Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1666

Bruxelles, 9 noiembrie 2007

Previziuni economice de toamnă pentru perioada 2007-2009: încetinirea creşterii

Conform previziunilor economice de toamnă ale Comisiei, creşterea economică va scădea de la 2,9% în 2007 la 2,4% atât în 2008 cât şi în 2009 (de la 2,6% la 2,2% în 2008 şi la 2,1% în 2009 în zona euro). Această tendinţă este rezultatul impactului turbulenţelor de pe pieţele financiare, care a avut ca efect înăsprirea condiţiilor de finanţare şi o accentuarea nesiguranţei. Totuşi, contextul mondial încă favorabil şi bazele solide limitează revizuirea în sens descendent la 0,3 puncte procentuale (pp.) în 2008 pentru ambele zone în comparaţie cu previziunile de primăvară. Se pare că în special consumul privat, care a devenit principalul element motor al creşterii la începutul acestui an, va creşte într-un ritm continuu, antrenat fiind de o creştere relativ susţinută a ocupării forţei de muncă. Se preconizează că pe întreg teritoriul UE vor fi create 8 milioane de noi locuri de muncă în perioada 2007-2009, pe lângă cele 3,5 milioane create deja în 2006. Acest lucru va contribui la reducerea ratei şomajul în UE la 6,6% în 2009. În parte datorită acestei activităţi economice sănătoase, se preconizează că deficitul bugetar va atinge în 2007, atât în UE cât şi în zona euro, cel mai scăzut nivel din ultimii ani, în medie 1,1% din PIB în UE şi 0,8% în zona euro. De asemenea, se preconizează că deficitul structural va cunoaşte şi el o evoluţie pozitivă anul acesta, deşi într-o măsură mai mică, dar se prevede ulterior o încetare a consolidării fiscale. Se estimează că inflaţia va creşte în următoarele trimestre, ca urmare a creşterii preţurilor bunurilor de larg consum, dar ar trebui să scadă din nou la valori apropiate de 2% până la jumătatea anului 2008 în zona euro.

„Este clar că s-au adunat nori la orizont, ca urmare a turbulenţelor din această vară de pe piaţa financiară, a încetinirii ritmului economiei americane şi a creşterii continue a preţurilor petrolului. În consecinţă, creşterea economică a devenit mai moderată, iar riscurile s-au intensificat vizibil. Însă, datorită creşterii mondiale puternice şi a bazelor economice solide, impactul negativ ar trebui limitat. În ceea ce priveşte preţurile, inflaţia ar trebui să rămână la valori moderate, dar riscă să crească,” a declarat Joaquín Almunia, Comisarul european pentru afaceri economice şi monetare.

Previziuni de creştere constantă, în ciuda încetinirii ritmului economiei americane

Conform previziunilor economice de toamnă ale Comisiei, publicate astăzi, creşterea economică va deveni mai moderată în perioada la care se referă previziunile, scăzând de la 2,9% în UE în 2007 la 2,4% atât în 2008 cât şi în 2009 (şi, în zona euro, de la 2,6% în 2007 la 2,2% în 2008 şi la 2,1% în 2009). Previziunile de creştere pentru 2008 pentru ambele zone sunt în prezent cu 0,3 pp mai mici decât acum şase luni.

După o creştere susţinută în prima jumătate a anului 2007, încetinirea continuă a creşterii se explică parţial prin impactul turbulenţelor de pe piaţa financiară – deşi se poate ca punctul culminant al ciclului să fi trecut deja odată cu perturbările din această vară.

Conform previziunilor Comisiei, se estimează că problemele financiare vor dispărea treptat. Între timp, acestea au redus dorinţa în mod clar investitorilor de a-şi asuma riscuri şi au înăsprit condiţiile de finanţare. Până acum investiţiile au fost dinamice, dar în acest stadiu al ciclului ar trebui să devină mai moderate, în special din cauza reducerii bruşte a investiţiilor în domeniul construcţiilor în unele state membre. Consumul privat a crescut şi începe să devină principalul element motor al creşterii, pe fondul unei perspective favorabile în domeniul ocupării forţei de muncă, cu condiţia ca încrederea consumatorilor să se menţină.

Pe plan extern, creşterea economică a UE continuă să fie sprijinită de perspectivele solide ale economiei mondiale, în special economiile emergente, ceea ce compensează în mare măsură încetinirea ritmului economiei americane. În consecinţă, Comisia prevede că economia UE se va situa la nivelul potenţialului său în cei doi ani la care se referă previziunile. Totuşi, se estimează că inflaţia va creşte la 2,4% în zona euro în următoarele trimestre, ca urmare a creşterii preţurilor bunurilor de larg consum, dar va scădea din nou la valori apropiate de 2% vara viitoare.

Şomajul continuă să scadă; consolidarea fiscală se întrerupe

Conform estimărilor, creşterea dinamică a ocupării forţei de muncă, de 1,5% atât pentru UE cât şi pentru zona euro, a dus la crearea a 3,6 milioane de noi locuri de muncă în UE anul acesta (2,3 milioane în zona euro). Această îmbunătăţire se poate observa în cadrul a numeroase sectoare, tipuri de contracte de muncă şi state membre. Prin urmare, creşterea ocupării forţei de muncă ar trebui să scadă până la aproximativ 1% în medie în perioada 2008-2009, atât în UE cât şi în zona euro, pe măsură ce ciclul economic ajunge la maturitate. Cu toate acestea, 4,5 milioane de locuri de muncă vor fi totuşi create în UE în perioada 2008-2009 (3,2 milioane în zona euro), iar astfel rata ocupării forţei de muncă va depăşi 66% până în 2009. Se preconizează că rata şomajului va atinge 6,6% în UE şi 7,1% în zona euro până în 2009, niveluri care nu au mai fost atinse de 15 ani.

Lipsa forţei de muncă este din ce în ce mai frecventă şi, prin urmare, se preconizează că salariile vor creşte mai repede în perioada de prognozare, în special în 2008, când situaţia va reflecta măsurile excepţionale şi de recuperare a restricţiilor salariale din anii precedenţi. Totuşi, creşterea susţinută a productivităţii muncii ar trebui să limiteze costurile salariale unitare şi să contribuie la limitarea presiunilor inflaţioniste.

Ca urmare atât a creşterii neaşteptate a veniturilor, cât şi a eforturilor de consolidare, deficitul public va scădea de la 1,6% din PIB în 2006 la 1,1% în 2007 în UE (de la 1,5% la 0,8% în zona euro.) Totuşi, situaţia s-ar putea înrăutăţi în 2008 în unele ţări, din cauza nivelului moderat al activităţii economice şi a utilizării veniturilor excepţionale pentru cheltuieli suplimentare în unele ţări. Se pare că în 2008 deficitul total va creşte la 1,2% din PIB în UE şi la 0,9% în zona euro. În 2009, în situaţia menţinerii politicilor existente, acesta ar trebui să se stabilizeze. În termeni structurali, consolidarea fiscală ar trebui de asemenea să se întrerupă în 2008 şi 2009.

Datoria publică brută se află pe o traiectorie descendentă şi se preconizează că va atinge 63,4% din PIB în zona euro până în 2009 şi va scădea sub 60% în UE deja din 2007.

Riscuri evidente

Principalele riscuri care ameninţă creşterea sunt legate de evenimentele de pe pieţele financiare şi de posibilitatea agravării sau prelungirii situaţiei din economia americană. Unele segmente ale pieţelor financiare încă mai funcţionează deficitar şi de aceea există posibilitatea prelungirii perioadei de nesiguranţă, care ar afecta condiţiile de creditare şi prin urmare pieţele imobiliare, mai mult decât s-a prevăzut. Pe de altă parte, piaţa forţei de muncă ar putea să mai rezerve unele surprize, ceea ce ar stimula veniturile şi ar creşte încrederea consumatorilor. În ceea ce priveşte inflaţia, eventualele noi fluctuaţii ale preţului petrolului şi ale preţurilor bunurilor de larg consum ar reprezenta riscuri suplimentare pentru scenariul de referinţă.

Previziunile economice de toamnă ale Comisiei pot fi consultate integral pe internet la următoarea adresă:


Side Bar