmerülnek szabálytalanságok, különösen az ármegjelölést, a szerződési feltételeket és a javasolt feltételek egyértelműségét illetően. A szeptember 24–28-i héten a fogyasztói jogok érvényesítését célzó, legelső közös uniós fellépés (melyet az Európai Bizottság koordinált) keretében Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Litvánia, Málta, Portugália, Spanyolország, Svédország és Norvégia nemzeti végrehajtó hatóságai több mint 400 honlap esetében vizsgálták, hogy azok megfelelnek-e az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályoknak. Ezt a nagyszabású ellenőrzést végrehajtási szakasz követte, melyben a hatóságok kapcsolatba léptek a vállalatokkal és felkérték őket, hogy javítsák ki honlapjukat illetve tisztázzák álláspontjukat. Kuneva biztos ma figyelmeztetett, hogy a vállatoknak négy hónap áll rendelkezésükre a reagálásra. A lehetséges jogi fellépésen túlmenően a biztos nem fog habozni, hogy nyilvánosan megnevezze és megrója azokat a vállalatokat, amelyek a határidő lejárta után sem tesznek lépéseket annak érdekében, hogy összhangba hozzák honlapjukat az uniós joggal.

„Akár Brüsszelben, Barcelonában, Münchenben vagy Manchesterben vagyunk, a fogyasztók egyértelmű és tisztességes árképzést érdemelnek, nem pedig rejtett meglepetéseket az apró betűs szerződési feltételek között”, mondotta Meglena Kuneva, az Unió fogyasztóvédelemért felelős biztosa. „Feltártuk, hogy jelenleg a repülőjegyet árusító honlapok közel 50 %-a becsapja az európai fogyasztókat. A ma nyilvánosságra hozott számadatok azt mutatják, hogy jelentős a probléma az ágazatban. Mivel ez európai méreteket öltő nehézség, megoldásához is európai szintű fellépés szükséges. A biztos hozzáfűzte: „A lehető legszigorúbban figyelmeztetem a vállalatokat, hogy gyors intézkedéseket tegyenek honlapjaik rendbetétele céljából. A januári határidő lejárta után nem fogok habozni az intézkedéssel, és nyilvánosan megnevezem és megróvom azokat a vállalatokat, melyek még mindig jogsértő módon járnak el.”

„Nagytakarítás”

Ez az uniós „nagytakarítás” újfajta uniós jogérvényesítési fellépés – különböző tagállamokban egyidőben és összehangoltan végzett, módszeres ellenőrzés a fogyasztóvédelmi jog megsértésének vizsgálatára.

A repülőjegy-árusításra irányuló vizsgálatot az Európai Bizottság a 2006 végén hatályba lépett, a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet keretén belül indította.

Hogyan működik?

Az említett szeptember végi héten a résztvevő nemzeti hatóságok közös módszert alkalmaztak és olyan előre meghatározott keresőszavakat használtak mint a „repülőjegy, olcsó repülőút, utazás, 'last minute', törzsutaspontok, olcsó repülőút" azért, hogy felkutassák és megvizsgálják az adott országok fogyasztóit megcélzó, repülőjegyeket árusító honlapokat. A nemzeti tisztviselők több száz oldalt vizsgáltak át annak kiszűrésére, hogy ezek közül vélhetően melyek sértik az uniós jogot (a megtévesztő reklámra vonatkozó 84/450/EGK irányelv és a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EEC tanácsi irányelv).

A nagyszabású ellenőrzés három fő gyakorlatra összpontosult:

  • Egyértelmű árképzés: A honlapon a címsorban először meghirdetett árnak egyértelműen a teljes árat kell jelölnie, vagyis kezdettől fogva világosan fel kell tüntetni az olyan egyéb díjakat is mint az adók, a foglalási vagy hitelkártya-használati díjak, nem pedig a foglalás későbbi szakaszában kell ezeket megadni.
  • Igénybe vehetőség: Egyértelműen kell feltüntetni az ajánlati feltételeket, különös tekintettel valamely ajánlat korlátozott igénybe vehetőségére. Az árakat és a különleges ajánlatokat gyakran arra használják, hogy rávegyék a fogyasztókat a repülőút-foglalásra – a valóságban azonban csak nagyon korlátozott számban állnak rendelkezésre a meghirdetett helyek.
  • Tisztességes szerződési feltételek: Az általános szerződési feltételeknek egyértelműnek, könnyen hozzáférhetőnek és tisztességesnek kell lenniük. A tisztességtelen gyakorlatok közé tartozik az ajánlathoz kapcsolt kötelező biztosítás vagy amikor a fogyasztónak kifejezetten nemmel kell válaszolnia a biztosítási záradékra. A szerződési feltételeknek és szabályoknak elérhetőnek kell lenniük a fogyasztó által beszélt nyelven.

A nagyszabású ellenőrzés eredményei 2007-ben
Ország
Megvizsgált honlapok száma
Szabálytalanságokat tartalmazó honlapok száma
A CPC* által nyomon követendő honlapok száma
A nemzeti szinten nyomon követendő honlapok száma
Svédország
32
16
1
15
Bulgária
54
18
0
18
Dánia
62
25
21
4
Görögország
13
0
0
0
Finnország
30
20
9
11
Ciprus
8
0
0
0
Litvánia
40
23
0
23
Belgium
48
46
9
37
Portugália
16
11
0
11
Spanyolország
11
7
3
4
Olaszország
11
9
1
8
Ausztria
20
0
0
0
Norvégia
31
22
10
12
Franciaország
31
13
5
8
Észtország
26
14
4
10
Málta
14
2
0
2
Összesen
447
226
63
163

*CPC = Fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat (Consumer Protection Co-operation Network) – 27 tagállam (valamint Norvégia és Izland) nemzeti végrehajtó hatóságainak hálózata, melyet a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló (2006/2004/EK) tanácsi rendelettel hoztak létre a határokon átnyúló problémák kezelésére.

További teendők

A „nagytakarítást” követően a hatóságok kapcsolatba lépnek a vállalatokkal és felkérik őket, hogy tegyék egyértelművé álláspontjukat, vagy változtassanak eddigi gyakorlatukon. Azok a vállalatok, melyek ezt elmulasztják, jogi lépésekre számíthatnak, melyek pénzbírságot vagy honlapjuk megszüntetését vonhatják maguk után. A gyakorlatban a nemzeti ügyeket a nemzeti hatóságok vizsgálják ki és jogérvényesítésre irányuló intézkedéseket tesznek. A határokon átnyúló ügyekben a CPC-n keresztül segítséget kérnek más uniós hatóságoknál dolgozó kollégáiktól (pl. amikor a forgalmazó székhelye másik országban van).


Side Bar