Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1666

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2007

Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2007-2009: ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης μετριάζεται

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να επιβραδυνθεί από 2,9% το 2007 σε 2,4% τόσο το 2008 όσο και το 2009 (από 2,6% σε 2,2% το 2008 και σε 2,1% το 2009 στη ζώνη του ευρώ) σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των διαταραχών που σημειώθηκαν στις χρηματοπιστωτικές αγορές οδηγώντας σε περιοριστικότερους όρους χρηματοδότησης και σε αύξηση της αβεβαιότητας. Ωστόσο, χάρη στο παγκόσμιο περιβάλλον που εξακολουθεί να είναι ευνοϊκό και την ευρωστία των βασικών οικονομικών μεγεθών, η προς τα κάτω αναθεώρηση έναντι των εαρινών προβλέψεων περιορίζεται σε 0,3 εκατοστιαίες μονάδες το 2008 και για τις δύο ζώνες. Ειδικότερα, η ιδιωτική κατανάλωση, που είχε καταστεί ο κυριότερος μοχλός ανάπτυξης στις αρχές του έτους, θα συνεχίσει να αυξάνεται με υγιείς ρυθμούς, χάρη στη σχετικά σταθερή αύξηση της απασχόλησης. Στο σύνολο της ΕΕ προβλέπεται η δημιουργία 8 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2009, πέραν των 3,5 εκατομμυρίων που δημιουργήθηκαν ήδη το 2006. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση του ποσοστού ανεργίας της ΕΕ σε 6,6% το 2009. Εν μέρει χάρη σε αυτήν την υγιή οικονομική δραστηριότητα, το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2007 τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να υποχωρήσει σε 1,1% του ΑΕΠ στην ΕΕ και 0,8% στη ζώνη του ευρώ, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το διαρθρωτικό έλλειμμα αναμένεται επίσης να βελτιωθεί το τρέχον έτος, αν και σε μικρότερο βαθμό, παρόλο που η δημοσιονομική εξυγίανση θα διακοπεί στη συνέχεια. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί τα επόμενα τρίμηνα λόγω των υψηλότερων τιμών των βασικών εμπορευμάτων, για να υποχωρήσει σε περίπου 2% μέχρι τα μέσα του 2008 στη ζώνη του ευρώ.

«Είναι σαφές ότι άρχισε να σκοτεινιάζει ο ορίζοντας μετά τις διαταραχές των χρηματοπιστωτικών αγορών που σημειώθηκαν το καλοκαίρι, την επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ και την αδιάκοπη αυξητική πορεία των τιμών του πετρελαίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μετριασμό του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και αύξηση των κινδύνων δυσμενέστερης εξέλιξης των μεγεθών σε σχέση με τις προβλέψεις. Ωστόσο, χάρη στην ισχυρή παγκόσμια ανάπτυξη και την ευρωστία των βασικών οικονομικών μεγεθών, οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται ότι θα είναι περιορισμένες. Στο μέτωπο των τιμών, ο πληθωρισμός θα παραμείνει συγκρατημένος, αλλά διαφαίνονται κίνδυνοι κλιμάκωσής του» δήλωσε ο Joaquín Almunia, ο αρμόδιος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων.

Σταθερές αναπτυξιακές προοπτικές, παρά την επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν σήμερα, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να μετριαστεί στο χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων, με επιβράδυνση από 2,9% στην ΕΕ το 2007 σε 2,4% τόσο το 2008 όσο και το 2009 (και, στη ζώνη του ευρώ, από 2,6% το 2007 σε 2,2% το 2008 και 2,1% το 2009). Οι προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2008 τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ είναι χαμηλότερες κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις προβλέψεις που διατυπώθηκαν πριν από ένα εξάμηνο.

Μετά την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη κατά το πρώτο ήμισυ του 2007, η επιβράδυνση που παρατηρείται εξηγείται εν μέρει από τις επιπτώσεις των διαταραχών στις χρηματοπιστωτικές αγορές – παρόλο που η ανοδική φάση του οικονομικού κύκλου είναι πιθανόν να είχε ήδη ολοκληρωθεί πριν από τις διαταραχές που σημειώθηκαν το θέρος του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με τις κεντρικές προβλέψεις της Επιτροπής, αυτές οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες αναμένεται να εξαλειφθούν βαθμιαία. Εν τω μεταξύ, οι εξελίξεις αυτές έχουν σαφώς μειώσει την επιθυμία των επενδυτών να αναλάβουν κινδύνους, ενώ οι όροι χρηματοδότησης είναι λιγότερο ευνοϊκοί. Μέχρι στιγμής οι επενδύσεις έχουν επιδείξει δυναμισμό, αλλά σε αυτό το στάδιο του κύκλου αναμένεται να μετριαστούν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την κατακόρυφη μείωση των επενδύσεων στον οικοδομικό κλάδο σε ορισμένα κράτη μέλη. Η ιδιωτική κατανάλωση παρουσιάζει αύξηση και αποτελεί πλέον τη βασική κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης χάρη στις ευνοϊκές προοπτικές στον τομέα της απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Στον εξωτερικό τομέα, η οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ εξακολουθεί να ενισχύεται από τις ευνοϊκές προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, και ιδίως των αναδυόμενων οικονομιών, που αντισταθμίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιβράδυνση στις ΗΠΑ. Συνεπώς, η Επιτροπή προβλέπει ότι η οικονομία της ΕΕ θα αυξάνεται με ρυθμό που αντιστοιχεί περίπου στη δυνητική της ανάπτυξη κατά τα δύο έτη που καλύπτουν οι προβλέψεις. Ωστόσο, ο πληθωρισμός αναμένεται να επιταχυνθεί σε 2,4% στη ζώνη του ευρώ κατά τα προσεχή τρίμηνα λόγω των υψηλότερων τιμών των βασικών εμπορευμάτων, για να υποχωρήσει και πάλι στο 2% το επόμενο καλοκαίρι.

Η ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται ενώ η δημοσιονομική εξυγίανση διακόπτεται

Η δυναμική αύξηση της απασχόλησης που διαμορφώθηκε σε 1,5% τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ, υπολογίζεται ότι οδήγησε στη δημιουργία 3,6 εκατομμυρίων νέων θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ κατά το τρέχον έτος (2,3 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ). Η βελτίωση αυτή έχει ευρεία βάση και παρατηρήθηκε σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, όλα τα είδη εργασιακών ρυθμίσεων και όλα τα κράτη μέλη. Στη συνέχεια, η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να σημειώσει επιβράδυνση και να διαμορφωθεί σε περίπου 1% κατά μέσο όρο την περίοδο 2008-2009 τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ, καθώς ο οικονομικός κύκλος ωριμάζει. Ωστόσο, την περίοδο 2008-2009 θα δημιουργηθούν 4,5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης στην ΕΕ (3,2 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ), με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό απασχόλησης να διαμορφωθεί σε ποσοστό άνω του 66% έως το 2009. Το ποσοστό ανεργίας δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τα επίπεδα του 6,6% στην ΕΕ και 7,1% στη ζώνη του ευρώ μέχρι το 2009, ποσοστά που επιτυγχάνονται για πρώτη φορά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Ελλείψεις εργατικού δυναμικού παρουσιάζονται όλο και συχνότερα και, κατά συνέπεια, αναμένεται κάπως ταχύτερη αύξηση των μισθών μέσα στον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων, ιδίως το 2008, όταν οι εξελίξεις θα αντανακλούν εν μέρει έκτακτα μέτρα και τις προσπάθειες ανάκτησης του χαμένου εδάφους σε σχέση με τα προηγούμενα έτη μισθολογικής συγκράτησης. Ωστόσο, η σταθερή αύξηση της παραγωγικότητας αναμένεται να περιορίσει την αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και να συμβάλει στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Χάρη στη μη αναμενόμενη αύξηση των εσόδων και στις προσπάθειες εξυγίανσης, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα μειωθεί στην ΕΕ από 1,6% του ΑΕΠ το 2006 σε 1,1% το 2007 (από 1,5% σε 0,8% στη ζώνη του ευρώ). Ωστόσο, το 2008 αναμένεται να σημειωθεί επιδείνωση σε ορισμένες χώρες, λόγω της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και της χρήσης έκτακτων εσόδων για πρόσθετες δαπάνες σε ορισμένες χώρες. Το συνολικό έλλειμμα για το 2008 αναμένεται να αυξηθεί σε 1,2% του ΑΕΠ στην ΕΕ και 0,9% για τη ζώνη του ευρώ. Για το 2009, με βάση την παραδοχή μη μεταβολής των πολιτικών, αναμένεται να σταθεροποιηθεί. Σε διαρθρωτικούς όρους, αναμένεται επίσης διακοπή της δημοσιονομικής εξυγίανσης το 2008 και το 2009.

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης ακολουθεί καθοδική πορεία και αναμένεται να φθάσει σε 63,4% του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ μέχρι το 2009 και να μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα του 60% στην ΕΕ ήδη το 2007.

Ορατοί κίνδυνοι υποχώρησης της ανάπτυξης

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι υποχώρησης της ανάπτυξης συνδέονται με τα γεγονότα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την πιθανότητα μιας πιο έντονης ή παρατεταμένης επιβράδυνσης στις ΗΠΑ. Ορισμένα τμήματα των χρηματοπιστωτικών αγορών εξακολουθούν να δυσλειτουργούν και μια πιο παρατεταμένη περίοδος αβεβαιότητας δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει τις πιστωτικές συνθήκες και ακολούθως τις στεγαστικές αγορές, σε βαθμό εντονότερο από τον προβλεπόμενο. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαν και πάλι να υπάρξουν ευχάριστες εκπλήξεις στην αγορά εργασίας, πράγμα που θα οδηγούσε σε αύξηση του εισοδήματος εργασίας και σε βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και οι αυξήσεις των τιμών των τροφίμων και των βασικών εμπορευμάτων συντελούν στη διόγκωση των κινδύνων σε σχέση με το βασικό σενάριο.
Το πλήρες κείμενο των φθινοπωρινών οικονομικών προβλέψεων της Επιτροπής διατίθεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar