Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1694

Брюксел, 14 ноември 2007 г.

Защита на потребителите: ЕС налага строги мерки срещу подвеждащи сайтове за продажба на самолетни билети

Днес комисарят на ЕС по защитата на потребителите г-жа Меглена Кунева обяви резултатите от разследване, проведено на територията на ЕС, с участието на националните органи на 15 държави-членки и Норвегия, срещу подвеждащата реклама и некоректните практики по отношение на интернет страниците за продажба на самолетни билети. Твърдите мерки засягат сайтове на водещи авиокомпании в Европа, на нискобюджетни превозвачи, както и други сайтове за продажба на самолетни билети. Резултатите от проучването показват нередности в над 50 % от всички уебсайтове, по-специално що се отнася до указаните цени, договорните условия и яснотата на предлаганите условия. През седмицата на 24 - 28 септември, в рамките на първата съвместна правоприлагаща акция във връзка с правата на потребителите (координирана от Европейската комисия), националните правоприлагащи органи на Австрия, Белгия, България, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Литва, Малта, Португалия, Финландия, Франция, Швеция и Норвегия разгледаха щателно над 400 интернет страници, за да проверят съответствието им с правото на ЕС за защита на потребителите. Тази мащабна проверка ще бъде последвана от правоприлагаща фаза, в която органите ще се свържат с авиокомпаниите и ще изискат от тях да коригират сайтовете или да дадат разяснения. Днес Комисар Кунева предупреди, че дава на авиокомпаниите четиримесечен срок за отговор. Освен че са заплашени от съдебни мерки, компаниите, които не предприемат действия за привеждане на въпросните сайтове в съответствие с правото на ЕС до изтичането на определения срок, ще бъдат публично назовани и порицани.

„Независимо дали се намират в Брюксел, Барселона, Мюнхен или Манчестър, потребителите заслужават ясно и коректно ценообразуване, без скрити изненади в ситния шрифт на договорните условия“, каза комисарят на ЕС по защитата на потребителите Меглена Кунева. „Открихме, че около 50 % от сайтовете за продажба на самолетни билети понастоящем крият разочарования за европейските потребители. Съобщените днес цифри показват, че е налице съществен проблем в сектора. Това е един въпрос от европейски мащаб, който заслужава действия на европейско ниво. Тя добави: „Днес аз отправям възможно най-строго предупреждение към компаниите да предприемат незабавни мерки, за да въведат ред в собствения си двор. Веднъж щом изтече срокът, няма да се поколебая да отида по-далече и да назова и порицая публично компаниите, които продължават да нарушават закона.“

Акцията

Мащабното разследване се явява нов вид правоприлагаща мярка на ЕС – систематична проверка, провеждана едновременно и координирано в различни държави-членки, за разследване на нарушения на правото на ЕС за защита на потребителите. Това разследване във връзка с продажбите на самолетни билети беше инициирано и координирано от Европейската комисия съгласно регламента относно сътрудничеството по защитата на потребителите, влязъл в сила в края на 2006 г.

Какво представлява тя?

През същата седмица в края на септември националните органи на страните участнички използваха обща методология и предварително определени критерии за търсене, като „самолетен билет, евтин полет, пътуване, резервации в последния момент, въздушни мили, летете евтино“, за да идентифицират и разследват сайтовете за продажба на самолетни билети, които имат като целева група потребителите в отделните държави. Стотици сайтове бяха прегледани от служители на националните органи, за да бъдат идентифицирани тези от тях, които показват несъответствие с правото на ЕС (Директива 84/450/ЕИО относно подвеждащата реклама и Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно некоректните договорни условия в договорите с потребители).

Мащабното разследване беше съсредоточено около три основни практики:

  • По-ясно ценообразуване: В заглавната цена, обявена на първо място в сайта, трябва да фигурира ясно обозначение за общата стойност, включително трябва да бъдат посочени от самото начало допълнителните разходи като летищни такси, комисионни за резервация или за плащане с кредитна карта, а не те да бъдат добавяни на по-късен етап в процеса на правене на резервацията.
  • Наличност: Всички условия за ползване на офертата, по-специално ограниченията по отношение на нейната наличност, следва да бъдат изрично указани. Цените и специалните оферти често биват използвани за да се привлекат потребителите да направят резервация; в действителност само много малък брой места по условията, обявени в офертата са достъпни.
  • Коректни договорни условия: Общите договорни условия трябва да бъдат изрично посочени, леснодостъпни и коректни. Към некоректните практики спадат задължителните застраховки, свързани с офертата, или, когато потребителят трябва изрично да отхвърли клауза за застраховане, вместо да я поиска само в случай на позитивен интерес. Договорните условия трябва да бъдат достъпни на езика на потребителя.

Резултати от проведената през 2007 г. мащабна проверка
Държава
Брой проверени интернет страници
Брой интернет страници, показали нередности
Брой интернет страници за по-нататъшно проследяване от МСЗП*
Брой интернет страници за по-нататъшно проследяване на национално ниво
Швеция
32
16
1
15
България
54
18
0
18
Дания
62
25
21
4
Гърция
13
0
0
0
Финландия
30
20
9
11
Кипър
8
0
0
0
Литва
40
23
0
23
Белгия
48
46
9
37
Португалия
16
11
0
11
Испания
11
7
3
4
Италия
11
9
1
8
Австрия
20
0
0
0
Норвегия
31
22
10
12
Франция
31
13
5
8
Eстония
26
14
4
10
Малта
14
2
0
2
Общо
447
226
63
163

*МСЗП = Мрежа за сътрудничество по защитата на потребителите – мрежа на националните правоприлагащи органи на 27 държави-членки (плюс Норвегия и Исландия), основана съгласно Регламент ЕО 2006/2004 относно сътрудничеството по защитата на потребителите, за разрешаване на трансгранични проблеми в тази област.

Какво следва?

След мащабната проверка националните органи ще се свържат с фирмите и ще изискат от тях да дадат разяснения относно действията си. Тези, които не съумеят да го направят, са заплашени от съдебни мерки, водещи до налагане на глоби или затваряне на уебсайтовете им. На практика националните органи ще провеждат разследвания и ще вземат мерки за правоприлагане по делата от национален мащаб. За трансграничните случаи те ще искат съдействие от колегите си от органите на други държави-членки, посредством МСЗП (например когато търговецът извършва дейността си от друга държава).


Side Bar