Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1649

Bruselj, 6. novembra 2007

Boj proti terorizmu: krepitev zmogljivosti Evrope za zaščito državljanov pred grožnjo terorizma

Komisija je danes sprejela nov sveženj predlogov, namenjenih izboljšanju zmogljivosti EU v boju proti terorizmu. V svežnju je sklop predlogov, ki obravnavajo kaznivost terorističnega usposabljanja, rekrutiranje in javno pozivanje k izvajanju terorističnih kaznivih dejanj, preprečevanje uporabe eksplozivov s strani teroristov ter uporabo informacijskega sistema za evidentiranje letalskih potnikov v preiskavah organov pregona. Prav tako vsebuje poročilo o izvajanju enega od ključnih pravnih instrumentov iz arzenala EU za boj proti terorizmu.

Podpredsednik Franco Frattini je danes ob objavi novih ukrepov dejal: „Terorizem ostaja grožnja za politične temelje Evropske unije, pa tudi za življenje in blaginjo naših državljanov. Ozemlje Unije je bilo brezobzirno napadeno v Madridu (marca 2004) in Londonu (julija 2005). Pred kratkim so bili preprečeni številni drugi poskusi terorističnih napadov v Avstriji, na Danskem, v Franciji, Nemčiji in Združenem kraljestvu.“ Dodal je: „Nobeden od naših sodržavljanov ni neobčutljiv za to grožnjo, saj lahko terorizem prizadene evropske državljane in interese tudi v tujini. Teroristi bodo napadli ob takem času, na takem mestu in s takšnimi sredstvi, da bo njihov udarec povzročil čim večje posledice.“ Pridal je še, da: „ne moremo sedeti križem rok, ampak si moramo še naprej prizadevati, da bi dosegli pravo ravnovesje med zavedanjem obstoja grožnje ter sprejemanjem primernih in sorazmernih ukrepov na evropski in nacionalni ravni za njeno preprečevanje. Naš cilj je še vedno ohranjati pravo ravnovesje med temeljno pravico do varnosti državljanov, pravico do življenja in drugimi temeljnimi pravicami posameznikov, vključno s pravico do zasebnosti in procesnimi pravicami.“

Ukrepanje proti tistim, ki podpirajo terorizem

Komisija predlaga, da bi spremenili Okvirni sklep o boju proti terorizmu ter kot kaznivo ravnanje opredelili javno pozivanje k izvajanju terorističnih kaznivih dejanj, rekrutiranje za terorizem in teroristično usposabljanje, tudi če te dejavnosti potekajo preko spleta. Namen predloga je opremiti pravne sisteme po vsej EU z ustreznimi orodji, da se pred sodišča privedejo kriminalci, ki razširjajo propagando za nasilje, v katerih so navedene teroristične taktike in navodila o tem, kako izdelati in uporabiti bombe ali eksplozive, s čimer se druge izzove k izvajanju terorističnih dejanj. Nova zakonodaja bo organom pregona omogočila enostavnejšo vzpostavitev sodelovanja s ponudniki internetnih storitev, da se preprečijo kazniva dejanja in prepoznajo storilci kaznivih dejanj ter hkrati zagotovi, da ostanejo osebni podatki dobro varovani in temeljne pravice zaščitene.

Praktični ukrepi za povečanje varnosti eksplozivov

Napadi, kot so bombni napadi v Madridu, so bili izvršeni z uporabo eksplozivov, ki jih je mogoče kupiti na trgu. Še več se lahko stori, da bi teroristom preprečili uporabo takih eksplozivov, kemičnih sestavin in detonatorjev.

Na pobudo Komisije je skupina strokovnjakov, ki je vključevala vse zadevne interesne skupine civilne družbe, temeljito raziskala to zadevo in priporočila 47 akcijskih točk, ki jih je zdaj podprla Komisija z izdelavo akcijskega načrta, v katerem so obravnavani različni vidiki zadeve. Akcijski načrt, katerega namen je povečati varnost eksplozivov, med drugim tudi poziva k vzpostavitvi sistemov hitrega opozarjanja glede izgubljenih ali ukradenih eksplozivov in sumljivih transakcij, vzpostavitvi mreže evropskih strokovnjakov za deaktiviranje bomb, razvijanju forenzične zmogljivosti za eksplozive v Europolu, raziskavam o varnosti eksplozivov in detonatorjev ter shemam za preverjanje ljudi, zaposlenih v zadevni industriji.

Vzpostavitev sistema na ravni EU za izmenjavo evidence imen letalskih potnikov (PNR)

Komisija predlaga, da morajo letalski prevozniki usposobljenim nacionalnim enotam, ki izvajajo ocene tveganja, kazenske pregone in protiteroristične ukrepe, omogočiti dostop do podatkov iz evidence imen letalskih potnikov za lete, ki prihajajo na ozemlje EU ali ki ga zapuščajo (dohodni leti v EU in odhodni leti iz EU). Zasnova in načrtovanje terorističnih napadov vključuje potovanje z letali. Člani radikalnih skupin letijo na srečanja v tujino, kjer dobijo navodila in se usposabljajo. Možnost, ki je zagotovljena organom pregona v EU, da vnaprej dobivajo podatke o potnikih in jih analizirajo, pomeni pomembno orodje za odkrivanje teroristov na poti in razkrivanje prihodnjih načrtov. Vendar je uporaba tega orodja lahko učinkovita le, če se pri tem v celoti spoštujejo temeljne pravice pri varstvu podatkov in če se državljanom dajo vsa ustrezna zagotovila.

Drugo poročilo o izvajanju Okvirnega sklepa o boju proti terorizmu

Predstavljeno je tudi poročilo o izvajanju tega bistvenega instrumenta iz okvira EU na področju zakonodaje za boj proti terorizmu. V to poročilo so vključene informacije o razmerah v državah članicah, ki so se Uniji pridružile leta 2004 in leta 2007. Kljub napredku od prvega poročila pravilen prenos predpisov EU še vedno ni zadovoljivo izveden.

Sporočilo o posodobitvi dejavnosti Komisije na področju boja proti terorizmu

Sveženj dopolnjuje sporočilo, ki opisuje priprave EU na tem področju in prikazuje predloge, predstavljene v okviru strategije EU za boj proti terorizmu. Terorizem ostaja dolgoročna, mnogostranska in kompleksna grožnja, pri kateri je treba ukrepati na ravni EU in pri tem obravnavati vse njene vidike – preprečevanje, zaščito, sodni pregon in odziv, če se napad dejansko zgodi. Ukrepi EU ustvarjajo dodano vrednost s tem, da državam članicam zagotavljajo ustrezno orodje ter po vsej EU obravnavajo čezmejna vprašanja in skupne interese. Evropski ukrepi morajo biti usmerjeni v zaščito državljanov EU in ob tem spoštovati temeljne pravice.
Več informacij o dejavnostih podpredsednika Frattinija je na voljo na njegovi spletni strani:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm.
Več informacij o možnostih financiranja na področju pravosodja, svobode in varnosti je na voljo na:

http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm.


Side Bar