Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1694

Bryssel 14. marraskuuta 2007

EU kuluttajan asialla – Harhaanjohtava lentolippukauppa Internetissä kuriin

Kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva julkisti tänään tulokset EU:n laajuisesta tutkimuksesta, johon osallistui viranomaisia 15 EU-maasta ja Norjasta ja jossa tutkittiin harhaanjohtavaa mainontaa ja sopimattomia menettelyjä lentolippuja myyvillä verkkosivustoilla. Operaatio kohdistui Euroopan johtaviin lentoyhtiöihin, halpalentoyhtiöihin ja muihin lentolippujen Internet-myyjiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yli 50 prosenttia kaikista verkkosivustoista sisälsi sääntöjenvastaisuuksia, jotka liittyivät erityisesti hinnan ilmoittamiseen, sopimusehtoihin ja esitettyjen ehtojen selkeyteen. Viikolla 24–28. syyskuuta järjestettiin ensimmäinen kuluttajien oikeuksia koskeva EU:n yhteinen valvontaisku (jota koordinoi Euroopan komissio), jonka yhteydessä viranomaiset Belgiassa, Bulgariassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Kyproksella, Liettuassa, Maltalla, Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Virossa sekä Norjassa kävivät yksityiskohtaisesti läpi yli 400 verkkosivustoa tarkastaakseen, ovatko ne EU:n kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia. Seuraavaksi viranomaiset ottavat yhteyttä yrityksiin ja kehottavat niitä korjaamaan verkkosivustoja tai selventämään kantaansa. Komissaari Kuneva varoitti tänään antavansa yrityksille neljä kuukautta vastausaikaa. Tämän määräajan jälkeen voidaan ryhtyä oikeustoimiin, eikä komissaari epäröi nimetä niitä yrityksiä, jotka eivät ryhdy toimiin saattaakseen verkkosivustot EU-lainsäädännön mukaisiksi.

”Olipa kuluttaja Brysselissä tai Barcelonassa, Münchenissä tai Manchesterissa, hän tarvitsee selvää ja oikeudenmukaista hinnoittelua eikä mitään sopimusehtoihin pienellä präntättyjä yllätyksiä”, toteaa kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva. ”Havaitsimme, että noin 50 prosenttia lentolippuja myyvistä verkkosivustoista ei nyt noudata eurooppalaisten kuluttajien oikeuksia. Tänään julkistetut luvut osoittavat, että kyseessä on mittava ongelma. Tämä on Euroopan laajuinen ongelma ja vaatii Euroopan laajuista toimintaa. Esitän tänään erittäin vakavan varoituksen yrityksille, ja kehotan niitä ryhtymään ripeästi toimiin toimintansa oikaisemiseksi. Kun tammikuun määräaika päättyy, en epäröi ryhtyä jatkotoimiin ja nimetä niitä yrityksiä, jotka edelleen rikkovat lakia.”

Laaja kartoitus

Tämä EU:n järjestämä kartoitus on uudentyyppinen EU:n valvontatoimi – kyseessä on systemaattinen tarkastus, joka suoritetaan samanaikaisesti ja koordinoidusti eri jäsenvaltioissa kuluttajansuojalainsäädännön rikkomisen tutkimiseksi. Euroopan komissio käynnisti ja koordinoi tämän lentolippujen myyntiä koskevan tutkimuksen vuoden 2006 lopussa voimaan tulleen kuluttajansuojayhteistyötä koskevan asetuksen nojalla.

Miten se tehtiin?

Saman viikon aikana syyskuun lopussa kartoitukseen osallistuneet eri maiden viranomaiset käyttivät yhteistä menetelmää ja ennalta määriteltyjä hakutermejä (esimerkiksi ”lentolippu, halpalento, matka, viimehetken, lentomaili, lennä edullisesti”) löytääkseen ja tutkiakseen lentolippuja myyviä verkkosivustoja, jotka tarjoavat palvelujaan kyseisen maan kuluttajille. Viranomaiset seuloivat satoja sivustoja löytääkseen ne, jotka näyttävät rikkovan EU-lainsäädäntöä (harhaanjohtavaa mainontaa koskeva neuvoston direktiivi 84/450/ETY ja kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY).

Kartoituksessa tarkasteltiin etenkin seuraavia kolmea keskeistä seikkaa:

  • Selkeä hinnoittelu: Kokonaishinta olisi ilmoitettava selkeästi siinä hinnassa, jota ensimmäisenä mainostetaan verkkosivustolla, eli lisämaksut kuten verot, varaus- tai luottokorttimaksut olisi ilmoitettava heti selkeästi sen sijaan, että ne lisätään myöhemmässä varausvaiheessa.
  • Saatavuus: Kaikki tarjouksen ehdot, erityisesti tarjouksen saatavuutta koskevat rajoitukset, olisi ilmoitettava selkeästi. Hintoja ja erikoistarjouksia käytetään usein houkuttelemaan kuluttajia ryhtymään lentovarausprosessiin – tosiasiassa mainostetun tarjouksen mukaisia paikkoja on usein saatavilla vain hyvin rajoitettu määrä.
  • Kohtuulliset sopimusehdot: Yleiset sopimusehdot on ilmoitettava selvästi, ja niiden on oltava kohtuulliset ja ymmärrettävät. Kohtuuttomiin käytäntöihin kuuluu muun muassa pakollisen vakuutuksen liittäminen tarjoukseen tai se, että kuluttajien on nimenomaisesti kieltäydyttävä vakuutuslausekkeesta sen sijaan, että he erikseen valitsisivat sen. Sopimusehtojen on oltava saatavilla kuluttajan kielellä.

Kartoituksen tulokset 2007
Maa
Tutkitut sivustot
Sääntöjenvastaisuuksia sisältäneet sivustot
Sivustot, joita CPC* aikoo seurata
Sivustot, joita seurataan kansallisella tasolla
Ruotsi
32
16
1
15
Bulgaria
54
18
0
18
Tanska
62
25
21
4
Kreikka
13
0
0
0
Suomi
30
20
9
11
Kypros
8
0
0
0
Liettua
40
23
0
23
Belgia
48
46
9
37
Portugali
16
11
0
11
Espanja
11
7
3
4
Italia
11
9
1
8
Itävalta
20
0
0
0
Norja
31
22
10
12
Ranska
31
13
5
8
Viro
26
14
4
10
Malta
14
2
0
2
Yhteensä
447
226
63
163

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network (kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkosto) – 27 EU-maan (ja Norjan ja Islannin) täytäntöönpanoviranomaisten verkosto, joka on perustettu kuluttajansuojayhteistyötä koskevan asetuksen (EY) N:o 2006/2004 nojalla käsittelemään rajatylittäviä kysymyksiä.

Mitä seuraavaksi?

Kartoituksen jälkeen viranomaiset ottavat yhteyttä yrityksiin ja kehottavat niitä esittämään selvennyksiä tai muuttamaan käytäntöään. Tarvittaessa voidaan ryhtyä oikeustoimiin, mikä voi johtaa sakkoihin tai verkkosivustojen sulkemiseen. Käytännössä kunkin maan viranomaiset tutkivat oman maansa tapaukset ja päättävät jatkotoimista. Rajatylittävissä tapauksissa viranomaiset pyytävät apua muilta viranomaisilta EU:ssa CPC:n kautta (esimerkiksi silloin kuin myyjä toimii toisesta maasta käsin).


Side Bar