Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1666

V Bruselu dne 9. listopadu 2007

Podzimní hospodářská prognóza pro léta 2007 až 2009: mírný pokles růstu

Podle podzimní hospodářské prognózy Komise by se hospodářský růst v Evropské unii měl zpomalit z 2,9 % v roce 2007 na 2,4 % v letech 2008 a 2009 (v eurozóně z 2,6 % na 2,2 % v roce 2008 a 2,1 % v roce 2009). Důvodem je dopad turbulence na finančních trzích, která vedla k přísnějším podmínkám financování a k větší nejistotě. Díky stále příznivému globálnímu prostředí a pevným základům se však pokles v roce 2008 v obou oblastech omezí na 0,3 procentní body ve srovnání s jarní předpovědí. Zejména soukromá spotřeba, která se na počátku tohoto roku stala hlavním motorem růstu, by měla růst zdravým tempem a měla by být podporována relativně udržitelným růstem zaměstnanosti. Předpokládá se, že k 3,5 milionům pracovních míst vytvořených v roce 2006 přibude v EU jako celku v letech 2007–2009 osm milionů nových pracovních míst. To přispěje ke snížení nezaměstnanosti v EU v roce 2009 na 6,6 %. Částečně i díky tomuto zdravému hospodářskému vývoji se předpokládá, že rozpočtový schodek za rok 2007 klesne v EU i v eurozóně po mnoha letech na svoji nejnižší úroveň a dosáhne v průměru 1,1 % HDP v EU a 0,8 % v eurozóně. Dále by se v tomto roce měl snížit, i když jen v malé míře, strukturální schodek, poté se však očekává zastavení rozpočtové konsolidace. Vzhledem k vyšším cenám komodit by se v nadcházejících čtvrtletích mohla zvýšit inflace, avšak v polovině roku 2008 by mělo v eurozóně dojít k jejímu opětovnému poklesu na přibližně 2 %.

„Turbulence na finančních trzích z tohoto léta, zpomalení hospodářského růstu v USA a stále rostoucí ceny ropy způsobily rozplynutí nadějných vyhlídek. Výsledkem je mírnější hospodářský růst a zvýšení rizik zpomalení. Avšak díky silnému světovému růstu a pevným hospodářským základům by měl dopad těchto negativních vlivů zůstat omezen. Pokud jde o ceny, inflace by měla zůstat mírná, avšak existují rizika jejího růstu, “ řekl Joaquín Almunia, komisař pro hospodářské a měnové záležitosti.

Perspektiva trvalého růstu navzdory zpomalení hospodářství USA

Podle podzimní hospodářské prognózy, kterou dnes Komise zveřejnila, bude hospodářský růst v prognózovaném období mírnější a v EU poklesne z 2,9 % v roce 2007 na 2,4 % v letech 2008 a 2009 (v eurozóně z 2,6 % v roce 2007 na 2,2 % v roce 2008 a 2,1 % v roce 2009). Prognóza růstu na rok 2008 je tedy pro obě oblasti o 0,3 procentního bodu nižší než před šesti měsíci.

Po solidním růstu v první polovině roku 2007 se toto oslabení vysvětluje částečně dopadem turbulencí na finančních trzích – ačkoliv tento cyklus dosáhl již možná svého vrcholu ještě před tímto letním otřesem.

Komise ve své hlavní prognóze předpokládá, že finanční krize pozvolna opadne. Mezitím krize snížila ochotu investorů podstoupit riziko a zpřísnily se finanční podmínky. Investice se do té doby vyvíjely sice dynamicky, v tomto stádiu cyklu by se však měly zmírnit, což je způsobeno i prudkým poklesem investic ve stavebnictví v některých členských státech. Soukromá spotřeba se oživila a na pozadí příznivých vyhlídek v oblasti zaměstnanosti se stává hlavním motorem růstu za předpokladu, že zůstane zachována důvěra spotřebitelů.

Pokud jde o vnější faktory, k růstu v EU i nadále přispívají příznivé vyhlídky světového hospodářství, zejména v rozvíjejících se ekonomikách, které z větší části kompenzují zpomalení růstu ve Spojených státech. Proto Komise předpokládá, že hospodářství v EU v obou letech prognózy dosáhne přibližně svého potenciálu. V průběhu nadcházejících čtvrtletí se vzhledem k vyšším cenám komodit v eurozóně sice očekává zrychlení inflace na 2,4 %, nicméně další léto by měla klesnout zpět na zhruba 2 %.

Nezaměstnanost stále klesá; fiskální konsolidace se zastavuje

Díky dynamickému růstu zaměstnanosti o 1,5 % v EU i v eurozóně by v tomto roce v EU mělo vzniknout 3,6 milionů nových pracovních míst (v eurozóně 2,3 milionů). Toto zlepšení lze pozorovat ve všech odvětvích, formách zaměstnávání a členských státech. V období 2008–2009 by růst zaměstnanosti měl v EU i v eurozóně zpomalit v průměru na 1 %, protože hospodářský cyklus dozraje. Nicméně v letech 2008–2009 by v EU mohlo být ještě vytvořeno 4,5 milionů pracovních míst (v eurozóně 3,2 milionů), čímž by se celková míra zaměstnanosti v roce 2009 zvýšila na více než 66 %. Očekává se, že míra nezaměstnanosti dosáhne v roce 2009 v EU na 6,6 % a v eurozóně 7,1 % , což jsou nejnižší hodnoty za posledních 15 let.

Stále častějším jevem je nedostatek pracovních sil, proto se během prognózovaného období očekává o něco rychlejší nárůst mezd, zejména v roce 2008, kdy bude vývoj částečně odrážet jednorázová opatření a zvyšování mezd po víceletém období jejich stagnace. Trvalý růst produktivity práce by však měl omezit růst nákladů na jednotku pracovní síly a přispět k omezení inflačních tlaků.

Vzhledem k neočekávaným zvýšeným příjmům a díky úsilí o konsolidaci klesne schodek veřejných financí v EU z 1,6 % HDP v roce 2006 na 1,1 % v roce 2007 (v eurozóně z 1,5 % na 0,8 %). Avšak v roce 2008 se v některých zemích očekává zhoršení vzhledem ke zpomalení hospodářské aktivity a použití neočekávaných příjmů na dodatečné výdaje v některých zemích. Podle prognózy se celkový schodek v roce 2008 zvýší na 1,2 % HDP v EU a na 0,9 % v eurozóně. V roce 2009 by se měl za předpokladu nezměněné politiky stabilizovat. Ze strukturálního hlediska by se rozpočtová konsolidace měla v letech 2008 a 2009 zastavit.

Celkový veřejný dluh má klesající tendenci, očekává se, že v eurozóně dosáhne v roce 2009 výše 63,4 % HDP a v EU klesne již v roce 2007 pod 60 %.

Zřejmá rizika poklesu

Hlavní rizika poklesu, pokud jde o vyhlídky růstu, souvisejí s událostmi na finančních trzích a s možností strmějšího a déle trvajícího poklesu v USA. Některé segmenty finančních trhů stále ještě nefungují dobře a nelze vyloučit delší období nejistoty, které ovlivní úvěrové podmínky, a tím i trh s nemovitostmi více, než se očekávalo. Na druhé straně by trh práce mohl ještě jednou pozitivně překvapit, čímž by se stimuloval pracovní příjem a důvěra spotřebitelů. Pokud jde o inflaci, další nárůst cen ropy, potravin a komodit představuje riziko pro výchozí scénář.
Úplná hospodářská prognóza Komise z podzimu je k dispozici na internetové stránce:
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]


Side Bar