Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1666

V Bruseli 9. novembra 2007

Jesenná ekonomická predpoveď na roky 2007-2009: spomalenie rastu

Hospodársky rast Európskej únie by sa mal podľa jesennej ekonomickej predpovede Komisie spomaliť z 2,9 % v roku 2007 na 2,4 % v rokoch 2008 a 2009 (v eurozóne z 2,6 % na 2,2 % v roku 2008 a na 2,1 % v roku 2009). Ide o výsledok vplyvu turbulencie na finančných trhoch, ktorá viedla k prísnejším podmienkam financovania a k zvýšenej neistote. Vďaka stále priaznivému globálnemu prostrediu a pevným základom sa však zníženie v oboch oblastiach obmedzí v roku 2008 na 0,3 percentuálnych bodov v porovnaní s jarnou predpoveďou. Najmä súkromná spotreba, ktorá sa stala hlavným motorom rastu začiatkom tohto roku, by mala zdravým tempom narastať, podporovaná relatívne trvalým rastom zamestnanosti. Predpokladá sa, že k 3,5 milióna pracovných miest vytvorených v roku 2006 pribudne v rokoch 2007 až 2009 ďalších 8 miliónov nových pracovných miest v EÚ ako celku. Prispeje to k zníženiu nezamestnanosti v EÚ na 6,6 % v roku 2009. Čiastočne aj vďaka tomuto zdravému hospodárskemu vývoju by mal rozpočtový deficit za rok 2007 klesnúť po mnohých rokoch na svoju najnižšiu úroveň tak v EÚ, ako aj v eurozóne, a to v priemere na 1,1 % HDP v EÚ a na 0,8 % v eurozóne. Okrem toho by sa mal tento rok, aj keď v menšej miere, zlepšiť aj štrukturálny deficit, no následne očakávame zastavenie konsolidácie verejných financií. V nasledujúcich štvrťrokoch sa v dôsledku vyšších cien komodít očakáva stúpajúca inflácia, ale v polovici roku 2008 by mala v eurozóne opäť klesnúť približne na 2 %.

„V dôsledku letnej turbulencie na finančných trhoch, spomalenia hospodárskeho rastu v USA a neustále rastúcich cien ropy sa vyhliadky nevyhnutne zhoršili. Výsledkom je čoraz miernejší hospodársky rast a jednoznačné zvyšovanie rizík spomaľovania. No vďaka silnému svetovému rastu a pevným ekonomickým základom by mal byť tento negatívny vplyv obmedzený. Pokiaľ ide o ceny, inflácia by mala zostať mierna, ale hrozí že bude mať stúpajúcu tendenciu,” vyhlásil Joaquin Almunia, komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Perspektíva solídneho rastu napriek spomaleniu hospodárstva USA

V ekonomickej predpovedi, ktorú dnes Komisia uverejnila, sa počas horizontu predpovede očakáva miernejší hospodársky rast a jeho spomalenie z 2,9 % v EÚ v roku 2007 na 2,4 % v rokoch 2008 a 2009 (a v eurozóne z 2,6 % v roku 2007 na 2,2 % v roku 2008 a 2,1 % roku 2009). Predpoveď rastu na rok 2008 je momentálne v oboch oblastiach o 0,3 percentuálnych bodov nižšia ako pred šiestimi mesiacmi.

Po solídnom raste počas prvého polroku 2007 sa toto očakávané spomalenie čiastočne pripisuje vplyvu turbulencie na finančných trhoch – hoci k vyvrcholeniu cyklu už možno došlo pre týmto letným otrasom.

V hlavnej predpovedi Komisie sa predpokladá, že finančná kríza bude opadávať postupne. Medzičasom sa zjavne zmenšila ochota investorov riskovať a podmienky financovania sa sprísnili. Investície boli doteraz dynamické, no v tomto štádiu cyklu by sa mali zmierniť, v neposlednom rade aj kvôli prudkému spomaleniu investícií v odvetví stavebníctva v niektorých členských štátoch. Súkromná spotreba sa oživila a stáva sa hlavným motorom rastu vďaka priaznivým vyhliadkam v oblasti zamestnanosti za predpokladu, že sa udrží dôvera spotrebiteľa.

Pokiaľ ide o vonkajšie faktory, k rastu EÚ naďalej prispievajú dobré vyhliadky svetovej ekonomiky, najmä krajiny s rýchlo rastúcimi ekonomikami, ktoré vo výraznej miere kompenzujú spomalenie v USA. Komisia preto predpokladá, že rast hospodárstva EÚ dosiahne približne svoj potenciál počas oboch rokov predpovede. Počas nadchádzajúcich štvrťrokov sa síce očakáva, že inflácia v eurozóne sa zrýchli na 2,4 % vzhľadom na vyššie ceny komodít, no na budúce leto opäť klesne približne na 2 %.

Nezamestnanosť naďalej klesá; konsolidácia verejných financií sa zastavuje

Predpokladá sa, že dynamický rast zamestnanosti predstavujúci 1,5 % v EÚ aj v eurozóne umožnil tento rok vytvorenie 3,6 milióna nových pracovných miest v EÚ (2,3 milióna v eurozóne). Toto zlepšenie možno pozorovať v mnohých odvetviach, typoch pracovných zmlúv a členských štátoch. Neskôr by sa mal rast zamestnanosti v EÚ a eurozóne spomaliť približne na 1 % v priemere za roky 2008 a 2009, keďže hospodársky cyklus dozreje. V rokoch 2008 až 2009 by sa však malo vytvoriť ešte 4,5 milióna pracovných miest (3,2 milióna v eurozóne), pričom celková miera zamestnanosti by sa mala zvýšiť na viac ako 66 % v roku 2009. Predpokladá sa, že miera nezamestnanosti sa v roku 2009 dostane na úroveň 6,6 % v EÚ a 7,1 % v eurozóne, čo sú najnižšie hodnoty za posledných pätnásť rokov.

Nedostatok pracovných síl je čoraz bežnejším javom, a preto sa očakáva o niečo rýchlejšie zvyšovanie miezd počas horizontu predpovede, najmä v roku 2008, keď bude vývoj čiastočne odrážať jednorazové opatrenia a opatrenia vyrovnávajúce obmedzovanie miezd za predchádzajúce roky. Stály rast produktivity práce by však mal obmedziť zvyšovanie jednotkových nákladov práce a prispieť k udržaniu inflačných tlakov.

Neočakávané príjmy a konsolidačné úsilie povedú k zníženiu vládneho deficitu z 1,6 % HDP v roku 2006 na 1,1 % v roku 2007 v EÚ (z 1,5 % na 0,8 % v eurozóne). V niektorých krajinách sa však v roku 2008 očakáva zhoršenie situácie vzhľadom na spomalenie hospodárskej aktivity a použitie výnimočných príjmov na dodatočné výdavky v niektorých krajinách. Podľa predpovede sa celkový deficit za rok 2008 zvýši na 1,2 % HDP v EÚ a 0,9 % v eurozóne. V roku 2009 by sa mal celkový deficit stabilizovať, pokiaľ nedôjde k zmene politiky. Zo štrukturálneho hľadiska sa predpokladá, že konsolidácia verejných financií sa v rokoch 2008 a 2009 zastaví.

Všeobecný vládny deficit má klesajúcu tendenciu a očakáva sa, že v roku 2009 dosiahne 63,4 % HDP v eurozóne a v EÚ klesne už v roku 2007 na 60 %.

Jasné riziká poklesu

Hlavné riziká ohrozujúce vyhliadky rastu sa viažu najmä na udalosti na finančných trhoch a na možnosť prudkejšieho alebo dlhotrvajúcejšieho spomaľovania v USA. Niektoré segmenty finančných trhov ešte stále dobre nefungujú a nemôžeme vylúčiť, že obdobie neistoty bude trvať dlhšie, čo ovplyvní podmienky poskytovania úverov a následne aj trhy s nehnuteľnosťami oveľa viac, ako by sme očakávali. Na druhej strane by nás mohol pracovný trh opäť pozitívne prekvapiť, čo by viedlo k stimulácii pracovných príjmov a dôvery spotrebiteľa. Pokiaľ ide o infláciu, ďalšie zvyšovanie cien ropy a zvyšovanie cien potravín a komodít predstavuje riziká pre východiskový scenár.
Úplné znenie jesennej ekonomickej predpovede Komisie je dostupné na internetovej stránke:
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]


Side Bar