Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1694

Bruxelles, den 14. november 2007

Forbrugerpolitik: EU slår ned på vildledende reklame for flybilletter på internettet

EU-kommissær med ansvar for forbrugerbeskyttelse, Meglena Kuneva, meddelte i dag resultaterne af en undersøgelse af vildledende reklame og urimelig praksis på websteder, som sælger flybilletter. I undersøgelsen medvirkede de nationale myndigheder i 15 EU-lande og Norge. Indsatsen vedrører websteder for Europas største flyselskaber, lavprisselskaber samt andre websteder, hvorfra der sælges flybilletter. Undersøgelsens resultater viser, at over 50 % af alle websteder indeholder ureglementerede oplysninger, især vedrørende prisangivelser og aftalevilkår eller uklare vilkår. I perioden 24.-28. september foretog de nationale myndigheder i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Litauen, Malta, Portugal, Spanien, Sverige og Østrig samt Norge i forbindelse med den første fælles EU-aktion til håndhævelse af forbrugerrettigheder en grundig gennemgang af over 400 websteder for at undersøge, om de overholdt EU's forbrugerlovgivning. Indsatsen blev koordineret af Europa-Kommissionen. Denne undersøgelse vil blive fulgt op af en håndhævelsesfase, hvor myndighederne vil kontakte virksomhederne og bede dem om at rette oplysningerne på deres websted eller redegøre for deres holdning. Kommissær Meglena Kuneva gjorde det i dag klart, at hun vil give virksomhederne fire måneder til at reagere. Ud over muligheden for sagsanlæg, agter hun at navngive og udhænge de virksomheder, som ikke tager skridt til at bringe deres websteder i overensstemmelse med EU-lovgivningen inden fristens udløb.

"Uanset, om forbrugerne befinder sig i Bruxelles eller Barcelona, München eller Manchester, har de krav på gennemskuelige og rimelige prisangivelser uden skjulte overraskelser, som står med småt i aftalevilkårene", sagde EU's forbrugerkommissær, Meglena Kuneva. "Vi opdagede, at omkring 50 % af de websteder, hvorfra der sælges flybilletter, på nuværende tidspunkt svigter Europas forbrugere." De tal, som blev offentliggjort i dag, viser, at branchen har et stort problem. Der er tale om et europæisk problem, som kræver en indsats i hele Europa. Hun tilføjede: "I dag henstiller jeg på det kraftigste til virksomhederne hurtigt at tage skridt til at bringe disse forhold i orden Når fristen udløber i januar, vil jeg ikke tøve med at gå videre og navngive og udhænge de virksomheder, der stadig overtræder loven."

"Rent hus"

EU's "rent hus"-aktion er en ny slags EU-håndhævelsesindsats - en systematisk og koordineret undersøgelse, der gennemføres samtidig i forskellige medlemsstater for at afsløre overtrædelser af forbrugerlovgivningen. Denne undersøgelse af flybilletsalget blev lanceret og koordineret af Europa-Kommissionen inden for rammerne af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, som trådte i kraft sidst i 2006.

Hvordan fungerer det?

I samme uge i slutningen af september anvendte de deltagende nationale myndigheder en fælles metode og bestemte søgetermer som "flybilletter, billige flybilletter, rejser, last minute, bonuspoints, flyv billigt" for at finde frem til og undersøge websteder, hvorfra der sælges flybilletter til forbrugerne i de pågældende lande. Hundredvis af websteder blev gennemset af nationale embedsmænd for at finde frem til websteder, som tilsyneladende overtrådte EU-lovgivningen (direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame og Rådets direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler).

Undersøgelsen fokuserede på tre nøgleområder

  • Klare prisangivelser: Den samlede pris skal være angivet tydeligt i den pris, der annonceres først på webstedet, dvs. at yderligere omkostninger som afgift, bestillings- eller kreditkortgebyrer skal angives tydeligt med det samme og ikke tilføjes på et senere trin i bestillingen.
  • Tilgængelighed: Eventuelle vilkår for pristilbuddet, især et tilbuds begrænsede tilgængelighed, skal være klart angivet. Priser og særtilbud bruges ofte til at lokke forbrugerne til at kaste sig ud i bestillingen af flybilletter - selv om der i virkeligheden kun findes et meget begrænset antal sæder til den annoncerede pris.
  • Rimelige aftalevilkår: De almindelige aftalevilkår skal være tydeligt angivet, let tilgængelige og rimelige. Eksempler på urimelig praksis kan være obligatorisk forsikring i forbindelse med et tilbud, eller tilfælde, hvor forbrugerne udtrykkeligt skal vælge en forsikringsklausul fra, frem for at vælge den til. Aftalevilkårene skal forefindes på forbrugerens sprog.

Resultater af aktion "rent hus", 2007
Land
Antal undersøgte websteder
Antal websteder med ureglementerede oplysninger
Antal websteder til opfølgning af CPC*
Antal websteder til opfølgning på nationalt plan
Sverige
32
16
1
15
Bulgarien
54
18
0
18
Danmark
62
25
21
4
Grækenland
13
0
0
0
Finland
30
20
9
11
Cypern
8
0
0
0
Litauen
40
23
0
23
Belgien
48
46
9
37
Portugal
16
11
0
11
Spanien
11
7
3
4
Italien
11
9
1
8
Østrig
20
0
0
0
Norge
31
22
10
12
Frankrig
31
13
5
8
Estland
26
14
4
10
Malta
14
2
0
2
I alt
447
226
63
163

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network (Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejdet) - et netværk af nationale myndigheder fra 27 medlemsstater (+ Norge og Island), oprettet inden for rammerne af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (EF nr. 2006/2004) til løsning af grænseoverskridende problemer.

Næste skridt

Efter undersøgelsen vil virksomhederne blive kontaktet af myndighederne og bedt om at redegøre for deres holdning eller ændre deres praksis. Virksomheder, der ikke efterkommer henstillingen, risikerer sagsanlæg, som fører til bødestraf eller lukning af deres websted. I praksis vil de nationale myndigheder foretage undersøgelser og tage skridt til håndhævelse i nationale tilfælde. I grænseoverskridende sager vil de anmode om bistand fra myndighederne i andre EU-lande gennem netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejdet (f.eks. i de tilfælde, hvor virksomheden drives fra et andet land).


Side Bar